Tjej står ute i snön med varseljacka och mössa, vid en väg, tittar in i kameran.

Stor förbättring planeras av vatten- och avloppsnätet på Hjortmossen

I februari 2023 påbörjar Trollhättan Energi ett omfattande anläggningsarbete på Hjortmossen, där ledningsnätet för både dricksvatten, avloppsvatten och regnvatten ska uppdateras. - Det kommer att bli ganska stora störningar i området under en period, men vi gör detta för att minska risken för översvämningar, avlasta avloppsreningsverket och öka kvaliteten på dricksvattnet ytterligare, säger projektledaren Elin Govik.

Projekt Hjortmossen, som kommer att innebära omfattande grävinsatser och påverka såväl boende som verksamheter i området, är en del av det omfattande Vattenpaketet. Paketet innehåller investeringar i ett nytt vattenverk, en ny råvattenledning från Vänern, förbättrad biologisk rening i avloppsreningsverket och ett uppdaterat ledningsnät. Allt för att säkra bra dricksvatten och fungerande avlopp även för kommande generationer Trollhättebor.

– På Hjortmossen ska vi, precis som vi bland annat gjort i Skoftebyn tidigare och vid Nohab-området nyligen, separera dagvattnet från spillvattnet. Det innebär att vi leder regnvattnet separat ut i Göta älv medan spillvattnet från toaletter, disk- och tvättmaskiner, dusch- och kökskranar leds till avloppsreningsverket på Arvidstorp. Regnvattnet behöver inte renas och genom att leda undan det så minskar belastningen på reningsverket avsevärt och reningen funkar mycket bättre. Idag är det enorma mängde regnvatten som leds via gatubrunnarna till reningsverket helt i onödan, men det var så man byggde ledningsnät förr, förklarar Elin Govik.

25 meter djupa schakt

Det som gör arbetet på Hjortmossen unikt och extra utmanande är att det mer ytliga ledningsnätet ska integreras med det stora tunnelsystem som finns under staden sedan 1950-talet. Tunnlarna leder både spillvatten och regnvatten till Arvidstorp, enligt självfallsprincipen. Vid Hjortmossen handlar det om att installera nya och separerade ledningar i 400 meter av tunnlarna.
– Tunnlarna ligger 25 meter under marken, så det blir både breda och djupa grävningsschakt på Hjortmossen. Vi kommer att skicka ut separat information till alla i området och även bjuda in till ett informationsmöte för alla boende den 1 februari, säger Elin Govik.

Arbetet i området kommer att starta i mitten av februari 2023 och beräknas vara helt klart och återställt hösten 2024.
– I februari börjar vi längst ner i tunneln och installerar separerade ledningar för dagvatten och spillvatten. I mars går vi sedan uppåt och börjar jobba med uppgraderingen av det mer ytliga ledningsnätet som ligger på ungefär sex meters djup. Sedan kopplar vi ihop ledningarna i tunneln med det uppdaterade och mer ytliga ledningsnätet, som går till och från fastigheterna, förklarar Elin.

Förutom ett mer hållbart och effektivt ledningsnät, så säkras en bättre arbetsmiljö för driftpersonalen som rycker ut vid leveransstörningar och underhåll på ledningsnätet.
– Som det är idag måste våra kollegor ibland gå ner i tunnlarna och vada runt i ofta midjehögt avloppsvatten, konstaterar Elin Govik.

Alla boende och verksamheter på Hjortmossen med omnejd kommer mer eller mindre att beröras av det kommande årets anläggningsarbeten.
– Vi kommer att behöva stänga av vissa gator helt för genomfart, så det är klart att det kommer att påverka många. Men vi ska göra allt för att skapa så smidiga och bra passager som möjligt och samtidigt är det viktigt att området är säkert under arbetets gång.

