Mångfald och olika erfarenheter utvecklar oss

Ingen historia är den andra lik. Våra medarbetare har haft olika resor på vägen fram till jobbet hos oss. Med alla våra olikheter och skiftande bakgrunder så har vi med oss erfarenheter som bidrar till en skönare arbetsplats. Det gör att att vi utvecklar varandra och tillsammans kan åstadkomma bättre saker för fler Trollhättebor. Därför eftersträvar vi en arbetsplats med stor mångfald.

Vill du köra värdetransporter? Det vill Sofia, renhållningsarbetare

Sofia renhållningsarbetare tittar in i kameran med gul bakgrund

Fotograf: Andreas Olsson, AO Foto

”Jag heter Sofia och glider på bananskal varje dag. Mat- och restavfall som blir biogas och energi, det är värdefullt material för oss och en ära för mig att få transportera. Alla våra sopbilar går på biogas och då kör jag ju bokstavligen på både bananskal, gamla ostar och äppelskruttar. Jag är stolt över att branschorganisationen Avfall Sverige dessutom rankat oss i topp med avseende på sopsortering bland landets kommuner under de senaste åren.”

Jobbat som ridningsguide och har hästskötarexamen

Utbildning

Naturbruksprogrammet, hästinriktning, 3 år, Naturbruksgymnasiet Nuntorp. Hästskötarexamen med körning som inriktning och Jägarexamen.

Första jobbet

Jobbade på Dalslandsaktiviteter som ridningsguide under en sommar, samtidigt som jag läste upp betyg vid folkhögskolan.

Så fick jag jobbet hos Trollhättan Energi

Min syster fick jobb först, hon hade skickat in en spontanansökan. Jag blev uppringd och fick erbjudande om sommarjobb. Första sommaren åkte jag med och bak på sopbilen och tömde sopkärl eftersom jag inte hade några körkort då.

Nu kör jag sopbil i Sylte

Arbetskläder

Varselkläder för alla väder eftersom vi är ute varje dag. Har både varselshorts och riktigt varma vinterkläder. Skor och kängor med stålhätta.

Arbetsuppgifter

Numera har jag BC-körkort och har precis tagit min YKB (Yrkeskomptensbevis), så nu kör jag sopbil nästan varje dag. I första hand kör jag villaområden i centrum, Sylte och Sjuntorp och tömmer hushållsavfall. Vi hjälps åt i vår arbetsgrupp, så ibland kör jag även förpackningar. Vi har äntligen blivit fler tjejer på vår avdelning – totalt fem stycken bland totalt 19 personer. Det blir en bra och balanserad stämning när vi är en blandad grupp. Arbetstiderna är 7-16 vardagar, ja förutom på fredagar, då slutar vi lite tidigare.

Är du nyfiken på Trollhättans undre värld? Det är Michael, GIS-ingenjör

”Jag jobbar med att samla in, lagra, och analysera vatten- och avloppsdata om Trollhättans undre värld. Det gör jag med avseende på var våra vattenledningar ligger, hur de är dimensionerade och kopplade. Sedan presenterar jag informationen på ett tydlig och tillgängligt sätt. Här i Trollhättan är utmaningen oftast att hantera stora vattenflöden på grund av klimatförändringar, i mitt hemland Eritrea var utmaningarna motsatta, där jobbade jag med att hitta vatten och ta hand om de få vattenresurser vi har”

Kille står med pappersritningar mot axeln och tittar in i kameran

Fotograf: Andreas Olsson, AO Foto

Från arbete med vattenbrist till hantering av stora vattenflöden

Utbildning

Naturvetenskaplig inriktning, gymnasium i Eritrea. Vatten- och jordingenjör, 5 år, vid University of Asmara i Eritrea. Svenska vid SFI och språkpraktikant hos Trollhättan Energi. Två års internationella studier och forskning vid institutionen för Physical Geography and Ecosystem Analysist vid Lunds universitet.

