Trollhättan Energis styrelseordförande: ”Vi är enade och alla vill framåt”

Trollhättan Energi ägs av Trollhättans Stad - och indirekt av dig som är kommuninvånare. Det innebär i sin tur att styrelsen består av representanter från partierna i kommunfullmäktige. - Men i våra roller i bolagsstyrelsen ska vi enbart se till bolagets bästa. Här handlar det inte om partipolitik, understryker vice ordföranden Lena Nilsson (s).

Lena är inne på sin andra mandatperiod i Trollhättan Energis styrelse, som består av 13 ledamöter från Trollhättans politiska partier utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Utöver dem finns fyra personalrepresentanter samt företagsledningen i form av styrelsesekreteraren Ulrika Frölin och vd:n Pia Brühl Hjort. Pia är anställd av styrelsen med uppdraget att ta huvudansvaret för den löpande verksamheten som omfattar drygt 200 anställda.

Ordförande med 16 års erfarenhet

– Styrelsens roll är mer strategisk, medan företagsledningen driver företaget och ansvarar för den operativa delen, säger ordföranden Sven-Arne Karlsson (c).
 
Han har drygt 16 år bakom sig i bolagets styrelse, men är ny som ordförande den här mandatperioden, som för Trollhättan Energis del inleddes i samband med bolagsstämman i april 2023.
– När jag kom in i styrelsen min första mandatperiod, så hade vi inte ansvaret för vatten och renhållning. Idag är vi mer än dubbelt så många anställda jämfört med då och Trollhättan Energi har gjort en otrolig resa. Det är få företag som växer så i balansräkningen som vi har gjort, säger Sven-Arne.


 
En bred palett att ta ansvar för

Fler verksamhetsområden innebär också utmaningar för styrelsen.
– Vi är ju folkvalda lekmän och inte proffs, och att då spänna över så stora områden som el, fjärrvärme, vatten, avlopp, renhållning och fiber är förstås en utmaning. Det är få styrelseledamöter som har den paletten att jobba med, men samtidigt är det bredden som är rolig, tycker Sven-Arne.
 
Vattenpaketet med omfattande och långsiktiga investeringar i nytt vattenverk, ny råvattenledning från Vänern, ett utvecklat ledningsnät och förbättrad biologisk rening vid Arvidstorps avloppsreningsverk, har dominerat de senaste årens investeringar. Det är beslut som påverkar taxorna. Framför sig har bolaget samtidigt samhällets energiomställning och digitalisering, med alla de konsekvenser och möjligheter som det medför. Också det kräver investeringar i befintliga och nya energilösningar och tekniker i en tid då utmaningarna ökat med stigande räntor, prishöjningar och en snabbt stigande inflation. 

”Alla vill framåt”

– Det är stora frågor som gäller mycket pengar, så det gäller att vara påläst samtidigt som vi måste våga ta beslut. Jag upplever att vi har en bra känsla i styrelserummet. Vi diskuterar och är enade när vi tar besluten. Alla vill framåt, konstaterar Sven-Arne Karlsson.
 
I grund och botten är det Aktiebolagslagen som gäller, där en sund ekonomi är helt avgörande.
– Samtidigt ska vi se till att kommunens invånare får bra och trygga leveranser till ett rimligt pris. Där gäller det att hitta en jämvikt, påpekar Sven-Arne.
 
Trollhättan Energi är och vill vara ett nav i energiomställningen och fortsätta driva utvecklingen av ett hållbart Trollhättan. Det innebär också att anpassa verksamheten till skärpt lagstiftning.
 
– Det är ett roligt, intressant och spännande styrelseuppdrag och jag trivs verkligen. Dessutom får vi alltid bra underlag som gör att vi kan känna oss bekväma i de beslut vi fattar, även om det ibland handlar om stora investeringar. Under mina år hittills har vi inte haft någon oenighet någon gång kring hur verksamheten ska bedrivas, säger vice ordföranden Lena Nilsson.
 
