Tjej står ute i snön med varseljacka och mössa, vid en väg, tittar in i kameran.

Stor förbättring planeras av vatten- och avloppsnätet på Hjortmossen

I februari 2023 påbörjar Trollhättan Energi ett omfattande anläggningsarbete på Hjortmossen, där ledningsnätet för både dricksvatten, avloppsvatten och regnvatten ska uppdateras. - Det kommer att bli ganska stora störningar i området under en period, men vi gör detta för att minska risken för översvämningar, avlasta avloppsreningsverket och öka kvaliteten på dricksvattnet ytterligare, säger projektledaren Elin Govik.

Projekt Hjortmossen, som kommer att innebära omfattande grävinsatser och påverka såväl boende som verksamheter i området, är en del av det omfattande Vattenpaketet. Paketet innehåller investeringar i ett nytt vattenverk, en ny råvattenledning från Vänern, förbättrad biologisk rening i avloppsreningsverket och ett uppdaterat ledningsnät. Allt för att säkra bra dricksvatten och fungerande avlopp även för kommande generationer Trollhättebor.

– På Hjortmossen ska vi, precis som vi bland annat gjort i Skoftebyn tidigare och vid Nohab-området nyligen, separera dagvattnet från spillvattnet. Det innebär att vi leder regnvattnet separat ut i Göta älv medan spillvattnet från toaletter, disk- och tvättmaskiner, dusch- och kökskranar leds till avloppsreningsverket på Arvidstorp. Regnvattnet behöver inte renas och genom att leda undan det så minskar belastningen på reningsverket avsevärt och reningen funkar mycket bättre. Idag är det enorma mängde regnvatten som leds via gatubrunnarna till reningsverket helt i onödan, men det var så man byggde ledningsnät förr, förklarar Elin Govik.

25 meter djupa schakt

Det som gör arbetet på Hjortmossen unikt och extra utmanande är att det mer ytliga ledningsnätet ska integreras med det stora tunnelsystem som finns under staden sedan 1950-talet. Tunnlarna leder både spillvatten och regnvatten till Arvidstorp, enligt självfallsprincipen. Vid Hjortmossen handlar det om att installera nya och separerade ledningar i 400 meter av tunnlarna.
– Tunnlarna ligger 25 meter under marken, så det blir både breda och djupa grävningsschakt på Hjortmossen. Vi kommer att skicka ut separat information till alla i området och även bjuda in till ett informationsmöte för alla boende den 1 februari, säger Elin Govik.

Arbetet i området kommer att starta i mitten av februari 2023 och beräknas vara helt klart och återställt hösten 2024.
– I februari börjar vi längst ner i tunneln och installerar separerade ledningar för dagvatten och spillvatten. I mars går vi sedan uppåt och börjar jobba med uppgraderingen av det mer ytliga ledningsnätet som ligger på ungefär sex meters djup. Sedan kopplar vi ihop ledningarna i tunneln med det uppdaterade och mer ytliga ledningsnätet, som går till och från fastigheterna, förklarar Elin.

Förutom ett mer hållbart och effektivt ledningsnät, så säkras en bättre arbetsmiljö för driftpersonalen som rycker ut vid leveransstörningar och underhåll på ledningsnätet.
– Som det är idag måste våra kollegor ibland gå ner i tunnlarna och vada runt i ofta midjehögt avloppsvatten, konstaterar Elin Govik.

Alla boende och verksamheter på Hjortmossen med omnejd kommer mer eller mindre att beröras av det kommande årets anläggningsarbeten.
– Vi kommer att behöva stänga av vissa gator helt för genomfart, så det är klart att det kommer att påverka många. Men vi ska göra allt för att skapa så smidiga och bra passager som möjligt och samtidigt är det viktigt att området är säkert under arbetets gång.

Minskade risker för översvämningar i området

I samband med att själva avloppsnätet nu uppgraderas så passar Trollhättan Energi på att byta ut gamla dricksvattenledningar, förnya det markbundna elnätet, dra fiber och reparera fjärrvärmeledningar. Nya dricksvattenledningar innebär bland annat att spillet från gamla och trasiga ledningar minskar betydligt.
– Vi har haft en del problem med vattenläckage i Hjortmossen. Samtidigt ser Trollhättans Stad över dagvattensystemet för regnvattnet och vi kommer också att anlägga en ”skyfallsväg” som innebär att vattnet vid extremt stora regnmängder på kort tid leds till den lägsta punken i Hjortmosseparken. De gör att vi ytterligare minskar riskerna för översvämningar i områdets fastigheter, förklarar Elin Govik.

Hon konstaterar att installationsarbetena i sig ställer stora tekniska krav, då det rör sig om en hel del stora rördimensioner.
– Utmaningen är samtidigt trafiklogistiken i området under arbetsperioden eftersom vi måste in med bland annat lyftkranar i området.

Investeringarna i Hjortmossen och hela Vattenpaketet finansieras kollektivt via vatten- och avloppsavgifterna och ingår i kommande års investeringsbudgetar. Kostnaden för arbetet på Hjortmossen beräknas uppgå till 26 miljoner kronor.

Tjej står ute i snön med varseljacka och mössa, vid en väg, tittar in i kameran.

Stor förbättring planeras av vatten- och avloppsnätet på Hjortmossen
Elin, projektledare för det omfattande anläggningsarbetet på Hjortmossen, berättar mer om hur ledningsnätet för både dricksvatten, avloppsvatten och regnvatten ska uppdateras.

Gå till projektsidan och fyll i din mejladress, så får du löpande information skickad till dig om Hjortmossen-projektet

Vid driftstörningar använder vi en driftinformationstjänst för att informera om planerade eller akuta avstängningar via mejl och/eller sms. Här kan du kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter.

Nyheten publicerad: 2022-12-19

Senaste nyheterna

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.

Man står ute och visar en mediakonverter.

2023-11-16

Stadsnätet firar 25: ”Alla Trollhättebor har rätt till en bra fiberuppkoppling”

Att vi alltid kan streama film, musik och kommunicera med nära och kära i hela världen tar vi för givet idag. På samma sätt som att det alltid ska komma vatten ur kranen. Trollhättan Energi har satsat hårt även på den lokala fiberutbyggnaden. – I år är det 25 år sedan vi drog våra första fiberledningar. Vi har alltid legat i framkant och vill skapa samma möjligheter för alla Trollhättebor att koppla upp sig, säger stadsnätschefen Tom Nordal.

Man håller förpackningar i kök.

2023-11-15

2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Vy över Vänern en stilla vinterdag.

2023-11-15

Förlängd projekteringstid för nytt vattenverk och råvattenledning

Trollhättan Energi har beslutat att förlänga projekteringstiden samt utöka projekteringsbudgeten för det nya vattenverket på Överby och råvattenledningen från Vänern.

Karta där Vänersborgsvägen är utmarkerad från klaffbron i riktning från centrum.

2023-10-17

Vänersborgsvägen avstängd

Den 23–30 oktober kommer vi att utföra arbete på Vänersborgsvägen, sträckan efter klaffbron i riktning mot och omkring Fagerstrand. Under arbetets gång går det endast att använda klaffbron för att köra ut ur centrum. All trafik in mot centrum kommer att ledas över Stridsbergsbron.

Sandra och Anna står framför säckar med arbetskläder.

2023-10-17

Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder

När Trollhättan Energi bytte utseende under våren 2023 var ett av målen att göra förvandlingen på ett så ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Att slänga alla befintliga arbetskläder och köpa nytt kändes inte rätt. Projektet ledde till nya frågeställningar och sparkade i gång arbetet med cirkulära arbetskläder.

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.