Tjej och kille står i kontorsmiljö och tittar in i kameran

Energiläget – så agerar Trollhättan Energi

Det ansträngda läget på energimarknaden och den ökade risken för effektbrist i vinter gör att du behöver se över hur du kan använda din el på ett smart sätt och samtidigt effektivisera din användning av energi. Energimyndighetens budskap är tydligt – varje kilowattimme räknas.

Trollhättan Energi har flera olika roller i energikrisen, där det största fokuset ligger på att säkerställa fortsatta leveranser av exempelvis vatten, fiber och värme vid en eventuell manuell förbrukningsfrånkoppling, så kallad MFK.

– Precis som många andra verksamheter i Sverige har vi genomfört grundliga riskanalyser för hela Trollhättan Energi och hur en manuell frånkoppling skulle påverka oss. Vår primära uppgift är att, så långt det är möjligt, leverera våra samhällskritiska produkter och tjänster, säger Johan Bogfors informations- och säkerhetsansvarig på Trollhättan Energi.

Men, skulle Svenska kraftnät beordra en frånkoppling i Trollhättan blir vi alla påverkade. Om elavstängningen dessutom blir långvarig finns det risk att mycket som vi är vana vid inte fungerar som det ska. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap påminner om att du ska ”preppa för en vecka”.

– Utan el är det mycket i vardagen som inte fungerar. Tänk till exempel på att internet, telefonkommunikation och värme inte funkar så länge utan el. Därför är det bra att vara förberedd på att klara dig i en vecka, menar Johan.

Mål att effektivisera den egna energianvändningen motsvarande 100 varv runt jorden med elbil

Att jobba aktivt med energieffektivisering är sedan länge en viktig fråga för Trollhättan Energi för att minimera miljöpåverkan och samtidigt minska på kostnaderna. Nu finns också ett nytt tydligt mål, nämligen att effektivisera energianvändningen i egna processer, anläggningar och byggnader med 800 MWh senast 2024, vilket motsvarar 100 varv runt jorden med en elbil.

– För oss är detta en självklar del i vårt hållbarhetsarbete. En fråga som nu aktualiseras ytterligare, säger Sandra Magnusson Kvalitetsansvarig på Trollhättan Energi.

Mycket arbete är redan gjort eller påbörjat. Under förra året genomfördes bland annat en energikartläggning för de verksamheter som har en betydande energianvändning; avloppsreningsverket Arvidstorp, vattenverket och Trollhättan Energis värme och elproduktion. Denna kartläggning ger en samlad bild av energianvändningen med konkreta förslag på åtgärder hur de kan bli ännu mer energieffektiva. Utifrån arbetet med energieffektivisering har Trollhättan Energi bland annat:

  • Uppgraderat och moderniserat styrning av fjärrvärmepanna
  • Installerat automatisk styrning av värme och ventilation på alla pumpstationer
  • Bytt ut till energieffektivare pumpar och kompressorer i anläggningarna
  • Installerat LED-belysning på flera kontor och anläggningar
  • Installerat närvarostyrd belysning i flera lokaler

Använda elen på ett smart sätt

Förutom detta pågår också ett arbete där alla som jobbar på Trollhättan Energi ser över vad för enklare åtgärder som går att genomföra i vardagen. Det kan handla om att stänga av skärmar som inte används eller släcka i rum som står tomma för stunden.

Trollhättan Energi följer också Trollhättans stads beslut om att låta viss fasadbelysning, som exempelvis belysningen på vattentornen i Karlstorp, lysa en något kortare period under dagen. Här är det viktigt att väga in flera perspektiv innan en förändring genomförs.

– Trivsel och trygghet är viktiga faktorer i förhållande till energieffektivisering. Lamporna på vattentornen är dessutom LED-belysning vilket i sig är betydligt mer energieffektivt än traditionell belysning, avslutar Sandra.

Här kan du läsa mer om hur du kan tänka elsmart
Tips och råd vid strömavbrott i Trollhättan

Nyheten publicerad: 2022-11-24

Senaste nyheterna

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.

