Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Just nu pågår gjutningen av bottenplattorna i de utsprängda bergrum, som sedan ska formas till bassänger och rymma den utbyggda biologiska reningsprocessen. Den ökar reningen av såväl partiklar som kväve och fosfor, innan avloppsvattnet återigen strömmar ut i Göta älv.

– Vi har kommuner nedströms som använder Göta älv som dricksvattentäkt och på det här sättet säkrar vi deras tillgång till rent dricksvatten även i framtiden. Samtidigt minskar vi belastningen av övergödande ämnen både i älven och i havet,
där älven mynnar ut, påpekar Peter Albertson.

30 000 kubikmeter berg bortsprängt

Han blickar ut över den gigantiska U-formade tunneln som sedan i juni 2022 sprängts ut nere i berget där Arvidstorps avloppsreningsverk finns. Inte mindre än 2 900 lastbilstransporter har sammanlagt transporterat bort 30 000 kubikmeter berg, som nu återanvänds vid anläggandet av Trollhättans nya återvinningscentral på industriområdet i närheten av Stallbackarondellen.

– Fram till jul är det nu fokus på att gjuta bassängplattor och väggar. Samtidigt pågår planering för ett utbyggt elnät och nio nya  inkopplingspunkter inne i verket, där den befintliga och den nya delen byggs ihop, förklarar Peter.

Den första och 50 centimeter tjocka bassängplatten är redan klar och bara till den delen krävdes 320 kubikmeter betong och 48 ton armeringsjärn.

En del av Vattenpaketet

Intagningskapaciteten i reningsverket kommer att öka med 40 procent räknat i liter avloppsvatten, samtidigt som reningen förbättras radikalt med den nya BIO 3-linjen. Det är också en förutsättning för att leva upp till de skärpta krav som Länsstyrelsen beslutat om för att verket ska kunna ta hand allt avloppsvattnet från ett växande Trollhättan. Projektet ingår i Vattenpaketet som ska säkra bra dricksvatten och fungerande avlopp både nu och i framtiden. Parallellt med jätteprojektet i Arvidstorp moderniseras avloppsnätet i Trollhättan så att mer regnvatten separeras och leds direkt ut i Göta älv i stället för till avloppsreningsverket. Samtidigt planeras för ett helt nytt Vattenverk med sin vattentäkt ute i Vänern i stället för i Göta älv.

– Det finns många utmaningar i ett så här stort och komplext projekt. Den snäva tidsramen är den största utmaningen för oss här på Arvidstorp, men tack vare ett oerhört bra samarbete mellan alla involverade ligger vi bra till tidsmässigt. Bortsett från sprängarna så är det få av oss som jobbar med det här projektet som gjort något liknande förut. Det är samtidigt en väldigt inspirerande resa och vi vet att det här i slutänden spelar en stor roll för miljön. Och det känns helt magiskt, säger Peter Albertson.

Kvävereningen förbättras med 500 procent

Omkring 80 personer är just nu verksamma i projektering, planering och det fysiska anläggningsarbetet. 50 av dem jobbar nere i berget.
– För att lyckas genomföra det här på bara totalt fyra år så slog vi tidigt fast att samarbete och ödmjukhet inför varandras roller och olika behov i de olika projektfaserna är en förutsättning. Och det har vi lyckats bra med, påpekar Peter.

I slutet av 2024 kommer bassängerna successivt att fyllas vatten med de speciella reningskomponenterna, som ser ut som pastahjul. Deras funktion är att fånga upp partiklar och mikroorganismer. Hjulen är bokstavligt talat navet i processen som gör att exempelvis kvävereningen förbättras med 500 procent och de sammanlagda utsläppsvärdena förbättras med 40 procent. I början av 2025 ska den nya BIO 3-linjen vara igång och trimmas in.

