Tjej och kille står i kontorsmiljö och tittar in i kameran

Energiläget – så agerar Trollhättan Energi

Det ansträngda läget på energimarknaden och den ökade risken för effektbrist i vinter gör att du behöver se över hur du kan använda din el på ett smart sätt och samtidigt effektivisera din användning av energi. Energimyndighetens budskap är tydligt – varje kilowattimme räknas.

Trollhättan Energi har flera olika roller i energikrisen, där det största fokuset ligger på att säkerställa fortsatta leveranser av exempelvis vatten, fiber och värme vid en eventuell manuell förbrukningsfrånkoppling, så kallad MFK.

– Precis som många andra verksamheter i Sverige har vi genomfört grundliga riskanalyser för hela Trollhättan Energi och hur en manuell frånkoppling skulle påverka oss. Vår primära uppgift är att, så långt det är möjligt, leverera våra samhällskritiska produkter och tjänster, säger Johan Bogfors informations- och säkerhetsansvarig på Trollhättan Energi.

Men, skulle Svenska kraftnät beordra en frånkoppling i Trollhättan blir vi alla påverkade. Om elavstängningen dessutom blir långvarig finns det risk att mycket som vi är vana vid inte fungerar som det ska. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap påminner om att du ska ”preppa för en vecka”.

– Utan el är det mycket i vardagen som inte fungerar. Tänk till exempel på att internet, telefonkommunikation och värme inte funkar så länge utan el. Därför är det bra att vara förberedd på att klara dig i en vecka, menar Johan.

Mål att effektivisera den egna energianvändningen motsvarande 100 varv runt jorden med elbil

Att jobba aktivt med energieffektivisering är sedan länge en viktig fråga för Trollhättan Energi för att minimera miljöpåverkan och samtidigt minska på kostnaderna. Nu finns också ett nytt tydligt mål, nämligen att effektivisera energianvändningen i egna processer, anläggningar och byggnader med 800 MWh senast 2024, vilket motsvarar 100 varv runt jorden med en elbil.

– För oss är detta en självklar del i vårt hållbarhetsarbete. En fråga som nu aktualiseras ytterligare, säger Sandra Magnusson Kvalitetsansvarig på Trollhättan Energi.

Mycket arbete är redan gjort eller påbörjat. Under förra året genomfördes bland annat en energikartläggning för de verksamheter som har en betydande energianvändning; avloppsreningsverket Arvidstorp, vattenverket och Trollhättan Energis värme och elproduktion. Denna kartläggning ger en samlad bild av energianvändningen med konkreta förslag på åtgärder hur de kan bli ännu mer energieffektiva. Utifrån arbetet med energieffektivisering har Trollhättan Energi bland annat:

  • Uppgraderat och moderniserat styrning av fjärrvärmepanna
  • Installerat automatisk styrning av värme och ventilation på alla pumpstationer
  • Bytt ut till energieffektivare pumpar och kompressorer i anläggningarna
  • Installerat LED-belysning på flera kontor och anläggningar
  • Installerat närvarostyrd belysning i flera lokaler

Använda elen på ett smart sätt

Förutom detta pågår också ett arbete där alla som jobbar på Trollhättan Energi ser över vad för enklare åtgärder som går att genomföra i vardagen. Det kan handla om att stänga av skärmar som inte används eller släcka i rum som står tomma för stunden.

Trollhättan Energi följer också Trollhättans stads beslut om att låta viss fasadbelysning, som exempelvis belysningen på vattentornen i Karlstorp, lysa en något kortare period under dagen. Här är det viktigt att väga in flera perspektiv innan en förändring genomförs.

– Trivsel och trygghet är viktiga faktorer i förhållande till energieffektivisering. Lamporna på vattentornen är dessutom LED-belysning vilket i sig är betydligt mer energieffektivt än traditionell belysning, avslutar Sandra.

Här kan du läsa mer om hur du kan tänka elsmart
Tips och råd vid strömavbrott i Trollhättan

Nyheten publicerad: 2022-11-24

Senaste nyheterna

2023-03-23

Svar Direkt: Så funkar vår nya tjänsteguide Streemi för dig som är fiberkund

Just nu får vi många nyfikna frågor om vad Streemi är och hur det funkar. Därför bad vi projektledaren Camilla Olausson och vår Stadsnätschef Tom Nordal ge Svar direkt och förklara lite mer om hur du som är fiberkund hos Trollhättan Energi enkelt hittar alla smarta tjänster och teckna avtal direkt med leverantörerna. På ett och samma ställe.

Blå pratbubbla med ett

2023-03-17

Laddbox får försäljningsförbud – Trollhättan Energi följer utvecklingen

Onsdagen den 15 mars gick Elsäkerhetsverket ut med ett pressmeddelande om att laddboxen av märket Easee Home och Easee Charge belagts med försäljningsförbud efter en granskning av laddboxar till elbilar. Trollhättan Energi har pausat försäljningen och följer utvecklingen.

Barn sitter i ett tält framför huset och tittar på en surfplatta.

