Så här köper du ditt solcellspaket

Trollhättan Energi erbjuder skräddarsydda solcellspaket för villan, fritidshuset eller lantbruket. Vi tar hand om allt från planering till installation och driftsättning. Tillsammans med oss blir det både enkelt och lönsamt för dig att bidra till ett mer hållbart Trollhättan. Som producent av egen förnybar el kan du dessutom sälja ditt överskott.

Efterfrågan på solcellsanläggningar är just nu mycket hög. Det råder samtidigt brist på vissa komponenter. Det betyder att vi inte kan offerera våra kunder ett bra pris eller leverera inom rimlig tid. Därför har vi valt att pausa försäljningen av nya solcellsanläggningar tillfälligt.

Första kontakten

Har du ett bra tak eller en skuggfri markyta? Då kan solceller vara ett bra alternativ för dig.

Vi gör en förstudie och ett hembesök

Vi gör en förkalkyl och undersöker förutsättningarna hemma hos dig, då tittar vi bland annat på optimal effektanpassning av tilltänkt yta, vi får en uppfattning om hur mycket energi din solcellsanläggning skulle ge (energirapport för solcellsanläggningens produktion baserat på föregående års soltimmar) och ungefär vad den kommer kosta. Beräkning av hållbarhet för solcellsanläggningen utifrån de geografiska snö- och vindzonerna görs. Placering, ev bygglov, uppkoppling mot elnätet, m m tittar vi också på.

Offert/förslag

Här anger vi pris, förutsättningar, leveransvillkor med mera. Det här ingår alltid:

  • Effektanpassning, hållbarhetsberäkning, energirapport och ekonomisk kalkyl
  • Solpaneler
  • System med uppföljning i app och på webb
  • Montering, installation och kontroll av solcellsanläggning
  • 25 års effektgaranti (upp till 80 %) på solceller
  • 10 års produktgaranti på solceller
  • 12 års garanti på växelriktare
  • 25 års garanti på optimerare

Du skriver under offert/avtal

Nu gör vi en beställning av solcellspaketet.

Hjälp med bidragsansökan och bygglov

Det finns möjligheter till investeringsstöd och vi hjälper dig gärna med ansökningarna. Det har nyligen beslutats att bygglov inte är nödvändigt där solpaneler monteras i liv med taket.

Leverans/montage/installation

Leverans! Vi monterar solcellerna på taket, därefter dras solcellskabeln till växelriktaren och sedan kopplas detta in i elskåpet. Det elektriska arbetet måste utföras av en behörig elinstallatör som också ska göra en föranmälan till ditt elnätsbolag för att du ska få ett godkännande för installation av anläggningen. Vi monterar till nyckelfärdig solcellsinstallation som är i princip helt underhållsfri.

Försäkring

Prata med ditt försäkringsbolag om vad som gäller när du ska försäkra din solcellsanläggning.

Driftsättning

En strömkabel går från solpanelerna till en växelriktare som omvandlar elektriciteten till vanlig växelström med 230V. Elen leds sedan till husets elcentral där den fördelas ut i huset.

Sälj din överskottsel – mikroproduktionsavtal

Din egenproducerade el går i första hand till din egen elanvändning. Om du producerar mer el än du använder kan sälja överskottet till oss. Då behöver du, om du inte redan gjort det, teckna ett mikroproduktions- och elavtal.

Relaterade e-tjänster och dokument

Senast granskad: 2022-06-08