Jobba hos oss

Mångfald och olika erfarenheter utvecklar oss

Ingen historia är den andra lik. Våra medarbetare har haft olika resor på vägen fram till jobbet hos oss. Med alla våra olikheter och skiftande bakgrunder så har vi med oss erfarenheter som bidrar till en skönare arbetsplats. Det gör att att vi utvecklar varandra och tillsammans kan åstadkomma bättre saker för fler Trollhättebor. Därför eftersträvar vi en arbetsplats med stor mångfald.

Är du nyfiken på Trollhättans undre värld? Det är Christian, 28, rörnätstekniker

”Jag heter Christian och är rörnätstekniker. Mycket av mitt jobb handlar om det som gömmer sig i marken. Jag ser nämligen till att du får rent dricksvatten i kranen och att avlopp inte rinner ut på gatorna; och jag kan det där med att laga rör och ledningar som ett rinnande vatten. Nästan 100 år gamla vattenledningar behöver bytas ut och det arbetet är nu i full gång.”

 

Praktik innan fast jobb

Gymnasiet
Drift- och underhållsprogrammet (idag Fastighet/VVS)

Första jobbet
Coop Forums restaurang på Överby, sedan även bemanningsföretag i Göteborg.

Så fick jag jobbet på Trollhättan Energi

  • Svetskurs (via Arbetsförmedlingen) och tog två licenser. Direkt efter kursen – praktik på Trollhättan Energi.
  • Fast jobb på Trollhättan Stads Tekniska förvaltning som jobbar med
    bland annat planering och nyanläggning av vatten- och avloppsrör.
  • Till slut blev det en ledig tjänst på Trollhättan Energi, där jag praktiserat. Så jag sökte och fick jobbet i september 2014.

Vi är nio rörnätstekniker

Lön: En rörnätstekniker i Sverige, i energibranschen, tjänar i snitt 28 600 kr/månaden.
Arbetskläder: Mycket arbete utomhus. Viktigt med hjälm, skyddsskor och bra arbetskläder. Ibland jobbar vi ute i gatorna och klättrar ner i brunnshålen. Då är det väldigt viktigt att spärra av ordentligt och se sig för extra noga. Varselkläderna i starka färger gör att vi syns bra.
Arbetsuppgifter: Lagar, byter ut och lägger ner nya vatten- och avloppsledningar, som transporterar både dricksvatten och avloppsvatten. Vi filmar ofta ledningarna inifrån med en kamera som sitter på en lång slang.

Kan du sitta inne? Det kan Mary, 27, kundservicemedarbetare

”Jag heter Mary och är kundservice- medarbetare. Om du någon gång behöver prata med någon på Trollhättan Energi, är sannolikheten stor att du får prata med mig först. Det går aldrig att förutsäga hur en arbetsdag ska se ut, men så mycket vet jag, att jag har en arbetsplats inomhus. Hos oss ger vi goda råd, hjälper till och bidra med hur Trollhätteborna kan få en både hållbarare och enklare vardag.”

 

Pluggade omvårdnad

Gymnasiet
Omvårdnadsprogrammet på Nils Ericsson-gymnasiet

Första jobbet
Fick timanställning som lokalvårdare på GKN och på en klädbutik (P2O), Etage på Överby. Sedan undersköterska och gruppledare inom hemtjänsten, i ca 4 år.

Så fick jag jobbet på Trollhättan Energi
Såg en annons om att Trollhättan Energi sökte arabisktalande kundservice-medarbetare. Jag sökte och fick det. Hade ingen erfarenhet av att jobba i kundservice, men ville verkligen göra något annat och fick chansen. Nu kan jag lite om mycket och kan svara på frågor om bland annat sopsortering, vattenläckor och elpriser.

Jag chattar och facebookar på jobbet

Lön: En kundservice-medarbetare i energibranschen tjänar omkring 28 200 kr/månaden
Arbetskläder: Har inga arbetskläder, men om jag är med event så har vi på oss Trollhättan Energi-märkta kläder.
Arbetsuppgifter: Svarar i telefon, tar emot besök, chattar, svarar på frågor på Facebook, har hand om fakturering, krav-hantering och pratar med våra kunder om de inte kan betala. De vanligaste frågorna är exempelvis varför man inte fått tömt sitt sopkärl, flyttanmälningar, frågor om elpriser och om betalningspåminnelser.

