Trollhättan Energis styrelseordförande: ”Vi är enade och alla vill framåt”

Trollhättan Energi ägs av Trollhättans Stad - och indirekt av dig som är kommuninvånare. Det innebär i sin tur att styrelsen består av representanter från partierna i kommunfullmäktige. - Men i våra roller i bolagsstyrelsen ska vi enbart se till bolagets bästa. Här handlar det inte om partipolitik, understryker vice ordföranden Lena Nilsson (s).

Lena är inne på sin andra mandatperiod i Trollhättan Energis styrelse, som består av 13 ledamöter från Trollhättans politiska partier utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Utöver dem finns fyra personalrepresentanter samt företagsledningen i form av styrelsesekreteraren Ulrika Frölin och vd:n Pia Brühl Hjort. Pia är anställd av styrelsen med uppdraget att ta huvudansvaret för den löpande verksamheten som omfattar drygt 200 anställda.

Ordförande med 16 års erfarenhet

– Styrelsens roll är mer strategisk, medan företagsledningen driver företaget och ansvarar för den operativa delen, säger ordföranden Sven-Arne Karlsson (c).
 
Han har drygt 16 år bakom sig i bolagets styrelse, men är ny som ordförande den här mandatperioden, som för Trollhättan Energis del inleddes i samband med bolagsstämman i april 2023.
– När jag kom in i styrelsen min första mandatperiod, så hade vi inte ansvaret för vatten och renhållning. Idag är vi mer än dubbelt så många anställda jämfört med då och Trollhättan Energi har gjort en otrolig resa. Det är få företag som växer så i balansräkningen som vi har gjort, säger Sven-Arne.


 
En bred palett att ta ansvar för

Fler verksamhetsområden innebär också utmaningar för styrelsen.
– Vi är ju folkvalda lekmän och inte proffs, och att då spänna över så stora områden som el, fjärrvärme, vatten, avlopp, renhållning och fiber är förstås en utmaning. Det är få styrelseledamöter som har den paletten att jobba med, men samtidigt är det bredden som är rolig, tycker Sven-Arne.
 
Vattenpaketet med omfattande och långsiktiga investeringar i nytt vattenverk, ny råvattenledning från Vänern, ett utvecklat ledningsnät och förbättrad biologisk rening vid Arvidstorps avloppsreningsverk, har dominerat de senaste årens investeringar. Det är beslut som påverkar taxorna. Framför sig har bolaget samtidigt samhällets energiomställning och digitalisering, med alla de konsekvenser och möjligheter som det medför. Också det kräver investeringar i befintliga och nya energilösningar och tekniker i en tid då utmaningarna ökat med stigande räntor, prishöjningar och en snabbt stigande inflation. 

”Alla vill framåt”

– Det är stora frågor som gäller mycket pengar, så det gäller att vara påläst samtidigt som vi måste våga ta beslut. Jag upplever att vi har en bra känsla i styrelserummet. Vi diskuterar och är enade när vi tar besluten. Alla vill framåt, konstaterar Sven-Arne Karlsson.
 
I grund och botten är det Aktiebolagslagen som gäller, där en sund ekonomi är helt avgörande.
– Samtidigt ska vi se till att kommunens invånare får bra och trygga leveranser till ett rimligt pris. Där gäller det att hitta en jämvikt, påpekar Sven-Arne.
 
Trollhättan Energi är och vill vara ett nav i energiomställningen och fortsätta driva utvecklingen av ett hållbart Trollhättan. Det innebär också att anpassa verksamheten till skärpt lagstiftning.
 
– Det är ett roligt, intressant och spännande styrelseuppdrag och jag trivs verkligen. Dessutom får vi alltid bra underlag som gör att vi kan känna oss bekväma i de beslut vi fattar, även om det ibland handlar om stora investeringar. Under mina år hittills har vi inte haft någon oenighet någon gång kring hur verksamheten ska bedrivas, säger vice ordföranden Lena Nilsson.
 
”Jag är imponerad

Hon och hennes styrelsekollegor har beslutsansvaret och är samtidigt kommuninvånarnas ögon in i bolagets verksamhet.
– Jag är imponerad över all den kunskap som finns inom Trollhättan Energi. Utvecklingen går väldigt fort och det gäller för medarbetarna att ha en omvärldsbevakning inför framtiden för att vi ska kunna vara förberedda på allt som händer.
 
Läs mer om Trollhättan Energis vision och organisation

Nyheten publicerad: 2023-07-03

Senaste nyheterna

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.

Hand på ett element

2023-09-06

Driftstörning i fjärrvärmenätet – delar av Sylte och Lextorp är påverkade

Under onsdagsmorgon upptäcktes en läcka i Trollhättan Energis fjärrvärmenät i delar av Sylte och Lextorp. Reparationsarbete har pågått under dagen. Fortfarande står ett hundratal hushåll utan värme och varmvatten.

Blå pratbubbla med ett

2023-09-06

Strömmen tillbaka på Överby

Det var kl. 11.50 på onsdagsförmiddagen den 6 september som Trollhättan Energi fick in ett felmeddelande till driftcentralen om ett fel i högspänningsnätet. Felet orsakade ett strömavbrott i Överby med cirka 140 drabbade kunder, varav många butiker i Överby köpcentrum.

En stor schaktgrop för vatten och avlopp.

2023-09-04

Hjortmossegatan stängs av (norrut) från mitten av vecka 36

Du som brukar röra dig i Hjortmossen har troligtvis inte missat att Trollhättan Energi just nu uppdaterar vatten- och avloppsledningarna i området. Arbetet pågår på flera platser och från och med mitten av denna veckan stängs Hjortmossegatan av, från korsningen Hjortmossegatan/Karlstorpsporten och norrut (mot Shell).

Solnedgång över Trollhättan

2023-08-30

Öppet hus 21 september – hur kan jag blir mer energismart?

Med förra årets tuffa höst och vinter i minnet går vi nu in i en ny, kallare period. Vad är det egentligen som påverkar elpriserna? Vilka risker finns det i vinter? Och hur kan jag tänka energismart på sikt? Tillsammans med Trollhättan Stads Näringslivsenhet erbjuder vi ett tillfälle att mötas, lära mer och ställa frågor.

Illustration som visar de olika etapperna med färgkodning.

2023-08-22

Nu startar ombyggnationen av Kungsgatan – både över och under mark

Den 4 september påbörjas ombyggnationen av Trollhättans paradgata. Arbetet, som kommer att pågå fram till 2025, är uppdelat i etapper och berör i sin helhet sträckan mellan Föreningsgatan och Garvaregatan.

2023-07-03

Trollhättan Energis styrelseordförande: ”Vi är enade och alla vill framåt”

Trollhättan Energi ägs av Trollhättans Stad - och indirekt av dig som är kommuninvånare. Det innebär i sin tur att styrelsen består av representanter från partierna i kommunfullmäktige. - Men i våra roller i bolagsstyrelsen ska vi enbart se till bolagets bästa. Här handlar det inte om partipolitik, understryker vice ordföranden Lena Nilsson (s).