Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Just nu pågår gjutningen av bottenplattorna i de utsprängda bergrum, som sedan ska formas till bassänger och rymma den utbyggda biologiska reningsprocessen. Den ökar reningen av såväl partiklar som kväve och fosfor, innan avloppsvattnet återigen strömmar ut i Göta älv.

– Vi har kommuner nedströms som använder Göta älv som dricksvattentäkt och på det här sättet säkrar vi deras tillgång till rent dricksvatten även i framtiden. Samtidigt minskar vi belastningen av övergödande ämnen både i älven och i havet,
där älven mynnar ut, påpekar Peter Albertson.

30 000 kubikmeter berg bortsprängt

Han blickar ut över den gigantiska U-formade tunneln som sedan i juni 2022 sprängts ut nere i berget där Arvidstorps avloppsreningsverk finns. Inte mindre än 2 900 lastbilstransporter har sammanlagt transporterat bort 30 000 kubikmeter berg, som nu återanvänds vid anläggandet av Trollhättans nya återvinningscentral på industriområdet i närheten av Stallbackarondellen.

– Fram till jul är det nu fokus på att gjuta bassängplattor och väggar. Samtidigt pågår planering för ett utbyggt elnät och nio nya  inkopplingspunkter inne i verket, där den befintliga och den nya delen byggs ihop, förklarar Peter.

Den första och 50 centimeter tjocka bassängplatten är redan klar och bara till den delen krävdes 320 kubikmeter betong och 48 ton armeringsjärn.

En del av Vattenpaketet

Intagningskapaciteten i reningsverket kommer att öka med 40 procent räknat i liter avloppsvatten, samtidigt som reningen förbättras radikalt med den nya BIO 3-linjen. Det är också en förutsättning för att leva upp till de skärpta krav som Länsstyrelsen beslutat om för att verket ska kunna ta hand allt avloppsvattnet från ett växande Trollhättan. Projektet ingår i Vattenpaketet som ska säkra bra dricksvatten och fungerande avlopp både nu och i framtiden. Parallellt med jätteprojektet i Arvidstorp moderniseras avloppsnätet i Trollhättan så att mer regnvatten separeras och leds direkt ut i Göta älv i stället för till avloppsreningsverket. Samtidigt planeras för ett helt nytt Vattenverk med sin vattentäkt ute i Vänern i stället för i Göta älv.

– Det finns många utmaningar i ett så här stort och komplext projekt. Den snäva tidsramen är den största utmaningen för oss här på Arvidstorp, men tack vare ett oerhört bra samarbete mellan alla involverade ligger vi bra till tidsmässigt. Bortsett från sprängarna så är det få av oss som jobbar med det här projektet som gjort något liknande förut. Det är samtidigt en väldigt inspirerande resa och vi vet att det här i slutänden spelar en stor roll för miljön. Och det känns helt magiskt, säger Peter Albertson.

Kvävereningen förbättras med 500 procent

Omkring 80 personer är just nu verksamma i projektering, planering och det fysiska anläggningsarbetet. 50 av dem jobbar nere i berget.
– För att lyckas genomföra det här på bara totalt fyra år så slog vi tidigt fast att samarbete och ödmjukhet inför varandras roller och olika behov i de olika projektfaserna är en förutsättning. Och det har vi lyckats bra med, påpekar Peter.

I slutet av 2024 kommer bassängerna successivt att fyllas vatten med de speciella reningskomponenterna, som ser ut som pastahjul. Deras funktion är att fånga upp partiklar och mikroorganismer. Hjulen är bokstavligt talat navet i processen som gör att exempelvis kvävereningen förbättras med 500 procent och de sammanlagda utsläppsvärdena förbättras med 40 procent. I början av 2025 ska den nya BIO 3-linjen vara igång och trimmas in.

För att bli klara den snäva tidsplanen kommer arbetet i bergrummet att pågå dygnet runt den närmaste månaden.
– När tunnelformvagnen för att gjuta väggarna är klar, så flyttas den successivt framåt i det utsprängda bergrummet i takt med att del för del av gjutningen blir klar, förklarar Peter Albertson.