Första jobbet

Chef vid statlig myndighet inom bevattningssystem och konstruktion i Eritrea. Har projektlett dammbyggen. Miljö- och vatteningenjör hos Internationella Röda korset (ICRC) där jag jobbade med olika vattenförsörjningsprojekt. Innan jag kom till Sverige hann jag med att jobba inom den privata sektorn, framförallt i olika projekt inom geofysisk och hydrologisk undersökning i södra Sudan och i Eritrea.

Så fick jag jobbet hos Trollhättan Energi

För ett par år sedan var jag språkpraktikant hos Trollhättan Energi under tre månader. Samtidigt läste jag i Lund (internationell utbildning på engelska) och där fokuserade jag på geografisk datahantering i GIS (digitalt geografiskt informationssystem) programvara och modellering. Syftet var att utveckla en förenklad hydrologisk modell för att undersöka hur översvämningar påverkar en urban miljö. Genom att ha bra koll på optimala lednings-dimensioner och avrinningsområden kan vi minimera effekterna framtida översvämningar. Precis de utmaningar som även Trollhättan står inför, så därför blev tiden som språkpraktikant på Trollhättan Energi givande för oss alla. När praktikanttiden var slut och studierna vid Lund avklarade så var jag arbetslös en tid. Men jag ville fortsätta lära mig svenska och behövde ett jobb för att försörja min familj. Jag kunde tänka mig vilket jobb som helst. Så jag fick en tjänst hos äldreomsorgen på Tallbacken, där jobbade jag under nio månader och fick praktisera språket och lära mig mycket av både kolleger och boende. En dag ringer en person från Trollhättan Energi och frågar om inte jag ska söka en ledig tjänst som projektledare vid avdelningen för vattenutveckling. Det gjorde jag och fick jobbet.

Koll på ledningssystemet för att undvika framtida översvämningar

Arbetskläder

Kontorskläder. Vid arbete utomhus varselkläder – och stövlar.

Arbetsuppgifter

Numera är jag GIS-ingenjör och jobbar med hantering av våra vatten- och avloppsdata, utför analyser för att utveckla viktiga parametrar som vi använder för exempelvis modellering av flöden i vårt ledningssystem. Utöver det skapar jag kartor som visar status på våra ledningssystem, exempelvis om huruvida de är äldre eller yngre, har stora eller små dimensioner. När vi bygger nya ledningar lägger jag in ny information om dem i databasen. Allt jag gör syftar i slutändan till att Trollhätteborna i framtiden ska ha rent vatten i kranen, bli av med sitt avlopp på ett bra sätt och slippa översvämningar.

Gillar du att tjäna flis? Det gör David, värmeingenjör

”Varje flisbit vi eldar för att ge värme åt Trollhätteborna ska användas så effektivt så möjligt. Effektiviseringsarbetet börjar redan vid hämtning av vårt bränsle i skogen, via våra pannor och ledningar och slutar hos kund. Genom att jobba med helheten så får jag en bra överblick och kan se var någonstans i processen vi behöver prioritera våra insatser. Det kan handla om hur vi kan hjälpa våra kunder att energieffektivisera på bästa sätt eller hur vi kan bygga ett smartare fjärrvärmenät med mindre värmeförluster. Så visst tjänar jag flis, framförallt åt Trollhätteborna, eftersom vi fyller Trollhättan med energi och dessutom återinvesterar vår vinst i staden.”

Kille ler och pratar i telefon. Håller jackan slängd över axeln.

Fotograf: Andreas Olsson, AO Foto

Plutonbefäl på ubåtsjakt

Utbildning

Teknikprogrammet, 3 år, Birger Sjöberggymnasiet. Energiingenjör, 180 hp, Högskolan i Halmstad.

Första jobbet

På en möbelaffär i Brålanda där jag monterade och körde ut möbler till kunder. Har också jobbat flera år på Ica Matmor i Trollhättan. Var ubåtsjaktplutonbefäl i lumpen.