”Jag är imponerad

Hon och hennes styrelsekollegor har beslutsansvaret och är samtidigt kommuninvånarnas ögon in i bolagets verksamhet.
– Jag är imponerad över all den kunskap som finns inom Trollhättan Energi. Utvecklingen går väldigt fort och det gäller för medarbetarna att ha en omvärldsbevakning inför framtiden för att vi ska kunna vara förberedda på allt som händer.
 
Läs mer om Trollhättan Energis vision och organisation

Nyheten publicerad: 2023-07-03

Senaste nyheterna

2024-03-26

Appen och Mina Sidor uppdateras med säkrare inloggning

Nu får du som kund hos Trollhättan Energi ännu säkrare inloggning med BankID Säker start. Med uppdateringen förbättras säkerheten och telefonbedrägerier försvåras. Det betyder att du inte längre blir uppmanad att lämna personnummer. På så sätt verifieras det att det är samma person som använder tjänsten hos oss som identifierar sig med BankID. 

Johanna Eriksson, Alexander Forsström, Anders Brodd och Ulrik Engdahl i Trash Talk-podden.

2024-03-19

Succé för podden Trash Talk: Möt sopgubben Alex i nya avsnittet

Premiäravsnittet av Trollhättan Energis nya podd Trash Talk har fått ett väldigt positivt mottagande. - Och även jag har redan lärt mig nya saker, säger sopgubben Alexander Forsström, som gästar det andra avsnittet som nu ligger ute.

Sopbil i solsken.

2024-03-18

Ändrad sophämtning under påsken (vecka 13 och 14)

Du som har tömning under vecka 13 och vecka 14 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

En AI-skapad bild av

2024-03-08

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Marknadschef Sten Kristensson

2024-03-05

”Vad tycker du vi kan göra bättre?”

Den frågan ställer Trollhättan Energi kommande veckor till ungefär 1 500 slumpmässigt utvalda kunder i en årlig kundundersökning.

Fyra personer på en återvinningscentral

2024-03-04

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

Solcellspaneler på en äng med får

2024-03-04

Johan Jonsson, enhetschef för Affärsstyrning, Trollhättan Energi: ”Arbetet med solcellsparken fortsätter”

Nu i veckan gick anbudsförfrågan ut för den solcellspark som Trollhättan Energi planerar bygga på Hedeäng, granne med den nya framtida Återvinningscentralen. Flera tusen solcellspaneler ska ge Trollhättebor, verksamheter och företag ungefär 2,5 gigawattimmar per år.

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.

2024-02-20

Premiär för podden Trash Talk: Hör Ulrik, Johanna & Brodden snacka sopor

Det snackas sopor och återvinning i Trollhättan som aldrig förr. Initiativet Trash Talk har verkligen fått ett härligt gensvar från er Trollhättebor och nu tar vi nästa steg för att fylla på med ännu mer hållbart snack. Tisdagen den 20 februari är det premiär för podden Trash Talk där du får tips, inspiration och massor av pepp från Ulrik, Johanna & Brodden - med gäster. Premiärgäst är kommunikatören Sofi Kristiansson som berättar mer om initiativet Trash Talk.

Man på scen pekar

2024-02-16

Trollhättan Energi anordnar ”Trash Talk live” – ett öppet hus om Hemsortering för dig som äger ett flerfamiljshus

Under kommande år kommer Trollhättan Energi göra en rad insatser för att underlätta och öka återvinningen i Trollhättan (till exempel Hemsortering, ny återvinningscentral, mobil återvinningscentral med mera). Med konceptet Trash Talk vill Trollhättan Energi inspirera och engagera alla Trollhättebor till att ta snacket med varandra om återvinning och till en mer hållbar livsstil.

Hög med metallförpackningar

2024-02-14

Trolig orsak till brand i sopbil: trycksatt metallförpackning

Under onsdag morgon när renhållningsarbetare Anton skulle tömma en container med metallförpackningar på återvinningsstationen vid Kungsporten i Trollhättan fattade lasset eld. Trolig orsak: trycksatt behållare som till exempel hårsspray.

2024-01-23

Få en inblick i våra distributionselektrikers vardag

Den 23 januari firas Elens dag som är till för att uppmärksamma elens nytta i samhället.