Vatten- och strömavbrott i Centralköket: Så snabbt löstes tisdagens ”krisläge”

Vad händer om både el och vatten plötsligt slås ut när personalen i Centralköket i Trollhättan ska producera 8000 portioner skolmat? Det testades skarpt på tisdagen som ett led i den pågående Krisberedskapsveckan. - Jag måste säga att det är imponerade att ha reservkraft och nödvatten på plats efter bara en och en halv timme, säger Håkan Ohlsson, som ansvarar för måltidenheten i Trollhättans Stad.

Han var en av de få som visste att både el och vatten skulle försvinna klockan 10:30 på tisdagsförmiddagen. I samarbete med de säkerhetsansvariga på Trollhättan Energi och Trollhättans Stad testades situationen skarpt för en verksamhet som verkligen är strategiskt viktig för att vardagen ska fungera i kommunen. 
– Med tanke på hur läget ser ut i omvärlden just nu så ville vi göra ett skarpt test den här gången, säger en av Trollhättan Stads säkerhetssamordnare, Olivia Wernberg.
– För vår del vill vi ju se att vi får nödvattentankar och reservaggregat för el snabbt på plats och att våra interna rutiner fungerar, konstaterar Trollhättan Energis informations- och säkerhetsansvarige Johan Bogfors.

Krisberedskap: Så fick Centralköket vatten och el igen
Vad händer om både el och vatten plötsligt slås ut när personalen i Centralköket i Trollhättan ska producera 8000 portioner skolmat? Det testades skarpt på tisdagen den 27 september som ett led i den pågående Krisberedskapsveckan 2022. - Jag måste säga att det är imponerade att ha reservel och nödvatten på plats på bara en och en halv timme, säger Håkan Ohlsson, som ansvarar för måltidsenheten i Trollhättans Stad. Se hur beredskapen fungerade i praktiken.

Reservkraft och nödvatten efter 90 minuter

Han fick positiva besked.
– Ungefär en och en halv timme efter att vi fick förfrågan om reservkraft och nödvatten från Centralköket så var det på plats och verksamheten i köket var igång igen. Det är bra, säger Johan.
 
Han får medhåll av Håkan Ohlsson, enhetschef måltid i Trollhättans stad, som tillsammans med sina tolv medarbetare i Centralköket har inarbetade rutiner för krisberedskap. När el och vatten försvann ställde de snabbt om.
– Bland annat har vi råvaror och olika ”krismenyer” så att vi ska kunna klara att leverera mat till våra grundskolor, gymnasieskolor och sex förskolor under en vecka. I genomsnitt handlar det om 6000-8000 portioner och vissa dagar upp till 10 000 portioner, berättar Håkan. 

Förbättringar kring ljus och vatten

Övningen gav förstås också svar på sådant som går att förbereda ännu bättre.
– Vi behöver bland annat komplettera belysningen, så vi slipper gå med stearinljus. Och vad behöver vi ha i reservvattnen dagligdags ifall detta händer? Det är exempel på några saker vi tar med oss när vi summerar erfarenheterna efter den här övningen och allt annat vi jobbat med i Centralköket med anledning av Krisberedskapsveckan. Det som är glädjande är att vi ser att vi har många rutiner i köket som går att förvandla över i en krissituation. Det är en oerhörd styrka och personalen har agerat alldeles förträffligt, säger Håkan Ohlsson.

”Alla har tagit sin del”

Trollhättans Stads säkerhetssamordnare Olivia Wernberg konstaterar att samarbetet mellan alla olika aktörer fungerade bra, när både el och vatten plötsligt var borta. 
– Det har varit många involverade och det är roligt att se hur alla tagit sin del. Men även om allting fungerat väldigt bra i den är övningen så har vi såklart saker som vi kan skruva på så att det blir ännu bättre när det händer nästa gång.

Nyheten publicerad: 2022-09-27

Senaste nyheterna

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.

Hand på ett element

2023-09-06

Driftstörning i fjärrvärmenätet – delar av Sylte och Lextorp är påverkade

Under onsdagsmorgon upptäcktes en läcka i Trollhättan Energis fjärrvärmenät i delar av Sylte och Lextorp. Reparationsarbete har pågått under dagen. Fortfarande står ett hundratal hushåll utan värme och varmvatten.

Blå pratbubbla med ett

2023-09-06

Strömmen tillbaka på Överby

Det var kl. 11.50 på onsdagsförmiddagen den 6 september som Trollhättan Energi fick in ett felmeddelande till driftcentralen om ett fel i högspänningsnätet. Felet orsakade ett strömavbrott i Överby med cirka 140 drabbade kunder, varav många butiker i Överby köpcentrum.

En stor schaktgrop för vatten och avlopp.

2023-09-04

Hjortmossegatan stängs av (norrut) från mitten av vecka 36

Du som brukar röra dig i Hjortmossen har troligtvis inte missat att Trollhättan Energi just nu uppdaterar vatten- och avloppsledningarna i området. Arbetet pågår på flera platser och från och med mitten av denna veckan stängs Hjortmossegatan av, från korsningen Hjortmossegatan/Karlstorpsporten och norrut (mot Shell).

Solnedgång över Trollhättan

2023-08-30

Öppet hus 21 september – hur kan jag blir mer energismart?

Med förra årets tuffa höst och vinter i minnet går vi nu in i en ny, kallare period. Vad är det egentligen som påverkar elpriserna? Vilka risker finns det i vinter? Och hur kan jag tänka energismart på sikt? Tillsammans med Trollhättan Stads Näringslivsenhet erbjuder vi ett tillfälle att mötas, lära mer och ställa frågor.

Illustration som visar de olika etapperna med färgkodning.

2023-08-22

Nu startar ombyggnationen av Kungsgatan – både över och under mark

Den 4 september påbörjas ombyggnationen av Trollhättans paradgata. Arbetet, som kommer att pågå fram till 2025, är uppdelat i etapper och berör i sin helhet sträckan mellan Föreningsgatan och Garvaregatan.

2023-07-03

Trollhättan Energis styrelseordförande: ”Vi är enade och alla vill framåt”

Trollhättan Energi ägs av Trollhättans Stad - och indirekt av dig som är kommuninvånare. Det innebär i sin tur att styrelsen består av representanter från partierna i kommunfullmäktige. - Men i våra roller i bolagsstyrelsen ska vi enbart se till bolagets bästa. Här handlar det inte om partipolitik, understryker vice ordföranden Lena Nilsson (s).