Så fick jag jobbet hos Trollhättan Energi

Efter utbildningen som energiingenjör kände jag att jag var på rätt spår och började först som konsult åt ett bolag i Västerås. Jobbade sedan för samma bolag som teknikkonsult i Göteborg under några år och hade uppdrag hos bland annat Trollhättan Energi under perioden då fjärrvärmeledningen mellan Vargön Alloys och Trollhättan byggdes. Sen blev tjänsten som värmeingenjör utannonserad, jag sökte och fick jobbet, bland över 100 sökande till tjänsten. Jag lockades av att få en helhetssyn över hela värmesystemet och jag kände ju dessutom några personer hos Trollhättan Energi sedan min tid som konsult och mina kopplingar till staden sedan unga år.

Hittar smarta lösningar för att ge Trollhätteborna värme

Arbetskläder

Ja och nej. Hälften av tiden sitter jag på kontoret och gör exempelvis utredningar och projekteringar, men när jag är ute och inspekterar vårt nät eller en kundanläggning så har jag både speciella skyddskläder (flamskyddade) och skyddsskor.

Arbetsuppgifter

Projekterar och projektleder anläggningar och nyanslutningar till fjärrvärmenätet. Bevakar och ger input till Trollhättans stads detaljplaner för nya exploateringsområden, exempelvis Vårvik. Bereder potentiella projekt och gör utredningar både på anläggningar och ute på nätet. Undersöker hur vi kan göra kundanläggningar ännu smartare för att effektivisera värmeförsörjning både för kundens och för vår del. Det ger ju i slutändan en win-win-lösning.

Är du en hacker? Det är Inger, IT-infrastrukturtekniker

”Bakom varje system, server eller digital lösning så finns det någon som fixar så att det funkar. Förutsättningen för att arbetsvardagen ska fungera för våra snart 200 medarbetare är en IT-avdelning som kan analysera eller manipulera system för att förstå och få kunskap om hur de beter sig. En IT-infrastrukturteknikers och en hackers jobb är inte helt olika varandra. Jag heter Inger och är en av tre infrastrukturteknikers hos oss.”

Tjej ler och tittar in i kameran. Håller en laptop i famnen.

Fotograf: Andreas Olsson, AO Foto

“Jag visste inte vad jag ville”

Utbildning

4-årig teknisk linje på Birger Sjöberggymnasiet (Vänersborg) och Nils Ericsson-gymnasiet (Trollhättan).

Första jobbet

Montering av bilar på Saab i Trollhättan. Jag visste inte vad jag ville, men var tydligen efterfrågad, för efter ett år på Saab hörde Teli (televerkets fabrik i Vänersborg) av sig om erbjudande om jobb. Där stannade jag i 4 år. Under slutet av min tid lärde jag mig om datorer och sedan fick jag jobb på IT-supporten i Vänersborgs kommun.

Så fick jag jobbet hos Trollhättan Energi

Jag ville verkligen ha jobbet, efter över 20 år i Vänersborgs kommun var jag nyfiken på något nytt och för mig var det viktigt att det nya jobbet fanns i närområdet.

Alla på IT, oavsett roll, jobbar med support

Arbetskläder

Både privata kontorskläder och varselkläder. När jobb ska göras ute på anläggningarna behöver jag av säkerhetsskäl ha varselkläder. Det finns ju till exempel IT-system nere i underjorden på Arvidstorps reningsverk.

Arbetsuppgifter

Vi försöker hjälpa till så mycket vi kan och vill vara lyhörda och hitta lösningar. Vår IT-avdelning hanterar all IT-infrastruktur i bolaget från exempelvis klienter via switchar, brandväggar och servrar. Framförallt stöttar jag integration av system, uppgraderingar och val av system samt är delaktiga i olika IT-relaterade projekt och driver förändringsprojekt, exempelvis utbyte av gamla servrar. Eftersom vi har många olika verksamheter hos Trollhättan Energi kan vi på IT inte ha koll i detalj på precis allt som händer på systemsidan. Det finns ju allt från löne-, kund, ekonomi- till larmsystem. Vi är sex personer på IT-avdelningen och alla jobbar med support, på rullande schema ungefär en gång i veckan.

