Tjej står ute i snön med varseljacka och mössa, vid en väg, tittar in i kameran.

Stor förbättring planeras av vatten- och avloppsnätet på Hjortmossen

I februari 2023 påbörjar Trollhättan Energi ett omfattande anläggningsarbete på Hjortmossen, där ledningsnätet för både dricksvatten, avloppsvatten och regnvatten ska uppdateras. - Det kommer att bli ganska stora störningar i området under en period, men vi gör detta för att minska risken för översvämningar, avlasta avloppsreningsverket och öka kvaliteten på dricksvattnet ytterligare, säger projektledaren Elin Govik.

Projekt Hjortmossen, som kommer att innebära omfattande grävinsatser och påverka såväl boende som verksamheter i området, är en del av det omfattande Vattenpaketet. Paketet innehåller investeringar i ett nytt vattenverk, en ny råvattenledning från Vänern, förbättrad biologisk rening i avloppsreningsverket och ett uppdaterat ledningsnät. Allt för att säkra bra dricksvatten och fungerande avlopp även för kommande generationer Trollhättebor.

– På Hjortmossen ska vi, precis som vi bland annat gjort i Skoftebyn tidigare och vid Nohab-området nyligen, separera dagvattnet från spillvattnet. Det innebär att vi leder regnvattnet separat ut i Göta älv medan spillvattnet från toaletter, disk- och tvättmaskiner, dusch- och kökskranar leds till avloppsreningsverket på Arvidstorp. Regnvattnet behöver inte renas och genom att leda undan det så minskar belastningen på reningsverket avsevärt och reningen funkar mycket bättre. Idag är det enorma mängde regnvatten som leds via gatubrunnarna till reningsverket helt i onödan, men det var så man byggde ledningsnät förr, förklarar Elin Govik.

25 meter djupa schakt

Det som gör arbetet på Hjortmossen unikt och extra utmanande är att det mer ytliga ledningsnätet ska integreras med det stora tunnelsystem som finns under staden sedan 1950-talet. Tunnlarna leder både spillvatten och regnvatten till Arvidstorp, enligt självfallsprincipen. Vid Hjortmossen handlar det om att installera nya och separerade ledningar i 400 meter av tunnlarna.
– Tunnlarna ligger 25 meter under marken, så det blir både breda och djupa grävningsschakt på Hjortmossen. Vi kommer att skicka ut separat information till alla i området och även bjuda in till ett informationsmöte för alla boende den 1 februari, säger Elin Govik.

Arbetet i området kommer att starta i mitten av februari 2023 och beräknas vara helt klart och återställt hösten 2024.
– I februari börjar vi längst ner i tunneln och installerar separerade ledningar för dagvatten och spillvatten. I mars går vi sedan uppåt och börjar jobba med uppgraderingen av det mer ytliga ledningsnätet som ligger på ungefär sex meters djup. Sedan kopplar vi ihop ledningarna i tunneln med det uppdaterade och mer ytliga ledningsnätet, som går till och från fastigheterna, förklarar Elin.

Förutom ett mer hållbart och effektivt ledningsnät, så säkras en bättre arbetsmiljö för driftpersonalen som rycker ut vid leveransstörningar och underhåll på ledningsnätet.
– Som det är idag måste våra kollegor ibland gå ner i tunnlarna och vada runt i ofta midjehögt avloppsvatten, konstaterar Elin Govik.

Alla boende och verksamheter på Hjortmossen med omnejd kommer mer eller mindre att beröras av det kommande årets anläggningsarbeten.
– Vi kommer att behöva stänga av vissa gator helt för genomfart, så det är klart att det kommer att påverka många. Men vi ska göra allt för att skapa så smidiga och bra passager som möjligt och samtidigt är det viktigt att området är säkert under arbetets gång.

Minskade risker för översvämningar i området

I samband med att själva avloppsnätet nu uppgraderas så passar Trollhättan Energi på att byta ut gamla dricksvattenledningar, förnya det markbundna elnätet, dra fiber och reparera fjärrvärmeledningar. Nya dricksvattenledningar innebär bland annat att spillet från gamla och trasiga ledningar minskar betydligt.
– Vi har haft en del problem med vattenläckage i Hjortmossen. Samtidigt ser Trollhättans Stad över dagvattensystemet för regnvattnet och vi kommer också att anlägga en ”skyfallsväg” som innebär att vattnet vid extremt stora regnmängder på kort tid leds till den lägsta punken i Hjortmosseparken. De gör att vi ytterligare minskar riskerna för översvämningar i områdets fastigheter, förklarar Elin Govik.

