Tjej står ute i snön med varseljacka och mössa, vid en väg, tittar in i kameran.

Stor förbättring planeras av vatten- och avloppsnätet på Hjortmossen

I februari 2023 påbörjar Trollhättan Energi ett omfattande anläggningsarbete på Hjortmossen, där ledningsnätet för både dricksvatten, avloppsvatten och regnvatten ska uppdateras. - Det kommer att bli ganska stora störningar i området under en period, men vi gör detta för att minska risken för översvämningar, avlasta avloppsreningsverket och öka kvaliteten på dricksvattnet ytterligare, säger projektledaren Elin Govik.

Projekt Hjortmossen, som kommer att innebära omfattande grävinsatser och påverka såväl boende som verksamheter i området, är en del av det omfattande Vattenpaketet. Paketet innehåller investeringar i ett nytt vattenverk, en ny råvattenledning från Vänern, förbättrad biologisk rening i avloppsreningsverket och ett uppdaterat ledningsnät. Allt för att säkra bra dricksvatten och fungerande avlopp även för kommande generationer Trollhättebor.

– På Hjortmossen ska vi, precis som vi bland annat gjort i Skoftebyn tidigare och vid Nohab-området nyligen, separera dagvattnet från spillvattnet. Det innebär att vi leder regnvattnet separat ut i Göta älv medan spillvattnet från toaletter, disk- och tvättmaskiner, dusch- och kökskranar leds till avloppsreningsverket på Arvidstorp. Regnvattnet behöver inte renas och genom att leda undan det så minskar belastningen på reningsverket avsevärt och reningen funkar mycket bättre. Idag är det enorma mängde regnvatten som leds via gatubrunnarna till reningsverket helt i onödan, men det var så man byggde ledningsnät förr, förklarar Elin Govik.

25 meter djupa schakt

Det som gör arbetet på Hjortmossen unikt och extra utmanande är att det mer ytliga ledningsnätet ska integreras med det stora tunnelsystem som finns under staden sedan 1950-talet. Tunnlarna leder både spillvatten och regnvatten till Arvidstorp, enligt självfallsprincipen. Vid Hjortmossen handlar det om att installera nya och separerade ledningar i 400 meter av tunnlarna.
– Tunnlarna ligger 25 meter under marken, så det blir både breda och djupa grävningsschakt på Hjortmossen. Vi kommer att skicka ut separat information till alla i området och även bjuda in till ett informationsmöte för alla boende den 1 februari, säger Elin Govik.

Arbetet i området kommer att starta i mitten av februari 2023 och beräknas vara helt klart och återställt hösten 2024.
– I februari börjar vi längst ner i tunneln och installerar separerade ledningar för dagvatten och spillvatten. I mars går vi sedan uppåt och börjar jobba med uppgraderingen av det mer ytliga ledningsnätet som ligger på ungefär sex meters djup. Sedan kopplar vi ihop ledningarna i tunneln med det uppdaterade och mer ytliga ledningsnätet, som går till och från fastigheterna, förklarar Elin.

Förutom ett mer hållbart och effektivt ledningsnät, så säkras en bättre arbetsmiljö för driftpersonalen som rycker ut vid leveransstörningar och underhåll på ledningsnätet.
– Som det är idag måste våra kollegor ibland gå ner i tunnlarna och vada runt i ofta midjehögt avloppsvatten, konstaterar Elin Govik.

Alla boende och verksamheter på Hjortmossen med omnejd kommer mer eller mindre att beröras av det kommande årets anläggningsarbeten.
– Vi kommer att behöva stänga av vissa gator helt för genomfart, så det är klart att det kommer att påverka många. Men vi ska göra allt för att skapa så smidiga och bra passager som möjligt och samtidigt är det viktigt att området är säkert under arbetets gång.