Minskade risker för översvämningar i området

I samband med att själva avloppsnätet nu uppgraderas så passar Trollhättan Energi på att byta ut gamla dricksvattenledningar, förnya det markbundna elnätet, dra fiber och reparera fjärrvärmeledningar. Nya dricksvattenledningar innebär bland annat att spillet från gamla och trasiga ledningar minskar betydligt.
– Vi har haft en del problem med vattenläckage i Hjortmossen. Samtidigt ser Trollhättans Stad över dagvattensystemet för regnvattnet och vi kommer också att anlägga en ”skyfallsväg” som innebär att vattnet vid extremt stora regnmängder på kort tid leds till den lägsta punken i Hjortmosseparken. De gör att vi ytterligare minskar riskerna för översvämningar i områdets fastigheter, förklarar Elin Govik.

Hon konstaterar att installationsarbetena i sig ställer stora tekniska krav, då det rör sig om en hel del stora rördimensioner.
– Utmaningen är samtidigt trafiklogistiken i området under arbetsperioden eftersom vi måste in med bland annat lyftkranar i området.

Investeringarna i Hjortmossen och hela Vattenpaketet finansieras kollektivt via vatten- och avloppsavgifterna och ingår i kommande års investeringsbudgetar. Kostnaden för arbetet på Hjortmossen beräknas uppgå till 26 miljoner kronor.

Tjej står ute i snön med varseljacka och mössa, vid en väg, tittar in i kameran.

Stor förbättring planeras av vatten- och avloppsnätet på Hjortmossen
Elin, projektledare för det omfattande anläggningsarbetet på Hjortmossen, berättar mer om hur ledningsnätet för både dricksvatten, avloppsvatten och regnvatten ska uppdateras.

Gå till projektsidan och fyll i din mejladress, så får du löpande information skickad till dig om Hjortmossen-projektet

Vid driftstörningar använder vi en driftinformationstjänst för att informera om planerade eller akuta avstängningar via mejl och/eller sms. Här kan du kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter.

Nyheten publicerad: 2022-12-19

Senaste nyheterna

Två drifttekniker står framför en reservcentral som ska skänkas till Ukraina.

2023-05-26

Trollhättan Energi skänker värmepanna till Ukraina

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gick ut med en förfrågan om att skänka materiel och utrustning till Ukraina tänkte Lars-Erik Nyman, drifttekniker på Trollhättan Energi, genast på en reservcentral för fjärrvärme som inte längre var i bruk. 

2023-05-24

Flera biogasstationer har fått nya ägare

I slutet av förra året beslutade Trollhättan Energis styrelse att bolagets biogas-engagemang skulle fokuseras helt till Trollhättan. Nu står det klart att flera av tankstationerna som inte längre skulle drivas vidare i Trollhättan Energis regi fått nya ägare.

Solnedgång över Trollhättan

2023-05-15

Trollhättan Energi är navet i energiomställningen i Trollhättan

Hur kan den energi som används – användas klokt och den energi som i dagsläget inte används alls tas tillvara? Hur kan användningen av energi visualiseras så att Trollhätteborna får en större förståelse och medvetenhet om hur och när de använder sin energi? Hur kan vi jobba mer cirkulärt, tillsammans? Det är några av de frågor Trollhättan Energi ställer sig just nu.

2023-05-12

”Nu ser vi äntligen ut som det energibolag vi är och vill vara”

Måndagen den 15 maj växlar Trollhättan Energi om till ett helt nytt utseende med en ny logotyp och ett annat uttryck i färg och form. Det gamla utseendet har många år på nacken och är inte anpassat efter vad bolaget vill förmedla eller den omvärld vi lever i nu.

2023-04-27

Ett fjolår fyllt av utmaningar och möjligheter: ”Omställningen fortsätter”

Det är boksluts- och årsredovisningstider och när Trollhättan Energis VD Pia Brühl Hjort summerar 2022 kan hon blicka tillbaka mot ett fjolår fyllt av både utmaningar och möjligheter. - Rysslands invasion av Ukraina och inflationen har inneburit att vi på olika sätt ökat takten i vår hållbara omställning, men också jobbat ännu mer för att gå i takt med Trollhätteborna, säger hon.