För att bli klara den snäva tidsplanen kommer arbetet i bergrummet att pågå dygnet runt den närmaste månaden.
– När tunnelformvagnen för att gjuta väggarna är klar, så flyttas den successivt framåt i det utsprängda bergrummet i takt med att del för del av gjutningen blir klar, förklarar Peter Albertson.

Nyheten publicerad: 2023-09-27

Senaste nyheterna

2024-03-26

Appen och Mina Sidor uppdateras med säkrare inloggning

Nu får du som kund hos Trollhättan Energi ännu säkrare inloggning med BankID Säker start. Med uppdateringen förbättras säkerheten och telefonbedrägerier försvåras. Det betyder att du inte längre blir uppmanad att lämna personnummer. På så sätt verifieras det att det är samma person som använder tjänsten hos oss som identifierar sig med BankID. 

Johanna Eriksson, Alexander Forsström, Anders Brodd och Ulrik Engdahl i Trash Talk-podden.

2024-03-19

Succé för podden Trash Talk: Möt sopgubben Alex i nya avsnittet

Premiäravsnittet av Trollhättan Energis nya podd Trash Talk har fått ett väldigt positivt mottagande. - Och även jag har redan lärt mig nya saker, säger sopgubben Alexander Forsström, som gästar det andra avsnittet som nu ligger ute.

Sopbil i solsken.

2024-03-18

Ändrad sophämtning under påsken (vecka 13 och 14)

Du som har tömning under vecka 13 och vecka 14 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

En AI-skapad bild av

2024-03-08

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Marknadschef Sten Kristensson

2024-03-05

”Vad tycker du vi kan göra bättre?”

Den frågan ställer Trollhättan Energi kommande veckor till ungefär 1 500 slumpmässigt utvalda kunder i en årlig kundundersökning.

Fyra personer på en återvinningscentral

2024-03-04

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

Solcellspaneler på en äng med får

2024-03-04

Johan Jonsson, enhetschef för Affärsstyrning, Trollhättan Energi: ”Arbetet med solcellsparken fortsätter”

Nu i veckan gick anbudsförfrågan ut för den solcellspark som Trollhättan Energi planerar bygga på Hedeäng, granne med den nya framtida Återvinningscentralen. Flera tusen solcellspaneler ska ge Trollhättebor, verksamheter och företag ungefär 2,5 gigawattimmar per år.

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.

2024-02-20

Premiär för podden Trash Talk: Hör Ulrik, Johanna & Brodden snacka sopor

Det snackas sopor och återvinning i Trollhättan som aldrig förr. Initiativet Trash Talk har verkligen fått ett härligt gensvar från er Trollhättebor och nu tar vi nästa steg för att fylla på med ännu mer hållbart snack. Tisdagen den 20 februari är det premiär för podden Trash Talk där du får tips, inspiration och massor av pepp från Ulrik, Johanna & Brodden - med gäster. Premiärgäst är kommunikatören Sofi Kristiansson som berättar mer om initiativet Trash Talk.

Man på scen pekar

2024-02-16

Trollhättan Energi anordnar ”Trash Talk live” – ett öppet hus om Hemsortering för dig som äger ett flerfamiljshus

Under kommande år kommer Trollhättan Energi göra en rad insatser för att underlätta och öka återvinningen i Trollhättan (till exempel Hemsortering, ny återvinningscentral, mobil återvinningscentral med mera). Med konceptet Trash Talk vill Trollhättan Energi inspirera och engagera alla Trollhättebor till att ta snacket med varandra om återvinning och till en mer hållbar livsstil.

Hög med metallförpackningar

2024-02-14

Trolig orsak till brand i sopbil: trycksatt metallförpackning

Under onsdag morgon när renhållningsarbetare Anton skulle tömma en container med metallförpackningar på återvinningsstationen vid Kungsporten i Trollhättan fattade lasset eld. Trolig orsak: trycksatt behållare som till exempel hårsspray.

2024-01-23

Få en inblick i våra distributionselektrikers vardag

Den 23 januari firas Elens dag som är till för att uppmärksamma elens nytta i samhället.