Är du bra på att underhålla? Det är Andreas, 33, drifttekniker

”Jag heter Andreas och är drifttekniker vid Arvidstorps avloppsreningsverk. Och visst, jag är en skojig typ, men framförallt har jag ett av de viktigaste jobben i hela Trollhättan, för jag underhåller pumpstationer som ser till att Trollhättebornas avlopp tas om hand och inte hamnar i Göta älv eller någon annanstans. Rent vatten är ju en förutsättning för att vi ska hålla oss friska och naturen ska må bra.

 

Kan både meka och har IT-kunskap

Gymnasiet
Jag gick Volvo Aero-programmet (nuvarande GKN), en variant av Naturprogrammet med industriinriktning.

Första jobbet
Volvo Aero. Sedan annat företag som bland annat tillverkade prototyper av nya delar för Saab och Volvo-bilar.

Så fick jag jobbet på Trollhättan Energi
Är intresserad av energiområdet, läste även till vattenkraftstekniker och gymnasiets elprogram, samtidigt som jag jobbade. Tjänsten som
drifttekniker dök upp på Trollhättan Energi våren 2015. Jag sökte och fick jobbet.

Ansvarar för 45 pumpstationer

Lön: En drifttekniker som jobbar med vatten och avlopp i Sverige, i energibranschen, tjänar omkring 29 000 kr/månaden
Arbetskläder: Ja. Skyddsskor, varselkläder, som gör att jag syns bra. Eftersom allt drivs med el, så är kläderna flamskyddade också.
Arbetsuppgifter: Vi jobbar ofta två och två för säkerhets skull. Ansvar för omkring 45 pumpstationer som ser till att allt avloppsvatten från alla hus och företag kommer fram till vårt avloppsreningsverk, där vattnet renas innan det går ut i Göta Älv igen. Det mesta kan övervakas via en dataskärm. Sköter reparationer och köper in reservdelar. Ansvarar för att anläggningarna är larmade på ett bra sätt.

Är du en laddad typ? Det är Emelie, 27, elkraftsingenjör

”Hos oss är det sällan spänningslöst. Jag heter Emelie och är elkraftsingenjör. Jag planerar hur elen ska dras i Trollhättan – el som ger ljus, värme, laddning till din mobiltelefon eller elbil och som till och med räddar liv på exempelvis vårt sjukhus, NÄL. Jag är laddad för framtiden”

 

Planerar var elen ska dras

Gymnasiet
Naturprogrammet hemma i Sundvall.

Första jobbet
Au Pair Tyskland, i en familj med tre små tjejer. Vik på olika skolor, sommarjobbade inom hemtjänsten ett par år. Hjälpe till på en elkonsultfirma där min mamma jobbar.

Så fick jag jobbet på Trollhättan Energi
2011 kom jag in på Högskolans Västs utbildning till Elektroingenjör med inriktning mot elkraft. Utbildningen innehöll mycket praktik (Co-op) så fick vara på Trollhättan Energi nästan direkt. All min praktik var där och jag jobbade där under loven. När jag var klar med utbildningen hade jag redan klart med min anställning och började i januari 2017.

Jag kopplar inga ledningar, men ritar upp allt

Lön: En elkraftingenjör som jobbar i Sverige, i energibranschen, tjänar omkring 38 500 kr/månaden.
Arbetskläder: Ja och nej. Merparten av tiden sitter jag på kontoret och beräkna och ritar elsystem, men när jag är ute och inspekterar och mäter i olika elanläggningar har jag både speciella skyddskläder (flamskyddade) och skyddsskor.
Arbetsuppgifter: Planerar elen för helt nya kvarter eller bostadsområden, men det kan också handla om att rita upp anslutningen till en villa eller en fartkamera, eftersom Trollhättan Energi har huvudansvaret för hela elnätet i Trollhättan. Jag kopplar inga ledningar, men pratar mycket med elinstallatörerna som ska koppla.

Olika yrkesroller hos Trollhättan Energi

Vatteningenjör
Elkraftsingenjör
Controller
Ekonomiassistent
HR-strateg
IT-infrastrukturtekniker
Värmechef
Drifttekniker
Rörnästschef
Fibertekniker
Kundservicepersonal
Säljare

 

 
Trollhättan Energi