Tjej och kille står i kontorsmiljö och tittar in i kameran

Energiläget – så agerar Trollhättan Energi

Det ansträngda läget på energimarknaden och den ökade risken för effektbrist i vinter gör att du behöver se över hur du kan använda din el på ett smart sätt och samtidigt effektivisera din användning av energi. Energimyndighetens budskap är tydligt – varje kilowattimme räknas.

Trollhättan Energi har flera olika roller i energikrisen, där det största fokuset ligger på att säkerställa fortsatta leveranser av exempelvis vatten, fiber och värme vid en eventuell manuell förbrukningsfrånkoppling, så kallad MFK.

– Precis som många andra verksamheter i Sverige har vi genomfört grundliga riskanalyser för hela Trollhättan Energi och hur en manuell frånkoppling skulle påverka oss. Vår primära uppgift är att, så långt det är möjligt, leverera våra samhällskritiska produkter och tjänster, säger Johan Bogfors informations- och säkerhetsansvarig på Trollhättan Energi.

Men, skulle Svenska kraftnät beordra en frånkoppling i Trollhättan blir vi alla påverkade. Om elavstängningen dessutom blir långvarig finns det risk att mycket som vi är vana vid inte fungerar som det ska. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap påminner om att du ska ”preppa för en vecka”.

– Utan el är det mycket i vardagen som inte fungerar. Tänk till exempel på att internet, telefonkommunikation och värme inte funkar så länge utan el. Därför är det bra att vara förberedd på att klara dig i en vecka, menar Johan.

Mål att effektivisera den egna energianvändningen motsvarande 100 varv runt jorden med elbil

Att jobba aktivt med energieffektivisering är sedan länge en viktig fråga för Trollhättan Energi för att minimera miljöpåverkan och samtidigt minska på kostnaderna. Nu finns också ett nytt tydligt mål, nämligen att effektivisera energianvändningen i egna processer, anläggningar och byggnader med 800 MWh senast 2024, vilket motsvarar 100 varv runt jorden med en elbil.

– För oss är detta en självklar del i vårt hållbarhetsarbete. En fråga som nu aktualiseras ytterligare, säger Sandra Magnusson Kvalitetsansvarig på Trollhättan Energi.

Mycket arbete är redan gjort eller påbörjat. Under förra året genomfördes bland annat en energikartläggning för de verksamheter som har en betydande energianvändning; avloppsreningsverket Arvidstorp, vattenverket och Trollhättan Energis värme och elproduktion. Denna kartläggning ger en samlad bild av energianvändningen med konkreta förslag på åtgärder hur de kan bli ännu mer energieffektiva. Utifrån arbetet med energieffektivisering har Trollhättan Energi bland annat:

  • Uppgraderat och moderniserat styrning av fjärrvärmepanna
  • Installerat automatisk styrning av värme och ventilation på alla pumpstationer
  • Bytt ut till energieffektivare pumpar och kompressorer i anläggningarna
  • Installerat LED-belysning på flera kontor och anläggningar
  • Installerat närvarostyrd belysning i flera lokaler

Använda elen på ett smart sätt

Förutom detta pågår också ett arbete där alla som jobbar på Trollhättan Energi ser över vad för enklare åtgärder som går att genomföra i vardagen. Det kan handla om att stänga av skärmar som inte används eller släcka i rum som står tomma för stunden.

Trollhättan Energi följer också Trollhättans stads beslut om att låta viss fasadbelysning, som exempelvis belysningen på vattentornen i Karlstorp, lysa en något kortare period under dagen. Här är det viktigt att väga in flera perspektiv innan en förändring genomförs.

– Trivsel och trygghet är viktiga faktorer i förhållande till energieffektivisering. Lamporna på vattentornen är dessutom LED-belysning vilket i sig är betydligt mer energieffektivt än traditionell belysning, avslutar Sandra.