2023-03-09

Jämför och beställ fibertjänster direkt på streemi.se

Streemi är en guide som hjälper dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm eller andra smarta tjänster i Trollhättan Energis öppna fibernät. Nu blir det dessutom ännu enklare att jämföra och beställa digitala tjänster direkt på streemi.se.

Kille håller i en papperspåse och tittar in i kameran. Tjej håller en påshållare med en papperspåse i.

2023-02-13

Den gyllene trippeln: Ge din avfallspåse chansen att briljera

Matavfallet är en viktig energiresurs som förädlas och blir till biogas. Nyckeln i kretsloppstänket är att papperspåsen gjord av återvunnen träflis, som till skillnad från plastpåsar kan följa med matavfallet i biogasprocessen. För att få den bästa återvinningseffekten och utnyttja påsen maximalt, finns det dessutom tre enkla gyllene regler, tipsar Charlotta Kopsch på Återvinning. 

2023-02-06

Sprängningarna snart klara: Så byggs den biologiska reningen ut i avloppsreningsverket

För att uppfylla det nya miljötillståndet måste Arvidstorps avloppsreningsverk eliminera ännu mer kväve och fosfor. Samtidigt ökas inflödeskapaciteten från 1000 liter i sekunden till 1400 liter. Nu går det omfattande arbetet med att utveckla den biologiska reningen snart in i nästa fas. Under våren ska det pågående sprängningsarbetet i bergrummet vara helt klart och då påbörjas gjutningen av de utsprängda bassängerna för det tredje biologiska reningssteget. - Det är mycket logistik och en oerhört snäv tidsram, men vi följer tidsplanen, säger Peter Albertson, avdelningschef för avloppsreningsverket.

Chatbot

2023-02-02

Trollhättan Energi fortsätter utveckla kundservicen: Premiär för egna chatboten Thea

Trollhättan Energi fortsätter att utveckla sin kundservice. Den digitala chatboten Thea finns nu tillgänglig dygnet runt för att svara på alla de vanligaste frågorna.

2023-01-26

Nytt insamlingssystem 2025: Förpackningarna hämtas hemma hos dig

Det kommer att bli ännu enklare för hushållen i Trollhättan att återvinna metall, plast, papper och glas. Trollhättan Energi har nu påbörjat omställningen till så kallad fastighetsnära insamling. - Under 2025 är vårt mål att alla villor och fritidshus ska få nya kärl med totalt åtta olika fack för allt hushållsavfall som vi sedan hämtar vid fastigheten, precis som vi gör med restavfall och matavfall idag, säger Ulrika Edh-Spranger, enhetschef avfall och återvinning.

Röd pratbubbla

2023-01-16

Varning för bedrägeri

- Se upp för personer som ringer och säger att de är från Trollhättan Energi och ber dig logga in via ditt Bank-ID. Den uppmaningen ger Trollhättan Energis kundservicechef Henrik Larsson.

Man vid Trollhättan Energi

2023-01-12

Höga elpriser: ”Vi finns här för att svara på frågor”

Det rörliga elpriset är fortsatt högt för stora delar av Sverige. Energimyndigheten och Regeringen rapporterar om att elförsörjningen i Sverige nu är ansträngd men stabil. Henrik Larsson, kundservicechef på Trollhättan Energi: - Vi finns här för att svara på våra kunders frågor.

Albert sågar isär en julgran med restavfallskärl bredvid sig.

2022-12-27

Så återvinner du din barrande julgran

Vi på Trollhättan Energi önskar en riktigt god fortsättning och hoppas att du haft en fin julhelg. Du som har en naturlig gran hemma vill vi redan nu påminna om hur den ska återvinnas när barren börjar ramla av. Bor du i villa är det smidigaste att du klipper ner den och lägger i kärlen för trädgårdsavfall eller restavfall. Bor du i lägenhet stämmer du av min din hyresvärd om återvinningen. Granarna kan självklart också lämnas vid återvinningscentralen Håjum.

Tjej står ute i snön med varseljacka och mössa, vid en väg, tittar in i kameran.

2022-12-19

Stor förbättring planeras av vatten- och avloppsnätet på Hjortmossen

I februari 2023 påbörjar Trollhättan Energi ett omfattande anläggningsarbete på Hjortmossen, där ledningsnätet för både dricksvatten, avloppsvatten och regnvatten ska uppdateras. - Det kommer att bli ganska stora störningar i området under en period, men vi gör detta för att minska risken för översvämningar, avlasta avloppsreningsverket och öka kvaliteten på dricksvattnet ytterligare, säger projektledaren Elin Govik.

Två killar står framför två olika Trollhättan Energifordon

2022-12-09

Trollhättan Energi följer Sveriges energiläge

Just nu är elförsörjningen i Sverige ansträngd, men stabil. Enligt Energimyndigheten finns det en risk för effektbrist under vinterns höglasttimmar (klockan 08.00-11.00 och 16.00-19.00) och den osäkerheten ökar markant när Oskarshamn 3 tas ur drift 9–18 december.