Två killar står framför två olika Trollhättan Energifordon

Trollhättan Energi följer Sveriges energiläge

Just nu är elförsörjningen i Sverige ansträngd, men stabil. Enligt Energimyndigheten finns det en risk för effektbrist under vinterns höglasttimmar (klockan 08.00-11.00 och 16.00-19.00) och den osäkerheten ökar markant när Oskarshamn 3 tas ur drift 9–18 december.

– Det är alltså fortfarande viktigt att du ser över hur du använder din el. Kan du dra ner på elanvändningen under morgon och kväll för att avlasta elnätet ska du göra det, säger Robin Ruth Elnätschef på Trollhättan Energi.

Skulle vi hamna i en krissituation där Svenska kraftnät inte får balans mellan den el som produceras och konsumeras kan de beordra en manuell frånkoppling av elen i vissa områden i Sverige. I vårt område är det regionnätsägaren Vattenfall som genomför frånkopplingen. I nästa steg, när elen ska tillkopplas eller omfördelas, så sker det enligt en gemensam styrelsplanering som Trollhättan Stad och Länsstyrelsen tagit fram.  

–   Vi på Trollhättan Energi har ansvar för det lokala elnätet i Trollhättan med omnejd och ser till att tillkopplingen av elen sker på ett säkert sätt efter den prioritering som Trollhättans Stad och Länsstyrelsen tagit fram. Just nu följer vi lägesutvecklingen noga och är förberedda, meddelar Robin.

Utan el är det inte mycket som fungerar

När vi får ett strömavbrott är det inte mycket som fungerar som vi är vana vid. Först försvinner det uppenbara som lampor, värme och till exempel kyl och frys. Du kan inte heller ladda din telefon i vägguttaget. Vid ett längre och mer omfattande avbrott blir även vattenleveransen, värmen och datakommunikationen påverkad. Du kan inte längre använda internet eller ringa på din telefon eftersom telefonmasterna inte fungerar utan el. Därför är det bra att vara förberedd.

– Vi följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rekommendationer och uppmanar dig att ”preppa för en vecka”. Se till att förbereda dig genom att köpa hem en vevradio, filtar, mat som inte behöver kyl eller frys och dricksvatten i dunkar, påminner Johan Bogfors, Informations- och säkerhetsansvarig på Trollhättan Energi.

Sverige och Trollhättan minskar sin elanvändning

Den preliminära statistiken över elanvändningen i november visar en minskning för Sverige som helhet med 8 procent jämfört med motsvarande månad föregående år. I Trollhättan är den siffran 12,16 procent.

– Jag är glad att vi tillsammans lyckas dra ner på elanvändningen i detta ansträngda läge. Bra jobbat och fortsätt så, avslutar Robin.

Illustration elanvändning november

Siffrorna gäller endast för Trollhättan Energis nätområde.

Tips och råd inför och vid strömavbrott i Trollhättan

Tips på hur du kan bli en smart elanvändare

Tidigare nyhet: Energiläget – så agerar Trollhättan Energi

Kontakt

För mer information kontakta: Johan Bogfors, Informations- och säkerhetsansvarig Trollhättan Energi: 0520-49 75 45

Nyheten publicerad: 2022-12-09

Senaste nyheterna

Blå pratbubbla med ett

2024-07-18

Utsättning av el och fiber pågår i Trollhättan

Just nu får vi samtal från kunder som frågar om personer som gör så kallad utsättning på deras tomt. Alltså markerar var el, fiber och telefonkablar går.

Man med varseljacka, hjälm och jeans som lutar sig mot ett stort rör i ett bergrum. Ler och tittar in i kameran.

2024-07-10

Avloppsreningsverket växer: Följ med ner i berget och se bassängerna för den utbyggda biologiska reningen

Trollhättan Energis omfattande infrastrukturprojekt med utbyggd biologisk rening nere i Arvidstorps avloppsreningsverk, går stabilt framåt. Betongarbetena pågår nu för fullt och närmare 95 procent av det planerade arbetet med bassängväggar, bassängbottnar och manöverplan har kommit på plats.

2024-07-04

”Vi hanterar inkommande ärenden så fort vi kan”

Sedan skyfallen i Skoftebyn, Sylte, Torsered och centrala delar av stan för några veckor sedan har hittills över 120 hushåll varit i kontakt med Trollhättan Energi. Det kom mycket regn och dessutom hagel på kort tid, vilket orsakade översvämningar i fastigheter och på gator.

2024-06-24

​​Trollhättan Energi är stolta sponsorer till Pride​

Trollhättan Energi är stolta glittersponsorer till Trollhättan Pride 2024, vilket är en del av vårt samhällsengagemang och vårt långsiktiga hållbarhetsarbete för mångfald, inkludering och jämlikhet.

2024-06-20

Klartecken för byggstart av nytt vattenverk

I veckan gav styrelsen för Trollhättan Energi klartecken för byggstart av ett nytt vattenverk. Under hösten ska Trollhättans kommunfullmäktige yttra sig om beslutet avseende byggstart innan spaden kan sättas i marken och byggnationen av nytt vattenverk kan påbörjas.

2024-06-19

Trollhättan Energi avvecklar sin försäljning av fordonsgas

Tankstationen vid Trestad center stängs ned kring midsommar, tankstationen vid Tingvalla under 2028. Trollhättan Energis styrelse fattade beslutet under gårdagen.

2024-06-18

Nytt poddavsnitt: Trash Talk om second hand, fräscha avfallskärl och Barnen i Bullerbyn

I det fjärde avsnittet av Trollhättan Energis uppmärksammade Trash Talk-podd gästas Ulrik, Johanna och Brodden av universitetslektor Lisa Bomble som både forskar och undervisar kring hållbar utveckling vid Högskolan Väst. Hon förklarar bland annat skillnaden mellan att leva linjärt och cirkulärt.

2024-06-14

Så gör du om du drabbats av översvämning

Under onsdagseftermiddagen drabbades delar av Trollhättan av skyfall och snö. Personal från Trollhättan Energi har besökt många fastighetsägare för att undersöka skadorna.

Sopbil i solsken.

2024-06-10

Ändrad sophämtning midsommarveckan (vecka 25)

Du som har tömning under vecka 25 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-06-05

Från klassrum till sjö: Oliver och Hugo har undersökt övergödning med stöd av Trollhättan Energi

Oliver Pettersson (till höger) och Hugo Johansson (i mitten) studerar sista året på Nils Ericsonsgymnasiet och har i sitt gymnasiearbete undersökt hur gödningsmedel från jordbruk påverkar vattenkvaliteten i sjöar. Med stöd av Erik Sjöberg (till vänster), laboratoriechef hos Trollhättan Energi, har de analyserat vattenprover från Vänern, Hullsjön, Östra Hästefjorden och Dättern i laboratoriet på Arvidstorp.

Sopbil i solsken.

2024-05-27

Ändrad sophämtning vecka 23 (Sveriges Nationaldag)

Du som har tömning under vecka 23 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Sten Krist4ensson, marknadschef, Förrådsg 2 2024

2024-05-24

Företagskunder ger Trollhättan Energi höga betyg

I vårens kundundersökning ger både privat- och företagskunder Trollhättan Energi höga betyg. Nöjd-kund-index (NKI) har ökat mest på företagssidan och det totala NKI:et fortsätter vara högre än branschsnittet totalt sett.