Nyheter: September2020

2020-09-21

Sökes: Ett dussin nyfikna villaägare med fjärrvärme

Närmare 750 villor, 690 företag, 17 000 lägenheter och en mängd offentliga lokaler värms idag med Trollhättan Energis klimatsmarta fjärrvärme,…

2020-09-23

Dubblad kapacitet för råvattenledning upphandlas

Trollhättan Energi är nu i full gång med Vattenpaketet 2026, som bland annat innehåller en ny råvattenledning från Vänern och…

2020-09-28

Fortsatt satsning på underhåll och framtidsinvesteringar

Trollhättan Energi jobbar vidare med sin långsiktiga satsning för att utveckla avfallshantering, återvinning och infrastrukturen för el, vatten, avlopp och…

2020-09-29

Tack för responsen! Är du villaägare med fjärrvärme, hör av dig du också.

Vilken härlig respons! Många nyfikna villaägare med fjärrvärme har redan hört av sig och vill vara med och testa vår…

2020-09-30

Eventuella fornlämningar kartläggs inför planerad råvattenledning

Nu har ytterligare arkeologiska förundersökningar gjorts både på land och under vattnet i Nordkroken i Vargön för att säkerställa att…