Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Just nu pågår gjutningen av bottenplattorna i de utsprängda bergrum, som sedan ska formas till bassänger och rymma den utbyggda biologiska reningsprocessen. Den ökar reningen av såväl partiklar som kväve och fosfor, innan avloppsvattnet återigen strömmar ut i Göta älv.

– Vi har kommuner nedströms som använder Göta älv som dricksvattentäkt och på det här sättet säkrar vi deras tillgång till rent dricksvatten även i framtiden. Samtidigt minskar vi belastningen av övergödande ämnen både i älven och i havet,
där älven mynnar ut, påpekar Peter Albertson.

30 000 kubikmeter berg bortsprängt

Han blickar ut över den gigantiska U-formade tunneln som sedan i juni 2022 sprängts ut nere i berget där Arvidstorps avloppsreningsverk finns. Inte mindre än 2 900 lastbilstransporter har sammanlagt transporterat bort 30 000 kubikmeter berg, som nu återanvänds vid anläggandet av Trollhättans nya återvinningscentral på industriområdet i närheten av Stallbackarondellen.

– Fram till jul är det nu fokus på att gjuta bassängplattor och väggar. Samtidigt pågår planering för ett utbyggt elnät och nio nya  inkopplingspunkter inne i verket, där den befintliga och den nya delen byggs ihop, förklarar Peter.

Den första och 50 centimeter tjocka bassängplatten är redan klar och bara till den delen krävdes 320 kubikmeter betong och 48 ton armeringsjärn.

En del av Vattenpaketet

Intagningskapaciteten i reningsverket kommer att öka med 40 procent räknat i liter avloppsvatten, samtidigt som reningen förbättras radikalt med den nya BIO 3-linjen. Det är också en förutsättning för att leva upp till de skärpta krav som Länsstyrelsen beslutat om för att verket ska kunna ta hand allt avloppsvattnet från ett växande Trollhättan. Projektet ingår i Vattenpaketet som ska säkra bra dricksvatten och fungerande avlopp både nu och i framtiden. Parallellt med jätteprojektet i Arvidstorp moderniseras avloppsnätet i Trollhättan så att mer regnvatten separeras och leds direkt ut i Göta älv i stället för till avloppsreningsverket. Samtidigt planeras för ett helt nytt Vattenverk med sin vattentäkt ute i Vänern i stället för i Göta älv.

– Det finns många utmaningar i ett så här stort och komplext projekt. Den snäva tidsramen är den största utmaningen för oss här på Arvidstorp, men tack vare ett oerhört bra samarbete mellan alla involverade ligger vi bra till tidsmässigt. Bortsett från sprängarna så är det få av oss som jobbar med det här projektet som gjort något liknande förut. Det är samtidigt en väldigt inspirerande resa och vi vet att det här i slutänden spelar en stor roll för miljön. Och det känns helt magiskt, säger Peter Albertson.

Kvävereningen förbättras med 500 procent

Omkring 80 personer är just nu verksamma i projektering, planering och det fysiska anläggningsarbetet. 50 av dem jobbar nere i berget.
– För att lyckas genomföra det här på bara totalt fyra år så slog vi tidigt fast att samarbete och ödmjukhet inför varandras roller och olika behov i de olika projektfaserna är en förutsättning. Och det har vi lyckats bra med, påpekar Peter.

I slutet av 2024 kommer bassängerna successivt att fyllas vatten med de speciella reningskomponenterna, som ser ut som pastahjul. Deras funktion är att fånga upp partiklar och mikroorganismer. Hjulen är bokstavligt talat navet i processen som gör att exempelvis kvävereningen förbättras med 500 procent och de sammanlagda utsläppsvärdena förbättras med 40 procent. I början av 2025 ska den nya BIO 3-linjen vara igång och trimmas in.

För att bli klara den snäva tidsplanen kommer arbetet i bergrummet att pågå dygnet runt den närmaste månaden.
– När tunnelformvagnen för att gjuta väggarna är klar, så flyttas den successivt framåt i det utsprängda bergrummet i takt med att del för del av gjutningen blir klar, förklarar Peter Albertson.

Nyheten publicerad: 2023-09-27

Senaste nyheterna

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.

Man står ute och visar en mediakonverter.

2023-11-16

Stadsnätet firar 25: ”Alla Trollhättebor har rätt till en bra fiberuppkoppling”

Att vi alltid kan streama film, musik och kommunicera med nära och kära i hela världen tar vi för givet idag. På samma sätt som att det alltid ska komma vatten ur kranen. Trollhättan Energi har satsat hårt även på den lokala fiberutbyggnaden. – I år är det 25 år sedan vi drog våra första fiberledningar. Vi har alltid legat i framkant och vill skapa samma möjligheter för alla Trollhättebor att koppla upp sig, säger stadsnätschefen Tom Nordal.

Man håller förpackningar i kök.

2023-11-15

2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Vy över Vänern en stilla vinterdag.

2023-11-15

Förlängd projekteringstid för nytt vattenverk och råvattenledning

Trollhättan Energi har beslutat att förlänga projekteringstiden samt utöka projekteringsbudgeten för det nya vattenverket på Överby och råvattenledningen från Vänern.

Karta där Vänersborgsvägen är utmarkerad från klaffbron i riktning från centrum.

2023-10-17

Vänersborgsvägen avstängd

Den 23–30 oktober kommer vi att utföra arbete på Vänersborgsvägen, sträckan efter klaffbron i riktning mot och omkring Fagerstrand. Under arbetets gång går det endast att använda klaffbron för att köra ut ur centrum. All trafik in mot centrum kommer att ledas över Stridsbergsbron.

Sandra och Anna står framför säckar med arbetskläder.

2023-10-17

Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder

När Trollhättan Energi bytte utseende under våren 2023 var ett av målen att göra förvandlingen på ett så ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Att slänga alla befintliga arbetskläder och köpa nytt kändes inte rätt. Projektet ledde till nya frågeställningar och sparkade i gång arbetet med cirkulära arbetskläder.

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.