Är du ett kontrollfreak? Det är Tony, controller

”För att våra chefer och vår styrelse ska kunna fatta bra och kloka beslut behövs ett underlag med en tydlig analys över hur ekonomin ser ut ur många olika perspektiv. Exempelvis på kort och lång sikt, på alltifrån kontonivå till ekonomi i våra olika investeringsprojekt; och givetvis på bolagsövergripande nivå. Jag heter Tony och mitt fokus är analys, avvikelsehantering och prognostisering. I min roll som controller måste jag vara ett kontrollfreak och vara bra på att förklara svåra ekonomiska termer på ett enkelt sätt.”

Kille i kavaj sätter två pennor i kavajfickan.

Fotograf: Andreas Olsson, AO Foto

“Jag sökte 80 jobb innan jag fick ett”

Utbildning

Samhälle- och ekonomisk linje, 3 år, Företagargymnasiet. Kandidatexamen i ekonomi med inriktning redovisning, Högskolan väst.

Första jobbet

För mig har yrkesvalet alltid varit självklart, men vägen dit inte helt spikrak. Fick möjligheten på Saab och jobbade som montör under två år efter studenten. Under en period hade jag totalt tre jobb: på Saab, på Riksteatern (som ekonom) och hos Socialdemokraterna i Trollhättan. Efter högskolestudierna blev det fem månader på en pappersfabrik i Lilla Edet där jag skötte en maskin som gjorde kartongpapper, som bland annat används i toarullar och på gipsskivor. Jag sökte 80 jobb innan jag till slut fick jobb som ekonomikonsult hos Göteborg Energi och landade i mitt yrkesval.

Så fick jag jobbet hos Trollhättan Energi

Ni fångade mig på resecentrum för ett par år sedan! I samband med att ni sökte en controller och jobbannonsen publicerades var ni på plats för att prata med pendlare om lediga jobb. Då hade jag jobbat tio år hos Göteborg Energi och under resans gång hunnit bli business controller. Jag trivdes bra och hade inte tänkt byta. Men jag vill vara med och utveckla min stad. När vi gräver i Trollhättan så vill jag vara med och bidra på något sätt. Dessutom tycker jag om att jobba i offentlig verksamhet, så jobbet hos Trollhättan Energi kändes mitt i prick.

Behöver ha hög IT-kompetens

Arbetskläder

Privata kontorskläder.

Arbetsuppgifter

Utveckling av ekonomiprocesser och förenkling av arbetssätt. För det krävs analyser och förståelse för nuläget och koll på hur vi jobbar idag med avseende på effektivitet och en översyn av hur ändamålsenliga våra arbetssätt och system är. Hur jobbar vi systematiskt med våra investeringskalkyler, till exempel? Gav investeringen det resultat vi ville utifrån ett ekonomiskt perspektiv? Den analysen behöver göras systematiskt. Jag är också systemansvarig på vår ekonomiavdelning, idag krävs att det att en ekonom har en ganska hög IT-kompetens, exempelvis inom databaskunskap. Systemstödet i verksamheten är som ett par bra fotbollsskor för en fotbollsspelare.

Är du nyfiken på Trollhättans undre värld? Det är Christian, rörnätstekniker

”Jag heter Christian och är rörnätstekniker. Mycket av mitt jobb handlar om det som gömmer sig i marken. Jag ser nämligen till att du får rent dricksvatten i kranen och att avlopp inte rinner ut på gatorna; och jag kan det där med att laga rör och ledningar som ett rinnande vatten. Nästan 100 år gamla vattenledningar behöver bytas ut och det arbetet är nu i full gång.”

