Kille ler och pratar i telefon. Håller jackan slängd över axeln.

Gillar du att tjäna flis? Det gör David, värmeingenjör

”Varje flisbit vi eldar för att ge värme åt Trollhätteborna ska användas så effektivt så möjligt. Effektiviseringsarbetet börjar redan vid hämtning av vårt bränsle i skogen, via våra pannor och ledningar och slutar hos kund. Genom att jobba med helheten så får jag en bra överblick och kan se var någonstans i processen vi behöver prioritera våra insatser. Det kan handla om hur vi kan hjälpa våra kunder att energieffektivisera på bästa sätt eller hur vi kan bygga ett smartare fjärrvärmenät med mindre värmeförluster. Så visst tjänar jag flis, framförallt åt Trollhätteborna, eftersom vi fyller Trollhättan med energi och dessutom återinvesterar vår vinst i staden.”

Plutonbefäl på ubåtsjakt

Utbildning

Teknikprogrammet, 3 år, Birger Sjöberggymnasiet. Energiingenjör, 180 hp, Högskolan i Halmstad.

Första jobbet

På en möbelaffär i Brålanda där jag monterade och körde ut möbler till kunder. Har också jobbat flera år på Ica Matmor i Trollhättan. Var ubåtsjaktplutonbefäl i lumpen.

Så fick jag jobbet hos Trollhättan Energi

Efter utbildningen som energiingenjör kände jag att jag var på rätt spår och började först som konsult åt ett bolag i Västerås. Jobbade sedan för samma bolag som teknikkonsult i Göteborg under några år och hade uppdrag hos bland annat Trollhättan Energi under perioden då fjärrvärmeledningen mellan Vargön Alloys och Trollhättan byggdes. Sen blev tjänsten som värmeingenjör utannonserad, jag sökte och fick jobbet, bland över 100 sökande till tjänsten. Jag lockades av att få en helhetssyn över hela värmesystemet och jag kände ju dessutom några personer hos Trollhättan Energi sedan min tid som konsult och mina kopplingar till staden sedan unga år.

Hittar smarta lösningar för att ge Trollhätteborna värme

Arbetskläder

Ja och nej. Hälften av tiden sitter jag på kontoret och gör exempelvis utredningar och projekteringar, men när jag är ute och inspekterar vårt nät eller en kundanläggning så har jag både speciella skyddskläder (flamskyddade) och skyddsskor.

Arbetsuppgifter

Projekterar och projektleder anläggningar och nyanslutningar till fjärrvärmenätet. Bevakar och ger input till Trollhättans stads detaljplaner för nya exploateringsområden, exempelvis Vårvik. Bereder potentiella projekt och gör utredningar både på anläggningar och ute på nätet. Undersöker hur vi kan göra kundanläggningar ännu smartare för att effektivisera värmeförsörjning både för kundens och för vår del. Det ger ju i slutändan en win-win-lösning.

Senast granskad: 2022-04-21