Nyheten publicerad: 2023-09-27

Senaste nyheterna

Blå pratbubbla med ett

2024-07-18

Utsättning av el och fiber pågår i Trollhättan

Just nu får vi samtal från kunder som frågar om personer som gör så kallad utsättning på deras tomt. Alltså markerar var el, fiber och telefonkablar går.

Man med varseljacka, hjälm och jeans som lutar sig mot ett stort rör i ett bergrum. Ler och tittar in i kameran.

2024-07-10

Avloppsreningsverket växer: Följ med ner i berget och se bassängerna för den utbyggda biologiska reningen

Trollhättan Energis omfattande infrastrukturprojekt med utbyggd biologisk rening nere i Arvidstorps avloppsreningsverk, går stabilt framåt. Betongarbetena pågår nu för fullt och närmare 95 procent av det planerade arbetet med bassängväggar, bassängbottnar och manöverplan har kommit på plats.

2024-07-04

”Vi hanterar inkommande ärenden så fort vi kan”

Sedan skyfallen i Skoftebyn, Sylte, Torsered och centrala delar av stan för några veckor sedan har hittills över 120 hushåll varit i kontakt med Trollhättan Energi. Det kom mycket regn och dessutom hagel på kort tid, vilket orsakade översvämningar i fastigheter och på gator.

2024-06-24

​​Trollhättan Energi är stolta sponsorer till Pride​

Trollhättan Energi är stolta glittersponsorer till Trollhättan Pride 2024, vilket är en del av vårt samhällsengagemang och vårt långsiktiga hållbarhetsarbete för mångfald, inkludering och jämlikhet.

2024-06-20

Klartecken för byggstart av nytt vattenverk

I veckan gav styrelsen för Trollhättan Energi klartecken för byggstart av ett nytt vattenverk. Under hösten ska Trollhättans kommunfullmäktige yttra sig om beslutet avseende byggstart innan spaden kan sättas i marken och byggnationen av nytt vattenverk kan påbörjas.

2024-06-19

Trollhättan Energi avvecklar sin försäljning av fordonsgas

Tankstationen vid Trestad center stängs ned kring midsommar, tankstationen vid Tingvalla under 2028. Trollhättan Energis styrelse fattade beslutet under gårdagen.

2024-06-18

Nytt poddavsnitt: Trash Talk om second hand, fräscha avfallskärl och Barnen i Bullerbyn

I det fjärde avsnittet av Trollhättan Energis uppmärksammade Trash Talk-podd gästas Ulrik, Johanna och Brodden av universitetslektor Lisa Bomble som både forskar och undervisar kring hållbar utveckling vid Högskolan Väst. Hon förklarar bland annat skillnaden mellan att leva linjärt och cirkulärt.

2024-06-14

Så gör du om du drabbats av översvämning

Under onsdagseftermiddagen drabbades delar av Trollhättan av skyfall och snö. Personal från Trollhättan Energi har besökt många fastighetsägare för att undersöka skadorna.

Sopbil i solsken.

2024-06-10

Ändrad sophämtning midsommarveckan (vecka 25)

Du som har tömning under vecka 25 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-06-05

Från klassrum till sjö: Oliver och Hugo har undersökt övergödning med stöd av Trollhättan Energi

Oliver Pettersson (till höger) och Hugo Johansson (i mitten) studerar sista året på Nils Ericsonsgymnasiet och har i sitt gymnasiearbete undersökt hur gödningsmedel från jordbruk påverkar vattenkvaliteten i sjöar. Med stöd av Erik Sjöberg (till vänster), laboratoriechef hos Trollhättan Energi, har de analyserat vattenprover från Vänern, Hullsjön, Östra Hästefjorden och Dättern i laboratoriet på Arvidstorp.

Sopbil i solsken.

2024-05-27

Ändrad sophämtning vecka 23 (Sveriges Nationaldag)

Du som har tömning under vecka 23 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Sten Krist4ensson, marknadschef, Förrådsg 2 2024

2024-05-24

Företagskunder ger Trollhättan Energi höga betyg

I vårens kundundersökning ger både privat- och företagskunder Trollhättan Energi höga betyg. Nöjd-kund-index (NKI) har ökat mest på företagssidan och det totala NKI:et fortsätter vara högre än branschsnittet totalt sett.