Tjej och kille står i kontorsmiljö och tittar in i kameran

Energiläget – så agerar Trollhättan Energi

Det ansträngda läget på energimarknaden och den ökade risken för effektbrist i vinter gör att du behöver se över hur du kan använda din el på ett smart sätt och samtidigt effektivisera din användning av energi. Energimyndighetens budskap är tydligt – varje kilowattimme räknas.

Trollhättan Energi har flera olika roller i energikrisen, där det största fokuset ligger på att säkerställa fortsatta leveranser av exempelvis vatten, fiber och värme vid en eventuell manuell förbrukningsfrånkoppling, så kallad MFK.

– Precis som många andra verksamheter i Sverige har vi genomfört grundliga riskanalyser för hela Trollhättan Energi och hur en manuell frånkoppling skulle påverka oss. Vår primära uppgift är att, så långt det är möjligt, leverera våra samhällskritiska produkter och tjänster, säger Johan Bogfors informations- och säkerhetsansvarig på Trollhättan Energi.

Men, skulle Svenska kraftnät beordra en frånkoppling i Trollhättan blir vi alla påverkade. Om elavstängningen dessutom blir långvarig finns det risk att mycket som vi är vana vid inte fungerar som det ska. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap påminner om att du ska ”preppa för en vecka”.

– Utan el är det mycket i vardagen som inte fungerar. Tänk till exempel på att internet, telefonkommunikation och värme inte funkar så länge utan el. Därför är det bra att vara förberedd på att klara dig i en vecka, menar Johan.

Mål att effektivisera den egna energianvändningen motsvarande 100 varv runt jorden med elbil

Att jobba aktivt med energieffektivisering är sedan länge en viktig fråga för Trollhättan Energi för att minimera miljöpåverkan och samtidigt minska på kostnaderna. Nu finns också ett nytt tydligt mål, nämligen att effektivisera energianvändningen i egna processer, anläggningar och byggnader med 800 MWh senast 2024, vilket motsvarar 100 varv runt jorden med en elbil.

– För oss är detta en självklar del i vårt hållbarhetsarbete. En fråga som nu aktualiseras ytterligare, säger Sandra Magnusson Kvalitetsansvarig på Trollhättan Energi.

Mycket arbete är redan gjort eller påbörjat. Under förra året genomfördes bland annat en energikartläggning för de verksamheter som har en betydande energianvändning; avloppsreningsverket Arvidstorp, vattenverket och Trollhättan Energis värme och elproduktion. Denna kartläggning ger en samlad bild av energianvändningen med konkreta förslag på åtgärder hur de kan bli ännu mer energieffektiva. Utifrån arbetet med energieffektivisering har Trollhättan Energi bland annat:

  • Uppgraderat och moderniserat styrning av fjärrvärmepanna
  • Installerat automatisk styrning av värme och ventilation på alla pumpstationer
  • Bytt ut till energieffektivare pumpar och kompressorer i anläggningarna
  • Installerat LED-belysning på flera kontor och anläggningar
  • Installerat närvarostyrd belysning i flera lokaler

Använda elen på ett smart sätt

Förutom detta pågår också ett arbete där alla som jobbar på Trollhättan Energi ser över vad för enklare åtgärder som går att genomföra i vardagen. Det kan handla om att stänga av skärmar som inte används eller släcka i rum som står tomma för stunden.

Trollhättan Energi följer också Trollhättans stads beslut om att låta viss fasadbelysning, som exempelvis belysningen på vattentornen i Karlstorp, lysa en något kortare period under dagen. Här är det viktigt att väga in flera perspektiv innan en förändring genomförs.

– Trivsel och trygghet är viktiga faktorer i förhållande till energieffektivisering. Lamporna på vattentornen är dessutom LED-belysning vilket i sig är betydligt mer energieffektivt än traditionell belysning, avslutar Sandra.

Här kan du läsa mer om hur du kan tänka elsmart
Tips och råd vid strömavbrott i Trollhättan

Nyheten publicerad: 2022-11-24

Senaste nyheterna

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.

Hand på ett element

2023-09-06

Driftstörning i fjärrvärmenätet – delar av Sylte och Lextorp är påverkade

Under onsdagsmorgon upptäcktes en läcka i Trollhättan Energis fjärrvärmenät i delar av Sylte och Lextorp. Reparationsarbete har pågått under dagen. Fortfarande står ett hundratal hushåll utan värme och varmvatten.

Blå pratbubbla med ett

2023-09-06

Strömmen tillbaka på Överby

Det var kl. 11.50 på onsdagsförmiddagen den 6 september som Trollhättan Energi fick in ett felmeddelande till driftcentralen om ett fel i högspänningsnätet. Felet orsakade ett strömavbrott i Överby med cirka 140 drabbade kunder, varav många butiker i Överby köpcentrum.

En stor schaktgrop för vatten och avlopp.

2023-09-04

Hjortmossegatan stängs av (norrut) från mitten av vecka 36

Du som brukar röra dig i Hjortmossen har troligtvis inte missat att Trollhättan Energi just nu uppdaterar vatten- och avloppsledningarna i området. Arbetet pågår på flera platser och från och med mitten av denna veckan stängs Hjortmossegatan av, från korsningen Hjortmossegatan/Karlstorpsporten och norrut (mot Shell).

Solnedgång över Trollhättan

2023-08-30

Öppet hus 21 september – hur kan jag blir mer energismart?

Med förra årets tuffa höst och vinter i minnet går vi nu in i en ny, kallare period. Vad är det egentligen som påverkar elpriserna? Vilka risker finns det i vinter? Och hur kan jag tänka energismart på sikt? Tillsammans med Trollhättan Stads Näringslivsenhet erbjuder vi ett tillfälle att mötas, lära mer och ställa frågor.

Illustration som visar de olika etapperna med färgkodning.

2023-08-22

Nu startar ombyggnationen av Kungsgatan – både över och under mark

Den 4 september påbörjas ombyggnationen av Trollhättans paradgata. Arbetet, som kommer att pågå fram till 2025, är uppdelat i etapper och berör i sin helhet sträckan mellan Föreningsgatan och Garvaregatan.

2023-07-03

Trollhättan Energis styrelseordförande: ”Vi är enade och alla vill framåt”

Trollhättan Energi ägs av Trollhättans Stad - och indirekt av dig som är kommuninvånare. Det innebär i sin tur att styrelsen består av representanter från partierna i kommunfullmäktige. - Men i våra roller i bolagsstyrelsen ska vi enbart se till bolagets bästa. Här handlar det inte om partipolitik, understryker vice ordföranden Lena Nilsson (s).