Minskade risker för översvämningar i området

I samband med att själva avloppsnätet nu uppgraderas så passar Trollhättan Energi på att byta ut gamla dricksvattenledningar, förnya det markbundna elnätet, dra fiber och reparera fjärrvärmeledningar. Nya dricksvattenledningar innebär bland annat att spillet från gamla och trasiga ledningar minskar betydligt.
– Vi har haft en del problem med vattenläckage i Hjortmossen. Samtidigt ser Trollhättans Stad över dagvattensystemet för regnvattnet och vi kommer också att anlägga en ”skyfallsväg” som innebär att vattnet vid extremt stora regnmängder på kort tid leds till den lägsta punken i Hjortmosseparken. De gör att vi ytterligare minskar riskerna för översvämningar i områdets fastigheter, förklarar Elin Govik.

Hon konstaterar att installationsarbetena i sig ställer stora tekniska krav, då det rör sig om en hel del stora rördimensioner.
– Utmaningen är samtidigt trafiklogistiken i området under arbetsperioden eftersom vi måste in med bland annat lyftkranar i området.

Investeringarna i Hjortmossen och hela Vattenpaketet finansieras kollektivt via vatten- och avloppsavgifterna och ingår i kommande års investeringsbudgetar. Kostnaden för arbetet på Hjortmossen beräknas uppgå till 26 miljoner kronor.

Tjej står ute i snön med varseljacka och mössa, vid en väg, tittar in i kameran.

Stor förbättring planeras av vatten- och avloppsnätet på Hjortmossen
Elin, projektledare för det omfattande anläggningsarbetet på Hjortmossen, berättar mer om hur ledningsnätet för både dricksvatten, avloppsvatten och regnvatten ska uppdateras.

Gå till projektsidan och fyll i din mejladress, så får du löpande information skickad till dig om Hjortmossen-projektet

Vid driftstörningar använder vi en driftinformationstjänst för att informera om planerade eller akuta avstängningar via mejl och/eller sms. Här kan du kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter.

Nyheten publicerad: 2022-12-19

Senaste nyheterna

2023-02-06

Sprängningarna snart klara: Så byggs den biologiska reningen ut i avloppsreningsverket

För att uppfylla det nya miljötillståndet måste Arvidstorps avloppsreningsverk eliminera ännu mer kväve och fosfor. Samtidigt ökas inflödeskapaciteten från 1000 liter i sekunden till 1400 liter. Nu går det omfattande arbetet med att utveckla den biologiska reningen snart in i nästa fas. Under våren ska det pågående sprängningsarbetet i bergrummet vara helt klart och då påbörjas gjutningen av de utsprängda bassängerna för det tredje biologiska reningssteget. - Det är mycket logistik och en oerhört snäv tidsram, men vi följer tidsplanen, säger Peter Albertson, avdelningschef för avloppsreningsverket.

Chatbot

2023-02-02

Trollhättan Energi fortsätter utveckla kundservicen: Premiär för egna chatboten Thea

Trollhättan Energi fortsätter att utveckla sin kundservice. Den digitala chatboten Thea finns nu tillgänglig dygnet runt för att svara på alla de vanligaste frågorna.

2023-01-26

Nytt insamlingssystem 2025: Förpackningarna hämtas hemma hos dig

Det kommer att bli ännu enklare för hushållen i Trollhättan att återvinna metall, plast, papper och glas. Trollhättan Energi har nu påbörjat omställningen till så kallad fastighetsnära insamling. - Under 2025 är vårt mål att alla villor och fritidshus ska få nya kärl med totalt åtta olika fack för allt hushållsavfall som vi sedan hämtar vid fastigheten, precis som vi gör med restavfall och matavfall idag, säger Ulrika Edh-Spranger, enhetschef avfall och återvinning.

Röd pratbubbla

2023-01-16

Varning för bedrägeri

- Se upp för personer som ringer och säger att de är från Trollhättan Energi och ber dig logga in via ditt Bank-ID. Den uppmaningen ger Trollhättan Energis kundservicechef Henrik Larsson.

Man vid Trollhättan Energi

2023-01-12

Höga elpriser: ”Vi finns här för att svara på frågor”

Det rörliga elpriset är fortsatt högt för stora delar av Sverige. Energimyndigheten och Regeringen rapporterar om att elförsörjningen i Sverige nu är ansträngd men stabil. Henrik Larsson, kundservicechef på Trollhättan Energi: - Vi finns här för att svara på våra kunders frågor.

