Trollhätteborna tycker om sitt energibolag

Trollhätteborna fortsätter att i mycket hög grad vara nöjda med sitt energibolag. Det syns i den senaste mätningen som genomfördes under våren.

Återigen får Trollhättan Energi bra betyg med avseende på elnät och elhandel där branschen i övrigt backar. Företagskunderna i Trollhättan ger särskilt höga betyg. Även fjärrvärme-kunderna är nöjda.

–      Vi är ödmjuka och tacksamma för resultatet och förstår att en el- och energikris utmanar många människor, verksamheter och företag. Som lokalt energibolag har vi ett ansvar att göra det bästa vi kan för dig som kund. Och det tror jag att våra kunder både ser och förstår, säger Sten Kristensson, marknadschef hos Trollhättan Energi.

Bolaget genomför en stor kundundersökning varje år och skickar även, via det upphandlade företaget Origo, ut ett mindre frågepaket varje tertial. Undersökningarna ger bland annat en övergripande bild av vad Trollhättan Energis kunder tycker, vilken uppfattning som råder om bolaget och önskemål om förbättringar.

–      Resultatet ger oss en viktig kompassriktning i arbetet. Vi vill verkligen att du som kund ska känna att vi är ditt eget energibolag. Hur skapar vi den känslan? Den frågan kommer vi jobba mycket mer med framöver.

Förbättrade digitala tjänster står högt på önskelistan hos både privatpersoner och företag. Arbete med detta pågår. Samtidigt sker ett internt arbete kring bland annat ledarskap och hur projekt kan drivas mer effektivt. Stort fokus läggs också på varumärkesarbetet då Trollhättan Energis nya utseende just nu implementeras. Den nya visuella identiteten är en del i att förändra uppfattningen om bolaget.

–      Vi vill kunna erbjuda framtidens digitala tjänster med ett trovärdigt utseende och rekrytera arbetskraft för att lösa våra utmaningar. Formspråket behöver vara anpassat efter dagens digitala kanaler och vi vill framförallt uppfattas som det bolag vi är och vill vara. Nu har vi ett utseende som jobbar med oss och inte mot oss, säger Sten Kristensson.

Här hittar du ett sammandrag av undersökningen.

 

 

Nyheten publicerad: 2023-06-15

Senaste nyheterna

Blå pratbubbla med ett

2024-07-18

Utsättning av el och fiber pågår i Trollhättan

Just nu får vi samtal från kunder som frågar om personer som gör så kallad utsättning på deras tomt. Alltså markerar var el, fiber och telefonkablar går.

Man med varseljacka, hjälm och jeans som lutar sig mot ett stort rör i ett bergrum. Ler och tittar in i kameran.

2024-07-10

Avloppsreningsverket växer: Följ med ner i berget och se bassängerna för den utbyggda biologiska reningen

Trollhättan Energis omfattande infrastrukturprojekt med utbyggd biologisk rening nere i Arvidstorps avloppsreningsverk, går stabilt framåt. Betongarbetena pågår nu för fullt och närmare 95 procent av det planerade arbetet med bassängväggar, bassängbottnar och manöverplan har kommit på plats.

2024-07-04

”Vi hanterar inkommande ärenden så fort vi kan”

Sedan skyfallen i Skoftebyn, Sylte, Torsered och centrala delar av stan för några veckor sedan har hittills över 120 hushåll varit i kontakt med Trollhättan Energi. Det kom mycket regn och dessutom hagel på kort tid, vilket orsakade översvämningar i fastigheter och på gator.

2024-06-24

​​Trollhättan Energi är stolta sponsorer till Pride​

Trollhättan Energi är stolta glittersponsorer till Trollhättan Pride 2024, vilket är en del av vårt samhällsengagemang och vårt långsiktiga hållbarhetsarbete för mångfald, inkludering och jämlikhet.

2024-06-20

Klartecken för byggstart av nytt vattenverk

I veckan gav styrelsen för Trollhättan Energi klartecken för byggstart av ett nytt vattenverk. Under hösten ska Trollhättans kommunfullmäktige yttra sig om beslutet avseende byggstart innan spaden kan sättas i marken och byggnationen av nytt vattenverk kan påbörjas.

2024-06-19

Trollhättan Energi avvecklar sin försäljning av fordonsgas

Tankstationen vid Trestad center stängs ned kring midsommar, tankstationen vid Tingvalla under 2028. Trollhättan Energis styrelse fattade beslutet under gårdagen.

2024-06-18

Nytt poddavsnitt: Trash Talk om second hand, fräscha avfallskärl och Barnen i Bullerbyn

I det fjärde avsnittet av Trollhättan Energis uppmärksammade Trash Talk-podd gästas Ulrik, Johanna och Brodden av universitetslektor Lisa Bomble som både forskar och undervisar kring hållbar utveckling vid Högskolan Väst. Hon förklarar bland annat skillnaden mellan att leva linjärt och cirkulärt.

2024-06-14

Så gör du om du drabbats av översvämning

Under onsdagseftermiddagen drabbades delar av Trollhättan av skyfall och snö. Personal från Trollhättan Energi har besökt många fastighetsägare för att undersöka skadorna.

Sopbil i solsken.

2024-06-10

Ändrad sophämtning midsommarveckan (vecka 25)

Du som har tömning under vecka 25 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-06-05

Från klassrum till sjö: Oliver och Hugo har undersökt övergödning med stöd av Trollhättan Energi

Oliver Pettersson (till höger) och Hugo Johansson (i mitten) studerar sista året på Nils Ericsonsgymnasiet och har i sitt gymnasiearbete undersökt hur gödningsmedel från jordbruk påverkar vattenkvaliteten i sjöar. Med stöd av Erik Sjöberg (till vänster), laboratoriechef hos Trollhättan Energi, har de analyserat vattenprover från Vänern, Hullsjön, Östra Hästefjorden och Dättern i laboratoriet på Arvidstorp.

Sopbil i solsken.

2024-05-27

Ändrad sophämtning vecka 23 (Sveriges Nationaldag)

Du som har tömning under vecka 23 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Sten Krist4ensson, marknadschef, Förrådsg 2 2024

2024-05-24

Företagskunder ger Trollhättan Energi höga betyg

I vårens kundundersökning ger både privat- och företagskunder Trollhättan Energi höga betyg. Nöjd-kund-index (NKI) har ökat mest på företagssidan och det totala NKI:et fortsätter vara högre än branschsnittet totalt sett.