Två killar står framför två olika Trollhättan Energifordon

Trollhättan Energi följer Sveriges energiläge

Just nu är elförsörjningen i Sverige ansträngd, men stabil. Enligt Energimyndigheten finns det en risk för effektbrist under vinterns höglasttimmar (klockan 08.00-11.00 och 16.00-19.00) och den osäkerheten ökar markant när Oskarshamn 3 tas ur drift 9–18 december.

– Det är alltså fortfarande viktigt att du ser över hur du använder din el. Kan du dra ner på elanvändningen under morgon och kväll för att avlasta elnätet ska du göra det, säger Robin Ruth Elnätschef på Trollhättan Energi.

Skulle vi hamna i en krissituation där Svenska kraftnät inte får balans mellan den el som produceras och konsumeras kan de beordra en manuell frånkoppling av elen i vissa områden i Sverige. I vårt område är det regionnätsägaren Vattenfall som genomför frånkopplingen. I nästa steg, när elen ska tillkopplas eller omfördelas, så sker det enligt en gemensam styrelsplanering som Trollhättan Stad och Länsstyrelsen tagit fram.  

–   Vi på Trollhättan Energi har ansvar för det lokala elnätet i Trollhättan med omnejd och ser till att tillkopplingen av elen sker på ett säkert sätt efter den prioritering som Trollhättans Stad och Länsstyrelsen tagit fram. Just nu följer vi lägesutvecklingen noga och är förberedda, meddelar Robin.

Utan el är det inte mycket som fungerar

När vi får ett strömavbrott är det inte mycket som fungerar som vi är vana vid. Först försvinner det uppenbara som lampor, värme och till exempel kyl och frys. Du kan inte heller ladda din telefon i vägguttaget. Vid ett längre och mer omfattande avbrott blir även vattenleveransen, värmen och datakommunikationen påverkad. Du kan inte längre använda internet eller ringa på din telefon eftersom telefonmasterna inte fungerar utan el. Därför är det bra att vara förberedd.

– Vi följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rekommendationer och uppmanar dig att ”preppa för en vecka”. Se till att förbereda dig genom att köpa hem en vevradio, filtar, mat som inte behöver kyl eller frys och dricksvatten i dunkar, påminner Johan Bogfors, Informations- och säkerhetsansvarig på Trollhättan Energi.

Sverige och Trollhättan minskar sin elanvändning

Den preliminära statistiken över elanvändningen i november visar en minskning för Sverige som helhet med 8 procent jämfört med motsvarande månad föregående år. I Trollhättan är den siffran 12,16 procent.

– Jag är glad att vi tillsammans lyckas dra ner på elanvändningen i detta ansträngda läge. Bra jobbat och fortsätt så, avslutar Robin.

Illustration elanvändning november

Siffrorna gäller endast för Trollhättan Energis nätområde.

Tips och råd inför och vid strömavbrott i Trollhättan

Tips på hur du kan bli en smart elanvändare

Tidigare nyhet: Energiläget – så agerar Trollhättan Energi

Kontakt

För mer information kontakta: Johan Bogfors, Informations- och säkerhetsansvarig Trollhättan Energi: 0520-49 75 45

Nyheten publicerad: 2022-12-09

Senaste nyheterna

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.

Man står ute och visar en mediakonverter.

2023-11-16

Stadsnätet firar 25: ”Alla Trollhättebor har rätt till en bra fiberuppkoppling”

Att vi alltid kan streama film, musik och kommunicera med nära och kära i hela världen tar vi för givet idag. På samma sätt som att det alltid ska komma vatten ur kranen. Trollhättan Energi har satsat hårt även på den lokala fiberutbyggnaden. – I år är det 25 år sedan vi drog våra första fiberledningar. Vi har alltid legat i framkant och vill skapa samma möjligheter för alla Trollhättebor att koppla upp sig, säger stadsnätschefen Tom Nordal.

Man håller förpackningar i kök.

2023-11-15

2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Vy över Vänern en stilla vinterdag.

2023-11-15

Förlängd projekteringstid för nytt vattenverk och råvattenledning

Trollhättan Energi har beslutat att förlänga projekteringstiden samt utöka projekteringsbudgeten för det nya vattenverket på Överby och råvattenledningen från Vänern.

Karta där Vänersborgsvägen är utmarkerad från klaffbron i riktning från centrum.

2023-10-17

Vänersborgsvägen avstängd

Den 23–30 oktober kommer vi att utföra arbete på Vänersborgsvägen, sträckan efter klaffbron i riktning mot och omkring Fagerstrand. Under arbetets gång går det endast att använda klaffbron för att köra ut ur centrum. All trafik in mot centrum kommer att ledas över Stridsbergsbron.

Sandra och Anna står framför säckar med arbetskläder.

2023-10-17

Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder

När Trollhättan Energi bytte utseende under våren 2023 var ett av målen att göra förvandlingen på ett så ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Att slänga alla befintliga arbetskläder och köpa nytt kändes inte rätt. Projektet ledde till nya frågeställningar och sparkade i gång arbetet med cirkulära arbetskläder.

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.