2024-02-20

Premiär för podden Trash Talk: Hör Ulrik, Johanna & Brodden snacka sopor

Det snackas sopor och återvinning i Trollhättan som aldrig förr. Initiativet Trash Talk har verkligen fått ett härligt gensvar från er Trollhättebor och nu tar vi nästa steg för att fylla på med ännu mer hållbart snack. Tisdagen den 20 februari är det premiär för podden Trash Talk där du får tips, inspiration och massor av pepp från Ulrik, Johanna & Brodden - med gäster. Premiärgäst är kommunikatören Sofi Kristiansson som berättar mer om initiativet Trash Talk.

Man på scen pekar

2024-02-16

Trollhättan Energi anordnar ”Trash Talk live” – ett öppet hus om Hemsortering för dig som äger ett flerfamiljshus

Under kommande år kommer Trollhättan Energi göra en rad insatser för att underlätta och öka återvinningen i Trollhättan (till exempel Hemsortering, ny återvinningscentral, mobil återvinningscentral med mera). Med konceptet Trash Talk vill Trollhättan Energi inspirera och engagera alla Trollhättebor till att ta snacket med varandra om återvinning och till en mer hållbar livsstil.

Hög med metallförpackningar

2024-02-14

Trolig orsak till brand i sopbil: trycksatt metallförpackning

Under onsdag morgon när renhållningsarbetare Anton skulle tömma en container med metallförpackningar på återvinningsstationen vid Kungsporten i Trollhättan fattade lasset eld. Trolig orsak: trycksatt behållare som till exempel hårsspray.

2024-01-23

Få en inblick i våra distributionselektrikers vardag

Den 23 januari firas Elens dag som är till för att uppmärksamma elens nytta i samhället.

Tjej står i trappa och håller upp telefon och en beachflagga och tittar in i kameran.

2024-01-15

”Trash Talk” – ett nytt sätt att ta snacket om sopor

En tredjedel av allt som slängs i restavfallet består av förpackningar som kan återvinnas, om det bara sorteras rätt. Det är en av utmaningarna när Trollhättan Energi nu tar initiativ till ”Trash Talk”, fyllt av vardagssnack om sopor. Bland annat i en helt ny podd.

En man står lutad mot en stor motor.

2024-01-10

Avloppsslam blir till el och värme

Genom att omvandla avloppsslam till el och värme tar Trollhättan Energi ytterligare ett steg mot ett cirkulärt samhälle.

Blå pratbubbla med ett

2024-01-06

Strömavbrott orsakat av kortslutning hos bussdepån

Vid 22-tiden igår kväll blev ungefär 650 hushåll i centrala Trollhättan strömlösa då ett elfel uppstod vid bussdepån i Trollhättan. Efter ungefär 3-4 timmar hade samtliga strömmen tillbaka. Men inte bussdepån.

Två killar håller en skylt framför en sopbil. Står vid en återvinningsstation.

2024-01-02

Trollhättan Energi tar över ansvaret för återvinningsstationerna

I Trollhättan finns 25 stycken återvinningsstationer där du som privatperson återvinner förpackningar av plast, papper, glas och metall. Där kan du också lämna tidningar och batterier. Från och med 1 januari 2024 är det Trollhättan Energi som tar över ansvaret för stationerna vilket framför allt innebär drift (tömning och städning) och kundservice.

Uppgrävt dike för att leda bort avloppsvatten.

2023-12-20

Snabbt väderomslag trolig orsak till avloppsläcka i Sjuntorp

- Äldre vatten- och avloppsledningar är känsliga för yttre påverkan i markmiljö och att ett ledningsbrott uppstår under vinterhalvårets kallaste månader är därför relativt vanligt, tyvärr. Men Trollhättan Energi har såväl handlingsplaner som personal i beredskap för att akut kunna reparera ledningar som spricker, säger Stefan Bohman, rörnätschef på Trollhättan Energi.

2023-12-18

Ändrad sophämtning under jul och nyår (vecka 52 och 1)

Du som har tömning under vecka 52 och vecka 1 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.