Två killar står framför två olika Trollhättan Energifordon

Trollhättan Energi följer Sveriges energiläge

Just nu är elförsörjningen i Sverige ansträngd, men stabil. Enligt Energimyndigheten finns det en risk för effektbrist under vinterns höglasttimmar (klockan 08.00-11.00 och 16.00-19.00) och den osäkerheten ökar markant när Oskarshamn 3 tas ur drift 9–18 december.

– Det är alltså fortfarande viktigt att du ser över hur du använder din el. Kan du dra ner på elanvändningen under morgon och kväll för att avlasta elnätet ska du göra det, säger Robin Ruth Elnätschef på Trollhättan Energi.

Skulle vi hamna i en krissituation där Svenska kraftnät inte får balans mellan den el som produceras och konsumeras kan de beordra en manuell frånkoppling av elen i vissa områden i Sverige. I vårt område är det regionnätsägaren Vattenfall som genomför frånkopplingen. I nästa steg, när elen ska tillkopplas eller omfördelas, så sker det enligt en gemensam styrelsplanering som Trollhättan Stad och Länsstyrelsen tagit fram.  

–   Vi på Trollhättan Energi har ansvar för det lokala elnätet i Trollhättan med omnejd och ser till att tillkopplingen av elen sker på ett säkert sätt efter den prioritering som Trollhättans Stad och Länsstyrelsen tagit fram. Just nu följer vi lägesutvecklingen noga och är förberedda, meddelar Robin.

Utan el är det inte mycket som fungerar

När vi får ett strömavbrott är det inte mycket som fungerar som vi är vana vid. Först försvinner det uppenbara som lampor, värme och till exempel kyl och frys. Du kan inte heller ladda din telefon i vägguttaget. Vid ett längre och mer omfattande avbrott blir även vattenleveransen, värmen och datakommunikationen påverkad. Du kan inte längre använda internet eller ringa på din telefon eftersom telefonmasterna inte fungerar utan el. Därför är det bra att vara förberedd.

– Vi följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rekommendationer och uppmanar dig att ”preppa för en vecka”. Se till att förbereda dig genom att köpa hem en vevradio, filtar, mat som inte behöver kyl eller frys och dricksvatten i dunkar, påminner Johan Bogfors, Informations- och säkerhetsansvarig på Trollhättan Energi.

Sverige och Trollhättan minskar sin elanvändning

Den preliminära statistiken över elanvändningen i november visar en minskning för Sverige som helhet med 8 procent jämfört med motsvarande månad föregående år. I Trollhättan är den siffran 12,16 procent.

– Jag är glad att vi tillsammans lyckas dra ner på elanvändningen i detta ansträngda läge. Bra jobbat och fortsätt så, avslutar Robin.

Illustration elanvändning november

Siffrorna gäller endast för Trollhättan Energis nätområde.

Tips och råd inför och vid strömavbrott i Trollhättan

Tips på hur du kan bli en smart elanvändare

Tidigare nyhet: Energiläget – så agerar Trollhättan Energi

Kontakt

För mer information kontakta: Johan Bogfors, Informations- och säkerhetsansvarig Trollhättan Energi: 0520-49 75 45

Nyheten publicerad: 2022-12-09

Senaste nyheterna

2024-03-26

Appen och Mina Sidor uppdateras med säkrare inloggning

Nu får du som kund hos Trollhättan Energi ännu säkrare inloggning med BankID Säker start. Med uppdateringen förbättras säkerheten och telefonbedrägerier försvåras. Det betyder att du inte längre blir uppmanad att lämna personnummer. På så sätt verifieras det att det är samma person som använder tjänsten hos oss som identifierar sig med BankID. 

Johanna Eriksson, Alexander Forsström, Anders Brodd och Ulrik Engdahl i Trash Talk-podden.

2024-03-19

Succé för podden Trash Talk: Möt sopgubben Alex i nya avsnittet

Premiäravsnittet av Trollhättan Energis nya podd Trash Talk har fått ett väldigt positivt mottagande. - Och även jag har redan lärt mig nya saker, säger sopgubben Alexander Forsström, som gästar det andra avsnittet som nu ligger ute.

Sopbil i solsken.

2024-03-18

Ändrad sophämtning under påsken (vecka 13 och 14)

Du som har tömning under vecka 13 och vecka 14 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

En AI-skapad bild av

2024-03-08

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Marknadschef Sten Kristensson

2024-03-05

”Vad tycker du vi kan göra bättre?”

Den frågan ställer Trollhättan Energi kommande veckor till ungefär 1 500 slumpmässigt utvalda kunder i en årlig kundundersökning.

Fyra personer på en återvinningscentral

2024-03-04

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

Solcellspaneler på en äng med får

2024-03-04

Johan Jonsson, enhetschef för Affärsstyrning, Trollhättan Energi: ”Arbetet med solcellsparken fortsätter”

Nu i veckan gick anbudsförfrågan ut för den solcellspark som Trollhättan Energi planerar bygga på Hedeäng, granne med den nya framtida Återvinningscentralen. Flera tusen solcellspaneler ska ge Trollhättebor, verksamheter och företag ungefär 2,5 gigawattimmar per år.

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.

2024-02-20

Premiär för podden Trash Talk: Hör Ulrik, Johanna & Brodden snacka sopor

Det snackas sopor och återvinning i Trollhättan som aldrig förr. Initiativet Trash Talk har verkligen fått ett härligt gensvar från er Trollhättebor och nu tar vi nästa steg för att fylla på med ännu mer hållbart snack. Tisdagen den 20 februari är det premiär för podden Trash Talk där du får tips, inspiration och massor av pepp från Ulrik, Johanna & Brodden - med gäster. Premiärgäst är kommunikatören Sofi Kristiansson som berättar mer om initiativet Trash Talk.

Man på scen pekar

2024-02-16

Trollhättan Energi anordnar ”Trash Talk live” – ett öppet hus om Hemsortering för dig som äger ett flerfamiljshus

Under kommande år kommer Trollhättan Energi göra en rad insatser för att underlätta och öka återvinningen i Trollhättan (till exempel Hemsortering, ny återvinningscentral, mobil återvinningscentral med mera). Med konceptet Trash Talk vill Trollhättan Energi inspirera och engagera alla Trollhättebor till att ta snacket med varandra om återvinning och till en mer hållbar livsstil.

Hög med metallförpackningar

2024-02-14

Trolig orsak till brand i sopbil: trycksatt metallförpackning

Under onsdag morgon när renhållningsarbetare Anton skulle tömma en container med metallförpackningar på återvinningsstationen vid Kungsporten i Trollhättan fattade lasset eld. Trolig orsak: trycksatt behållare som till exempel hårsspray.

2024-01-23

Få en inblick i våra distributionselektrikers vardag

Den 23 januari firas Elens dag som är till för att uppmärksamma elens nytta i samhället.