Trollhättan Energis styrelseordförande: ”Vi är enade och alla vill framåt”

Trollhättan Energi ägs av Trollhättans Stad - och indirekt av dig som är kommuninvånare. Det innebär i sin tur att styrelsen består av representanter från partierna i kommunfullmäktige. - Men i våra roller i bolagsstyrelsen ska vi enbart se till bolagets bästa. Här handlar det inte om partipolitik, understryker vice ordföranden Lena Nilsson (s).

Lena är inne på sin andra mandatperiod i Trollhättan Energis styrelse, som består av 13 ledamöter från Trollhättans politiska partier utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Utöver dem finns fyra personalrepresentanter samt företagsledningen i form av styrelsesekreteraren Ulrika Frölin och vd:n Pia Brühl Hjort. Pia är anställd av styrelsen med uppdraget att ta huvudansvaret för den löpande verksamheten som omfattar drygt 200 anställda.

Ordförande med 16 års erfarenhet

– Styrelsens roll är mer strategisk, medan företagsledningen driver företaget och ansvarar för den operativa delen, säger ordföranden Sven-Arne Karlsson (c).
 
Han har drygt 16 år bakom sig i bolagets styrelse, men är ny som ordförande den här mandatperioden, som för Trollhättan Energis del inleddes i samband med bolagsstämman i april 2023.
– När jag kom in i styrelsen min första mandatperiod, så hade vi inte ansvaret för vatten och renhållning. Idag är vi mer än dubbelt så många anställda jämfört med då och Trollhättan Energi har gjort en otrolig resa. Det är få företag som växer så i balansräkningen som vi har gjort, säger Sven-Arne.


 
En bred palett att ta ansvar för

Fler verksamhetsområden innebär också utmaningar för styrelsen.
– Vi är ju folkvalda lekmän och inte proffs, och att då spänna över så stora områden som el, fjärrvärme, vatten, avlopp, renhållning och fiber är förstås en utmaning. Det är få styrelseledamöter som har den paletten att jobba med, men samtidigt är det bredden som är rolig, tycker Sven-Arne.
 
Vattenpaketet med omfattande och långsiktiga investeringar i nytt vattenverk, ny råvattenledning från Vänern, ett utvecklat ledningsnät och förbättrad biologisk rening vid Arvidstorps avloppsreningsverk, har dominerat de senaste årens investeringar. Det är beslut som påverkar taxorna. Framför sig har bolaget samtidigt samhällets energiomställning och digitalisering, med alla de konsekvenser och möjligheter som det medför. Också det kräver investeringar i befintliga och nya energilösningar och tekniker i en tid då utmaningarna ökat med stigande räntor, prishöjningar och en snabbt stigande inflation. 

”Alla vill framåt”

– Det är stora frågor som gäller mycket pengar, så det gäller att vara påläst samtidigt som vi måste våga ta beslut. Jag upplever att vi har en bra känsla i styrelserummet. Vi diskuterar och är enade när vi tar besluten. Alla vill framåt, konstaterar Sven-Arne Karlsson.
 
I grund och botten är det Aktiebolagslagen som gäller, där en sund ekonomi är helt avgörande.
– Samtidigt ska vi se till att kommunens invånare får bra och trygga leveranser till ett rimligt pris. Där gäller det att hitta en jämvikt, påpekar Sven-Arne.
 
Trollhättan Energi är och vill vara ett nav i energiomställningen och fortsätta driva utvecklingen av ett hållbart Trollhättan. Det innebär också att anpassa verksamheten till skärpt lagstiftning.
 
– Det är ett roligt, intressant och spännande styrelseuppdrag och jag trivs verkligen. Dessutom får vi alltid bra underlag som gör att vi kan känna oss bekväma i de beslut vi fattar, även om det ibland handlar om stora investeringar. Under mina år hittills har vi inte haft någon oenighet någon gång kring hur verksamheten ska bedrivas, säger vice ordföranden Lena Nilsson.
 
”Jag är imponerad

Hon och hennes styrelsekollegor har beslutsansvaret och är samtidigt kommuninvånarnas ögon in i bolagets verksamhet.
– Jag är imponerad över all den kunskap som finns inom Trollhättan Energi. Utvecklingen går väldigt fort och det gäller för medarbetarna att ha en omvärldsbevakning inför framtiden för att vi ska kunna vara förberedda på allt som händer.
 