Kille i arbetskläder med bygghjälm tittar in i kameran

Fotograf: Andras Olsson, AO Foto

Praktik innan fast jobb

Gymnasiet

Drift- och underhållsprogrammet (idag Fastighet/VVS)

Första jobbet

Coop Forums restaurang på Överby, sedan även bemanningsföretag i Göteborg.

Så fick jag jobbet på Trollhättan Energi

Svetskurs (via Arbetsförmedlingen) och tog två licenser. Direkt efter kursen – praktik på Trollhättan Energi.
Fast jobb på Trollhättan Stads Tekniska förvaltning som jobbar med
bland annat planering och nyanläggning av vatten- och avloppsrör.
Till slut blev det en ledig tjänst på Trollhättan Energi, där jag praktiserat. Så jag sökte och fick jobbet i september 2014.

Vi är nio rörnätstekniker

Lön

En rörnätstekniker i Sverige, i energibranschen, tjänar i snitt 28 600 kr/månaden.

Arbetskläder

Mycket arbete utomhus. Viktigt med hjälm, skyddsskor och bra arbetskläder. Ibland jobbar vi ute i gatorna och klättrar ner i brunnshålen. Då är det väldigt viktigt att spärra av ordentligt och se sig för extra noga. Varselkläderna i starka färger gör att vi syns bra.

Arbetsuppgifter

Lagar, byter ut och lägger ner nya vatten- och avloppsledningar, som transporterar både dricksvatten och avloppsvatten. Vi filmar ofta ledningarna inifrån med en kamera som sitter på en lång slang.

Kan du sitta inne? Det kan Mary, kundservicemedarbetare

”Jag heter Mary och är kundservice- medarbetare. Om du någon gång behöver prata med någon på Trollhättan Energi, är sannolikheten stor att du får prata med mig först. Det går aldrig att förutsäga hur en arbetsdag ska se ut, men så mycket vet jag, att jag har en arbetsplats inomhus. Hos oss ger vi goda råd, hjälper till och bidra med hur Trollhätteborna kan få en både hållbarare och enklare vardag.”

Tjej i blå tröja tittar in i kameran

Fotograf: Andreas Olsson, AO Foto

Pluggade omvårdnad

Gymnasiet

Omvårdnadsprogrammet på Nils Ericsson-gymnasiet

Första jobbet

Fick timanställning som lokalvårdare på GKN och på en klädbutik (P2O), Etage på Överby. Sedan undersköterska och gruppledare inom hemtjänsten, i ca 4 år.

Så fick jag jobbet på Trollhättan Energi

Såg en annons om att Trollhättan Energi sökte arabisktalande kundservice-medarbetare. Jag sökte och fick det. Hade ingen erfarenhet av att jobba i kundservice, men ville verkligen göra något annat och fick chansen. Nu kan jag lite om mycket och kan svara på frågor om bland annat sopsortering, vattenläckor och elpriser.

Jag chattar och Facebookar på jobbet

Lön

En kundservice-medarbetare i energibranschen tjänar omkring 28 200 kr/månaden

Arbetskläder

Har inga arbetskläder, men om jag är med event så har vi på oss Trollhättan Energi-märkta kläder.

Arbetsuppgifter

Svarar i telefon, tar emot besök, chattar, svarar på frågor på Facebook, har hand om fakturering, krav-hantering och pratar med våra kunder om de inte kan betala. De vanligaste frågorna är exempelvis varför man inte fått tömt sitt sopkärl, flyttanmälningar, frågor om elpriser och om betalningspåminnelser.

Är du bra på att underhålla? Det är Andreas, drifttekniker

”Jag heter Andreas och är drifttekniker vid Arvidstorps avloppsreningsverk. Och visst, jag är en skojig typ, men framförallt har jag ett av de viktigaste jobben i hela Trollhättan, för jag underhåller pumpstationer som ser till att Trollhättebornas avlopp tas om hand och inte hamnar i Göta älv eller någon annanstans. Rent vatten är ju en förutsättning för att vi ska hålla oss friska och naturen ska må bra.”