Här kan du läsa mer om hur du kan tänka elsmart
Tips och råd vid strömavbrott i Trollhättan

Nyheten publicerad: 2022-11-24

Senaste nyheterna

2024-06-24

​​Trollhättan Energi är stolta sponsorer till Pride​

Trollhättan Energi är stolta glittersponsorer till Trollhättan Pride 2024, vilket är en del av vårt samhällsengagemang och vårt långsiktiga hållbarhetsarbete för mångfald, inkludering och jämlikhet.

2024-06-20

Klartecken för byggstart av nytt vattenverk

I veckan gav styrelsen för Trollhättan Energi klartecken för byggstart av ett nytt vattenverk. Under hösten ska Trollhättans kommunfullmäktige yttra sig om beslutet avseende byggstart innan spaden kan sättas i marken och byggnationen av nytt vattenverk kan påbörjas.

2024-06-19

Trollhättan Energi avvecklar sin försäljning av fordonsgas

Tankstationen vid Trestad center stängs ned kring midsommar, tankstationen vid Tingvalla under 2028. Trollhättan Energis styrelse fattade beslutet under gårdagen.

2024-06-18

Nytt poddavsnitt: Trash Talk om second hand, fräscha avfallskärl och Barnen i Bullerbyn

I det fjärde avsnittet av Trollhättan Energis uppmärksammade Trash Talk-podd gästas Ulrik, Johanna och Brodden av universitetslektor Lisa Bomble som både forskar och undervisar kring hållbar utveckling vid Högskolan Väst. Hon förklarar bland annat skillnaden mellan att leva linjärt och cirkulärt.

2024-06-14

Så gör du om du drabbats av översvämning

Under onsdagseftermiddagen drabbades delar av Trollhättan av skyfall och snö. Personal från Trollhättan Energi har besökt många fastighetsägare för att undersöka skadorna.

Sopbil i solsken.

2024-06-10

Ändrad sophämtning midsommarveckan (vecka 25)

Du som har tömning under vecka 25 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-06-05

Från klassrum till sjö: Oliver och Hugo har undersökt övergödning med stöd av Trollhättan Energi

Oliver Pettersson (till höger) och Hugo Johansson (i mitten) studerar sista året på Nils Ericsonsgymnasiet och har i sitt gymnasiearbete undersökt hur gödningsmedel från jordbruk påverkar vattenkvaliteten i sjöar. Med stöd av Erik Sjöberg (till vänster), laboratoriechef hos Trollhättan Energi, har de analyserat vattenprover från Vänern, Hullsjön, Östra Hästefjorden och Dättern i laboratoriet på Arvidstorp.

Sopbil i solsken.

2024-05-27

Ändrad sophämtning vecka 23 (Sveriges Nationaldag)

Du som har tömning under vecka 23 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Sten Krist4ensson, marknadschef, Förrådsg 2 2024

2024-05-24

Företagskunder ger Trollhättan Energi höga betyg

I vårens kundundersökning ger både privat- och företagskunder Trollhättan Energi höga betyg. Nöjd-kund-index (NKI) har ökat mest på företagssidan och det totala NKI:et fortsätter vara högre än branschsnittet totalt sett.

2024-05-21

Lokala stjärnkockar gästar Trash Talk-podden: ”Att minska matsvinnet är en viktig fråga för oss”

Två lokala stjärnkockar gästar det tredje avsnittet av den uppmärksammade Trash Talk-podden, som nu släpps lagom till helgens evenemang Smaka på Trollhättan på Drottningtorget 24-25 maj. I podden berättar Rickard Halleröd från anrika Alberts och Per Olofsson från Nova bland annat hur de gör för att minimera matsvinnet. – Det föder kreativitet och leder bland annat till nya spännande rätter, säger Rickard.

2024-05-20

Trollhättan Energi med Trash Talk på Hela Kronan Gungar

I lördags fylldes Kronogården med liv och rörelse när Hela Kronan Gungar gick av stapeln. Dans, sång, uppträdanden och mat lockade runt 5000 besökare, vilket innebar publikrekord för evenemanget.

Vd Trollhättan Energi Pia Bruhl Hjort

2024-04-30

Trollhättan Energi gjorde ett positiv resultat för 2023

Nu är bokslutet klart för 2023 och Trollhättan Energi gjorde ett resultat på 61 miljoner.