Man står ute och visar en mediakonverter.

Stadsnätet firar 25: ”Alla Trollhättebor har rätt till en bra fiberuppkoppling”

Att vi alltid kan streama film, musik och kommunicera med nära och kära i hela världen tar vi för givet idag. På samma sätt som att det alltid ska komma vatten ur kranen. Trollhättan Energi har satsat hårt även på den lokala fiberutbyggnaden. – I år är det 25 år sedan vi drog våra första fiberledningar. Vi har alltid legat i framkant och vill skapa samma möjligheter för alla Trollhättebor att koppla upp sig, säger stadsnätschefen Tom Nordal.

Tillsammans med sina kollegor på Stadsnät är det idag Tom Nordal som ser till att samtliga hushåll i kommunen har möjlighet att anslutna sig till Trollhättan Energis öppna fibernät. Och väldigt många har gjort det genom åren.
– Vi har nu 10 000 hushåll anslutna och 1 500 företag. Varje år tillkommer det omkring 100 nya privat- och 100 nya företagskunder, berättar Tom.

Skickar signaler med ljusets hastighet

Mycket har hänt rent tekniskt sedan Trollhättan Energi etablerade den första lokala fiberlösningen 1998. Dagens fiberkablar består av glasfibrer tunna som hårstrån, som skickar signaler med hjälp av ljuspulser. Det gör att en stor mängd information kan skickas långa sträckor med ljusets hastighet. I varje ände av kabeln finns en så kallad aktiv utrustning som skickar och tar emot signalerna.

– Vi uppdaterar nätet löpande eftersom dagens fiberglas i kabeln är bättre och håller längre. Hållbarheten beräknas till minst 50 år, säger Tom Nordal.

Ett säkert och pålitligt fibernät spelar en avgörande roll i samhällets infrastruktur och är numer en förutsättning för att vår vardag ska fungera. Att kunna följa föreläsningar, dela dokument i molnet och ha digitala möten hemifrån är en mer eller mindre självklart, särskilt efter pandemin. Så var det inte för 25 år sedan, då de första fiberförbindelserna etablerades.

Första fiberkablarna drogs till högskolan

Det var dåvarande Banverket, som redan då etablerat mycket fiber utmed sina järnvägsspår runt om i Sverige, som fått en nationell förfrågan om att etablera uppkopplingar mot lokala högskolor. I Trollhättan gick förfrågan om fiberdragningen mellan Banverket och Högskolan till Trollhättan Energi, som löste det på entreprenad. Det blev starten på en successiv utbyggnad i takt med att fibertekniken utvecklades och intresset ökade. Idag jobbar omkring tio personer med Trollhättan Energis stadsnät. Här finns projektledare, fibertekniker och nätverkstekniker som ser till att planera nyanslutningar, installera och underhålla stadsnätet.

För drygt tio år sedan startade Trollhättan Energi en mycket offensiv satsning på att dra fiber till Trollhättans villaområden, även utanför centrum. Då passade företaget också på att börja gräva ner elnätet i marken och ersatte de stormkänsliga elnätsstolparna i kommunens ytterområden.

Ett växande nät och utvecklad tjänsteguide

– Möjligheten att ansluta sig till fiber måste ges till så många som möjligt och lagom till 25-årsjubileet i år har vi också byggt vår andra datahall. Den första byggdes 2014 och det var också då som även företagen vaknade på allvar och insåg fördelen med att ansluta sig till fiber, berättar Tom.

Stadsnätet knyter ihop mobiloperatörernas master och ser till att ge maximal överföringskapacitet av data. För att ge Trollhätteborna bästa möjliga avtalslösningar skapade Trollhättan Energi 2022 också den digitala plattformen streemi.se. Det är en kostnadsfri guide där alla leverantörer av tjänster som Trollhättan Energis fiberkunder har tillgång till, har samlats på ett och samma ställe. Allt för att göra det så enkelt och smidigt som möjligt.

Den 1 januari 2024 blir Streemi ett eget bolag, som kommer att ägas av Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet.
– Att tre kommunala bolag driver Streemi tillsammans ger oss bättre förutsättningar att bli mer kostnadseffektiva och fortsätta kunna leverera snabb service och ett bra digitalt utbud i fibernätet till alla våra fiberkunder, säger Tom Nordal.

Fortsatt i framkant i samspel med Västlänk

Som fiberkund får du en konverter installerad och till den ansluter du sedan önskad tjänst i form av bredband, telefoni, tv, trygghetslarm eller andra smarta tjänster via streemi.se från valfri leverantör. I rollen som kommunikationsoperatör är det Trollhättan Energi som har fullt driftsansvar för själva fibernätet, medan leverantörerna fullt ut ansvarar för sina tjänster gentemot kunden.

Trollhättan Energi är sedan länge också aktivt i föreningen Västlänk, som består av 22 stadsnätssägare med fiber i 33 kommuner. Föreningens syfte är att stärka bredbandsutbyggnaden och genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte fortsätta ligga långt framme.
– Just att se till att fiberinfrastrukturen finns även i glesbygden är en viktig parameter, påpekar Tom Nordal.

Så här ansluter du dig till Trollhättan Energis öppna stadsnät.

Läs 25 års fiberrik historia hos Trollhättan Energi

Nyheten publicerad: 2023-11-16

Senaste nyheterna

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.

Man står ute och visar en mediakonverter.

2023-11-16

Stadsnätet firar 25: ”Alla Trollhättebor har rätt till en bra fiberuppkoppling”

Att vi alltid kan streama film, musik och kommunicera med nära och kära i hela världen tar vi för givet idag. På samma sätt som att det alltid ska komma vatten ur kranen. Trollhättan Energi har satsat hårt även på den lokala fiberutbyggnaden. – I år är det 25 år sedan vi drog våra första fiberledningar. Vi har alltid legat i framkant och vill skapa samma möjligheter för alla Trollhättebor att koppla upp sig, säger stadsnätschefen Tom Nordal.

Man håller förpackningar i kök.

2023-11-15

2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Vy över Vänern en stilla vinterdag.

2023-11-15

Förlängd projekteringstid för nytt vattenverk och råvattenledning

Trollhättan Energi har beslutat att förlänga projekteringstiden samt utöka projekteringsbudgeten för det nya vattenverket på Överby och råvattenledningen från Vänern.

Karta där Vänersborgsvägen är utmarkerad från klaffbron i riktning från centrum.

2023-10-17

Vänersborgsvägen avstängd

Den 23–30 oktober kommer vi att utföra arbete på Vänersborgsvägen, sträckan efter klaffbron i riktning mot och omkring Fagerstrand. Under arbetets gång går det endast att använda klaffbron för att köra ut ur centrum. All trafik in mot centrum kommer att ledas över Stridsbergsbron.

Sandra och Anna står framför säckar med arbetskläder.

2023-10-17

Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder

När Trollhättan Energi bytte utseende under våren 2023 var ett av målen att göra förvandlingen på ett så ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Att slänga alla befintliga arbetskläder och köpa nytt kändes inte rätt. Projektet ledde till nya frågeställningar och sparkade i gång arbetet med cirkulära arbetskläder.

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.