Läs mer om Trollhättan Energis vision och organisation

Nyheten publicerad: 2023-07-03

Senaste nyheterna

Blå pratbubbla med ett

2024-07-18

Utsättning av el och fiber pågår i Trollhättan

Just nu får vi samtal från kunder som frågar om personer som gör så kallad utsättning på deras tomt. Alltså markerar var el, fiber och telefonkablar går.

Man med varseljacka, hjälm och jeans som lutar sig mot ett stort rör i ett bergrum. Ler och tittar in i kameran.

2024-07-10

Avloppsreningsverket växer: Följ med ner i berget och se bassängerna för den utbyggda biologiska reningen

Trollhättan Energis omfattande infrastrukturprojekt med utbyggd biologisk rening nere i Arvidstorps avloppsreningsverk, går stabilt framåt. Betongarbetena pågår nu för fullt och närmare 95 procent av det planerade arbetet med bassängväggar, bassängbottnar och manöverplan har kommit på plats.

2024-07-04

”Vi hanterar inkommande ärenden så fort vi kan”

Sedan skyfallen i Skoftebyn, Sylte, Torsered och centrala delar av stan för några veckor sedan har hittills över 120 hushåll varit i kontakt med Trollhättan Energi. Det kom mycket regn och dessutom hagel på kort tid, vilket orsakade översvämningar i fastigheter och på gator.

2024-06-24

​​Trollhättan Energi är stolta sponsorer till Pride​

Trollhättan Energi är stolta glittersponsorer till Trollhättan Pride 2024, vilket är en del av vårt samhällsengagemang och vårt långsiktiga hållbarhetsarbete för mångfald, inkludering och jämlikhet.

2024-06-20

Klartecken för byggstart av nytt vattenverk

I veckan gav styrelsen för Trollhättan Energi klartecken för byggstart av ett nytt vattenverk. Under hösten ska Trollhättans kommunfullmäktige yttra sig om beslutet avseende byggstart innan spaden kan sättas i marken och byggnationen av nytt vattenverk kan påbörjas.

2024-06-19

Trollhättan Energi avvecklar sin försäljning av fordonsgas

Tankstationen vid Trestad center stängs ned kring midsommar, tankstationen vid Tingvalla under 2028. Trollhättan Energis styrelse fattade beslutet under gårdagen.

2024-06-18

Nytt poddavsnitt: Trash Talk om second hand, fräscha avfallskärl och Barnen i Bullerbyn

I det fjärde avsnittet av Trollhättan Energis uppmärksammade Trash Talk-podd gästas Ulrik, Johanna och Brodden av universitetslektor Lisa Bomble som både forskar och undervisar kring hållbar utveckling vid Högskolan Väst. Hon förklarar bland annat skillnaden mellan att leva linjärt och cirkulärt.

2024-06-14

Så gör du om du drabbats av översvämning

Under onsdagseftermiddagen drabbades delar av Trollhättan av skyfall och snö. Personal från Trollhättan Energi har besökt många fastighetsägare för att undersöka skadorna.

Sopbil i solsken.

2024-06-10

Ändrad sophämtning midsommarveckan (vecka 25)

Du som har tömning under vecka 25 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-06-05

Från klassrum till sjö: Oliver och Hugo har undersökt övergödning med stöd av Trollhättan Energi

Oliver Pettersson (till höger) och Hugo Johansson (i mitten) studerar sista året på Nils Ericsonsgymnasiet och har i sitt gymnasiearbete undersökt hur gödningsmedel från jordbruk påverkar vattenkvaliteten i sjöar. Med stöd av Erik Sjöberg (till vänster), laboratoriechef hos Trollhättan Energi, har de analyserat vattenprover från Vänern, Hullsjön, Östra Hästefjorden och Dättern i laboratoriet på Arvidstorp.

Sopbil i solsken.

2024-05-27

Ändrad sophämtning vecka 23 (Sveriges Nationaldag)

Du som har tömning under vecka 23 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Sten Krist4ensson, marknadschef, Förrådsg 2 2024

2024-05-24

Företagskunder ger Trollhättan Energi höga betyg

I vårens kundundersökning ger både privat- och företagskunder Trollhättan Energi höga betyg. Nöjd-kund-index (NKI) har ökat mest på företagssidan och det totala NKI:et fortsätter vara högre än branschsnittet totalt sett.