Hon konstaterar att installationsarbetena i sig ställer stora tekniska krav, då det rör sig om en hel del stora rördimensioner.
– Utmaningen är samtidigt trafiklogistiken i området under arbetsperioden eftersom vi måste in med bland annat lyftkranar i området.

Investeringarna i Hjortmossen och hela Vattenpaketet finansieras kollektivt via vatten- och avloppsavgifterna och ingår i kommande års investeringsbudgetar. Kostnaden för arbetet på Hjortmossen beräknas uppgå till 26 miljoner kronor.

Tjej står ute i snön med varseljacka och mössa, vid en väg, tittar in i kameran.

Stor förbättring planeras av vatten- och avloppsnätet på Hjortmossen
Elin, projektledare för det omfattande anläggningsarbetet på Hjortmossen, berättar mer om hur ledningsnätet för både dricksvatten, avloppsvatten och regnvatten ska uppdateras.

Gå till projektsidan och fyll i din mejladress, så får du löpande information skickad till dig om Hjortmossen-projektet

Vid driftstörningar använder vi en driftinformationstjänst för att informera om planerade eller akuta avstängningar via mejl och/eller sms. Här kan du kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter.

Nyheten publicerad: 2022-12-19

Senaste nyheterna

2024-05-20

Trollhättan Energi med Trash Talk på Hela Kronan Gungar

I lördags fylldes Kronogården med liv och rörelse när Hela Kronan Gungar gick av stapeln. Dans, sång, uppträdanden och mat lockade runt 5000 besökare, vilket innebar publikrekord för evenemanget.

Vd Trollhättan Energi Pia Bruhl Hjort

2024-04-30

Trollhättan Energi gjorde ett positiv resultat för 2023

Nu är bokslutet klart för 2023 och Trollhättan Energi gjorde ett resultat på 61 miljoner.

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2024-04-30

Schysst el från ditt lokala energibolag – med 100 % fossilfri el

Som elkund hos Trollhättan Energi får du inte bara schysst el från ditt lokala energibolag, du ser dessutom till att energin stannar i Trollhättan, eftersom Trollhättan Energi återinvesterar allt överskott från elförsäljningen på hemmaplan. Från och med den 1 maj erbjuder Trollhättan Energi 100 % fossilfri el till privatkunder och småföretag i Trollhättan.

Solen går upp över Trollhättan stad

2024-04-25

”Nu behöver vi göra omprioriteringar i våra projekt”

Under våren pågår arbetet med hur Trollhättan Energi ska prioritera sina investeringsprojekt. Den nya återvinningscentralen som ska byggas på Hedeäng är ett av de berörda projekten och ny tidplan är ännu inte fastställd. Solcellsparken som planeras ligga på tomten intill återvinningscentralen ses över.

Sopbil i solsken.

2024-04-22

Ändrad sophämtning vecka 18 och 19

Du som har tömning under vecka 18 och 19 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-03-26

Appen och Mina Sidor uppdateras med säkrare inloggning

Nu får du som kund hos Trollhättan Energi ännu säkrare inloggning med BankID Säker start. Med uppdateringen förbättras säkerheten och telefonbedrägerier försvåras. Det betyder att du inte längre blir uppmanad att lämna personnummer. På så sätt verifieras det att det är samma person som använder tjänsten hos oss som identifierar sig med BankID. 

Johanna Eriksson, Alexander Forsström, Anders Brodd och Ulrik Engdahl i Trash Talk-podden.

2024-03-19

Succé för podden Trash Talk: Möt sopgubben Alex i nya avsnittet

Premiäravsnittet av Trollhättan Energis nya podd Trash Talk har fått ett väldigt positivt mottagande. - Och även jag har redan lärt mig nya saker, säger sopgubben Alexander Forsström, som gästar det andra avsnittet som nu ligger ute.

Sopbil i solsken.

2024-03-18

Ändrad sophämtning under påsken (vecka 13 och 14)

Du som har tömning under vecka 13 och vecka 14 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

En AI-skapad bild av

2024-03-08

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Marknadschef Sten Kristensson

2024-03-05

”Vad tycker du vi kan göra bättre?”

Den frågan ställer Trollhättan Energi kommande veckor till ungefär 1 500 slumpmässigt utvalda kunder i en årlig kundundersökning.

Fyra personer på en återvinningscentral

2024-03-04

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

Solcellspaneler på en äng med får

2024-03-04

Johan Jonsson, enhetschef för Affärsstyrning, Trollhättan Energi: ”Arbetet med solcellsparken fortsätter”

Nu i veckan gick anbudsförfrågan ut för den solcellspark som Trollhättan Energi planerar bygga på Hedeäng, granne med den nya framtida Återvinningscentralen. Flera tusen solcellspaneler ska ge Trollhättebor, verksamheter och företag ungefär 2,5 gigawattimmar per år.