Kille i arbetskläder tittar in i kameran

Fotograf: Andreas Olsson, AO Foto

Kan både meka och har IT-kunskap

Gymnasiet

Jag gick Volvo Aero-programmet (nuvarande GKN), en variant av Naturprogrammet med industriinriktning.

Första jobbet

Volvo Aero. Sedan annat företag som bland annat tillverkade prototyper av nya delar för Saab och Volvo-bilar.

Så fick jag jobbet på Trollhättan Energi

Är intresserad av energiområdet, läste även till vattenkraftstekniker och gymnasiets elprogram, samtidigt som jag jobbade. Tjänsten som
drifttekniker dök upp på Trollhättan Energi våren 2015. Jag sökte och fick jobbet.

Ansvarar för 45 pumpstationer

Lön

En drifttekniker som jobbar med vatten och avlopp i Sverige, i energibranschen, tjänar omkring 29 000 kr/månaden

Arbetskläder

Ja. Skyddsskor, varselkläder, som gör att jag syns bra. Eftersom allt drivs med el, så är kläderna flamskyddade också.

Arbetsuppgifter

Vi jobbar ofta två och två för säkerhets skull. Ansvar för omkring 45 pumpstationer som ser till att allt avloppsvatten från alla hus och företag kommer fram till vårt avloppsreningsverk, där vattnet renas innan det går ut i Göta Älv igen. Det mesta kan övervakas via en dataskärm. Sköter reparationer och köper in reservdelar. Ansvarar för att anläggningarna är larmade på ett bra sätt.

Är du en laddad typ? Det är Emelie, elkraftsingenjör

”Hos oss är det sällan spänningslöst. Jag heter Emelie och är elkraftsingenjör. Jag planerar hur elen ska dras i Trollhättan – el som ger ljus, värme, laddning till din mobiltelefon eller elbil och som till och med räddar liv på exempelvis vårt sjukhus, NÄL. Jag är laddad för framtiden”

Tjej tittar in i kameran och ler

Fotograf: Andreas Olsson, AO Foto

Planerar var elen ska dras

Gymnasiet

Naturprogrammet hemma i Sundvall.

Första jobbet

Au Pair Tyskland, i en familj med tre små tjejer. Vik på olika skolor, sommarjobbade inom hemtjänsten ett par år. Hjälp till på en elkonsultfirma där min mamma jobbar.

Så fick jag jobbet på Trollhättan Energi

2011 kom jag in på Högskolans Västs utbildning till Elektroingenjör med inriktning mot elkraft. Utbildningen innehöll mycket praktik (Co-op) så fick vara på Trollhättan Energi nästan direkt. All min praktik var där och jag jobbade där under loven. När jag var klar med utbildningen hade jag redan klart med min anställning och började i januari 2017.

Jag kopplar inga ledningar, men ritar upp allt

Lön

En elkraftingenjör som jobbar i Sverige, i energibranschen, tjänar omkring 38 500 kr/månaden.

Arbetskläder

Ja och nej. Merparten av tiden sitter jag på kontoret och beräkna och ritar elsystem, men när jag är ute och inspekterar och mäter i olika elanläggningar har jag både speciella skyddskläder (flamskyddade) och skyddsskor.

Arbetsuppgifter

Planerar elen för helt nya kvarter eller bostadsområden, men det kan också handla om att rita upp anslutningen till en villa eller en fartkamera, eftersom Trollhättan Energi har huvudansvaret för hela elnätet i Trollhättan. Jag kopplar inga ledningar, men pratar mycket med elinstallatörerna som ska koppla.

Olika yrkesroller hos Trollhättan Energi

 • Vatteningenjör
 • Elkraftsingenjör
 • Controller
 • Ekonomiassistent
 • HR-strateg
 • IT-infrastrukturtekniker
 • Värmechef
 • Drifttekniker
 • Rörnätschef
 • Fibertekniker
 • Kundservicepersonal
 • Säljare

Senast granskad: 2021-04-09