Pia Brühl Hjort, vd Trollhättan Energi

2023-03-31

Trollhättan Energi storsatsar: fler nya jobb i heta energibranschen

Under senaste året har Trollhättan Energi sett hur förväntningarna från kunderna snabbt förändrats och att det blivit ett helt annat fokus på energifrågor i hela samhället. Förutsättningarna är radikalt annorlunda och utvecklingen sker i en rasande fart. Nu satsar Trollhättan Energi på en rad nya tjänster inom både värme, elproduktion och på elnätssidan för att möta behovet av förnybar energi.

2023-03-29

Rätt och fel om plaståtervinning: ”En pulka är ingen förpackning”

Varför ska vi sortera plastförpackningarna när de ändå bara eldas upp? Frågan dyker upp då och då, men bygger i grunden på ett missförstånd. – Självklart lönar det sig både ekonomiskt och miljömässigt att sortera sina plastförpackningar. Vår gemensamma utmaning är att vi lämnar alldeles för många andra plastprodukter i förpackningsåtervinningen som inte ska vara där, säger Ulrika Edh-Spranger, enhetschef för återvinning hos Trollhättan Energi.

2023-03-23

Svar Direkt: Så funkar vår nya tjänsteguide Streemi för dig som är fiberkund

Just nu får vi många nyfikna frågor om vad Streemi är och hur det funkar. Därför bad vi projektledaren Camilla Olausson och vår Stadsnätschef Tom Nordal ge Svar direkt och förklara lite mer om hur du som är fiberkund hos Trollhättan Energi enkelt hittar alla smarta tjänster och teckna avtal direkt med leverantörerna. På ett och samma ställe.

Blå pratbubbla med ett

2023-03-17

Laddbox får försäljningsförbud – Trollhättan Energi följer utvecklingen

Onsdagen den 15 mars gick Elsäkerhetsverket ut med ett pressmeddelande om att laddboxen av märket Easee Home och Easee Charge belagts med försäljningsförbud efter en granskning av laddboxar till elbilar. Trollhättan Energi har pausat försäljningen och följer utvecklingen.

Barn sitter i ett tält framför huset och tittar på en surfplatta.

2023-03-09

Jämför och beställ fibertjänster direkt på streemi.se

Streemi är en guide som hjälper dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm eller andra smarta tjänster i Trollhättan Energis öppna fibernät. Nu blir det dessutom ännu enklare att jämföra och beställa digitala tjänster direkt på streemi.se.

Kille håller i en papperspåse och tittar in i kameran. Tjej håller en påshållare med en papperspåse i.

2023-02-13

Den gyllene trippeln: Ge din avfallspåse chansen att briljera

Matavfallet är en viktig energiresurs som förädlas och blir till biogas. Nyckeln i kretsloppstänket är att papperspåsen gjord av återvunnen träflis, som till skillnad från plastpåsar kan följa med matavfallet i biogasprocessen. För att få den bästa återvinningseffekten och utnyttja påsen maximalt, finns det dessutom tre enkla gyllene regler, tipsar Charlotta Kopsch på Återvinning. 

2023-02-06

Sprängningarna snart klara: Så byggs den biologiska reningen ut i avloppsreningsverket

För att uppfylla det nya miljötillståndet måste Arvidstorps avloppsreningsverk eliminera ännu mer kväve och fosfor. Samtidigt ökas inflödeskapaciteten från 1000 liter i sekunden till 1400 liter. Nu går det omfattande arbetet med att utveckla den biologiska reningen snart in i nästa fas. Under våren ska det pågående sprängningsarbetet i bergrummet vara helt klart och då påbörjas gjutningen av de utsprängda bassängerna för det tredje biologiska reningssteget. - Det är mycket logistik och en oerhört snäv tidsram, men vi följer tidsplanen, säger Peter Albertson, avdelningschef för avloppsreningsverket.