Albert sågar isär en julgran med restavfallskärl bredvid sig.

2022-12-27

Så återvinner du din barrande julgran

Vi på Trollhättan Energi önskar en riktigt god fortsättning och hoppas att du haft en fin julhelg. Du som har en naturlig gran hemma vill vi redan nu påminna om hur den ska återvinnas när barren börjar ramla av. Bor du i villa är det smidigaste att du klipper ner den och lägger i kärlen för trädgårdsavfall eller restavfall. Bor du i lägenhet stämmer du av min din hyresvärd om återvinningen. Granarna kan självklart också lämnas vid återvinningscentralen Håjum.

Tjej står ute i snön med varseljacka och mössa, vid en väg, tittar in i kameran.

2022-12-19

Stor förbättring planeras av vatten- och avloppsnätet på Hjortmossen

I februari 2023 påbörjar Trollhättan Energi ett omfattande anläggningsarbete på Hjortmossen, där ledningsnätet för både dricksvatten, avloppsvatten och regnvatten ska uppdateras. - Det kommer att bli ganska stora störningar i området under en period, men vi gör detta för att minska risken för översvämningar, avlasta avloppsreningsverket och öka kvaliteten på dricksvattnet ytterligare, säger projektledaren Elin Govik.

Två killar står framför två olika Trollhättan Energifordon

2022-12-09

Trollhättan Energi följer Sveriges energiläge

Just nu är elförsörjningen i Sverige ansträngd, men stabil. Enligt Energimyndigheten finns det en risk för effektbrist under vinterns höglasttimmar (klockan 08.00-11.00 och 16.00-19.00) och den osäkerheten ökar markant när Oskarshamn 3 tas ur drift 9–18 december.

Tjej håller upp en LED-lampa mot kameran och ser glad ut

2022-12-05

Bli en smart elanvädare

Den senaste tiden har elpriserna varit högre än vad vi är vana vid och många kontaktar oss för tips och råd. Genom att se över hur du använder din energi hemma kan du inte bara spara pengar i plånboken, du gör samtidigt en insats för miljön och bidrar till ett mer hållbart samhälle. 

Man i duschen med ordbild över Kraftkombo Hem

2022-11-30

Trollhättan Energi bjuder in – ”köp el tillsammans med oss”

Just nu är situationen på elmarknaden skakig vilket gör att elpriset snabbt kan gå upp och ner. Nu vidareutvecklar Trollhättan Energi konceptet Kraftkombo och bjuder in både privatpersoner och småföretag att köpa el tillsammans med det egna energibolaget.

Tjej och kille står i kontorsmiljö och tittar in i kameran

2022-11-24

Energiläget – så agerar Trollhättan Energi

Det ansträngda läget på energimarknaden och den ökade risken för effektbrist i vinter gör att du behöver se över hur du kan använda din el på ett smart sätt och samtidigt effektivisera din användning av energi. Energimyndighetens budskap är tydligt – varje kilowattimme räknas.

Tjej ler och tittar in i kameran. SKI-logga i bild.

2022-11-21

Elhandel: Trollhättan Energi har Sveriges nöjdaste företagskunder – och tar bronset på privatsidan

Trollhättan Energi har elhandelsbranschens mest nöjda företagskunder i hela Sverige 2022. Det visar en klar förstaplats i den senaste mätningen gjord av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). - Resultatet känns helt fantastiskt. I de här extrema tiderna på energimarknaden är det viktigare än någonsin för oss att kroka arm och måna om såväl företags- som privatkunder. Exempelvis handlar vårt succékoncept Kraftkombo precis om det, säger Trollhättan Energis elhandelsansvariga Mia Biselius, som också kan glädjas åt att bolaget tar en bronsplats i SKI-mätningen bland hushållskunderna.  - Det är den bästa placeringen på privatsidan någonsin för oss och visar verkligen att satsningen på schysst elhandel bygger ett långsiktigt förtroende.