Kille står med pappersritningar mot axeln och tittar in i kameran

Är du nyfiken på Trollhättans undre värld? Det är Michael, GIS-ingenjör

”Jag jobbar med att samla in, lagra, och analysera vatten- och avloppsdata om Trollhättans undre värld. Det gör jag med avseende på var våra vattenledningar ligger, hur de är dimensionerade och kopplade. Sedan presenterar jag informationen på ett tydlig och tillgängligt sätt. Här i Trollhättan är utmaningen oftast att hantera stora vattenflöden på grund av klimatförändringar, i mitt hemland Eritrea var utmaningarna motsatta, där jobbade jag med att hitta vatten och ta hand om de få vattenresurser vi har”

Från arbete med vattenbrist till hantering av stora vattenflöden

Utbildning

Naturvetenskaplig inriktning, gymnasium i Eritrea. Vatten- och jordingenjör, 5 år, vid University of Asmara i Eritrea. Svenska vid SFI och språkpraktikant hos Trollhättan Energi. Två års internationella studier och forskning vid institutionen för Physical Geography and Ecosystem Analysist vid Lunds universitet.

Första jobbet

Chef vid statlig myndighet inom bevattningssystem och konstruktion i Eritrea. Har projektlett dammbyggen. Miljö- och vatteningenjör hos Internationella Röda korset (ICRC) där jag jobbade med olika vattenförsörjningsprojekt. Innan jag kom till Sverige hann jag med att jobba inom den privata sektorn, framförallt i olika projekt inom geofysisk och hydrologisk undersökning i södra Sudan och i Eritrea.

Så fick jag jobbet hos Trollhättan Energi

För ett par år sedan var jag språkpraktikant hos Trollhättan Energi under tre månader. Samtidigt läste jag i Lund (internationell utbildning på engelska) och där fokuserade jag på geografisk datahantering i GIS (digitalt geografiskt informationssystem) programvara och modellering. Syftet var att utveckla en förenklad hydrologisk modell för att undersöka hur översvämningar påverkar en urban miljö. Genom att ha bra koll på optimala lednings-dimensioner och avrinningsområden kan vi minimera effekterna framtida översvämningar. Precis de utmaningar som även Trollhättan står inför, så därför blev tiden som språkpraktikant på Trollhättan Energi givande för oss alla. När praktikanttiden var slut och studierna vid Lund avklarade så var jag arbetslös en tid. Men jag ville fortsätta lära mig svenska och behövde ett jobb för att försörja min familj. Jag kunde tänka mig vilket jobb som helst. Så jag fick en tjänst hos äldreomsorgen på Tallbacken, där jobbade jag under nio månader och fick praktisera språket och lära mig mycket av både kolleger och boende. En dag ringer en person från Trollhättan Energi och frågar om inte jag ska söka en ledig tjänst som projektledare vid avdelningen för vattenutveckling. Det gjorde jag och fick jobbet.

Koll på ledningssystemet för att undvika framtida översvämningar

Arbetskläder

Kontorskläder. Vid arbete utomhus varselkläder – och stövlar.

Arbetsuppgifter

Numera är jag GIS-ingenjör och jobbar med hantering av våra vatten- och avloppsdata, utför analyser för att utveckla viktiga parametrar som vi använder för exempelvis modellering av flöden i vårt ledningssystem. Utöver det skapar jag kartor som visar status på våra ledningssystem, exempelvis om huruvida de är äldre eller yngre, har stora eller små dimensioner. När vi bygger nya ledningar lägger jag in ny information om dem i databasen. Allt jag gör syftar i slutändan till att Trollhätteborna i framtiden ska ha rent vatten i kranen, bli av med sitt avlopp på ett bra sätt och slippa översvämningar.

Senast granskad: 2022-04-21