Ett fjolår fyllt av utmaningar och möjligheter: ”Omställningen fortsätter”

Det är boksluts- och årsredovisningstider och när Trollhättan Energis VD Pia Brühl Hjort summerar 2022 kan hon blicka tillbaka mot ett fjolår fyllt av både utmaningar och möjligheter. - Rysslands invasion av Ukraina och inflationen har inneburit att vi på olika sätt ökat takten i vår hållbara omställning, men också jobbat ännu mer för att gå i takt med Trollhätteborna, säger hon.

Med att gå i takt syftar hon exempelvis på att vara ännu mer noggranna med prioriteringar kring investeringar och utvecklingen av nya tjänster och erbjudanden.
– På samma sätt som inflationen och prisökningar drabbar oss som bolag, så påverkar det såklart även hushållen och företagen som är våra kunder. Så förutom att fortsätta de planerade investeringarna i infrastrukturen, som vi måste göra, så ser vi hela tiden över möjligheterna att också utveckla tjänster som hjälper var och en att bli exempelvis ännu mer energismart, påpekar Pia.

Stärkt kunddialog i tuffa tider

Trollhättan Energi jobbar på uppdrag av Trollhätteborna, via sin ägare Trollhättans Stad. Parallellt med satsningar på exempelvis en ny solcellspark, ett smidigt och samlat utbud av fibertjänster genom nyheten streemi.se, planeringen av en ny återvinningscentral och fortsatt genomförande av Vattenpaketet för att säkra rent dricksvatten och bra avloppsrening även för framtidens Trollhättebor – så har extra mycket kraft lagts på att ytterligare förstärka dialogen med kunderna.
– Vi har ett år bakom oss med kraftigt ökade energipriser. I det läget är det viktigare än någonsin att kroka arm med kunderna och vara både transparent och lyhörd. Samtidigt skapar vi exempelvis genom vårt lyckade koncept Kraftkombo, möjligheter att jämna ut toppar och dalar när vi planerar och gör gemensamma elinköp med både företag och nu också med privatkunder. Här sitter vi alla i samma båt och då är tanken att gå samman lokalt och köpa el tillsammans extra betydelsefull och något som gynnar alla, säger Pia.
 
Minskad användning av energi och vatten

Rent ekonomiskt så lyckades Trollhättan Energi, enligt bokslutet 2022, inte leverera det överskott på 89 miljoner kronor som ägaren Trollhättans Stad önskat i avkastning. Resultatet stannade vid plus 71 miljoner. En anledning är att Trollhättan som samhälle lyckades med ambitionen att minska energi- och vattenanvändningen. Dels för att hålla nere kostnaderna, men också för att minimera risken för effektbrist i Sverige under den kallaste delen av vintern.
– Det är ju i grunden något positivt att vi använde mindre energi och vatten, men det påverkar i slutändan vårt ekonomiska resultat. En annan anledning till att vi inte nådde önskat resultat i förhållande till 2022 års budget, är att vi gjort nedskrivningar av värden inom biogasverksamheten där vi omstrukturerat och avvecklat anläggningar som inte gått med vinst de senaste åren. Bokföringsmässigt påverkar det resultatet negativt med 18 miljoner för 2022, förklarar Pia Brühl Hjort.

Läs årsredovisningen 2022 – klicka här

En stabil ekonomi möjliggör investeringar

Hon och understryker att bolaget har en stabil ekonomi och en tydlig plan för att hantera de investeringar och kostnadsökningar som branschen fortsatt står inför.
– Vi behöver samtidigt säkerställa ett bra kassaflöde för att ha råd med de investeringar vi måste göra, samtidigt som vi hela tiden jobbar med fortsatta effektiviseringar i hela bolaget.
 
Fokus i allt företaget gör är en hållbar utveckling för hela Trollhättan. På det området går insatserna fortsatt åt rätt håll, konstaterar Sandra Magnusson. Hon är kvalitetsansvarig med fokus på hållbarhetsfrågorna inom Trollhättan Energi.

Den schyssta utvecklingen fortsätter

– Vår Hållbarhetsrapport 2022; ”Vår schyssta väg mot ett hållbart Trollhättan”, som presenterats parallellt med bokslutet och årsredovisningen, är en väldigt inspirerande läsning. Vi har fortsatt göra insatser på alla plan och nivåer för att bli såväl mer hållbara i rollen som arbetsgivare, samtidigt som vi tar ett stort ansvar för Trollhättans klimatsmarta framtid, säger Sandra.

Läs Hållbarhetsrapporten 2022 – klicka här 

Hon berättar att det pågår en rad spännande utvecklingsprojekt med hållbarhetsriktning.
– Vårt mål är att vara ett helt fossilfritt bolag 2025 och att hela kedjan från råvara till slutleverans ska vara 100 procent fossilfri senast 2030. Då inkluderas underleverantörer inom såväl produkter som tjänster, säger Sandra Magnusson.

För mer information: 
Kontakta vd Pia Brühl Hjort
Tel 020-89 90 00 

Nyheten publicerad: 2023-04-27

Senaste nyheterna

Vd Trollhättan Energi Pia Bruhl Hjort

2024-04-30

Trollhättan Energi gjorde ett positiv resultat för 2023

Nu är bokslutet klart för 2023 och Trollhättan Energi gjorde ett resultat på 61 miljoner.

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2024-04-30

Schysst el från ditt lokala energibolag – med 100 % fossilfri el

Som elkund hos Trollhättan Energi får du inte bara schysst el från ditt lokala energibolag, du ser dessutom till att energin stannar i Trollhättan, eftersom Trollhättan Energi återinvesterar allt överskott från elförsäljningen på hemmaplan. Från och med den 1 maj erbjuder Trollhättan Energi 100 % fossilfri el till privatkunder och småföretag i Trollhättan.

Solen går upp över Trollhättan stad

2024-04-25

”Nu behöver vi göra omprioriteringar i våra projekt”

Under våren pågår arbetet med hur Trollhättan Energi ska prioritera sina investeringsprojekt. Den nya återvinningscentralen som ska byggas på Hedeäng är ett av de berörda projekten och ny tidplan är ännu inte fastställd. Solcellsparken som planeras ligga på tomten intill återvinningscentralen ses över.

Sopbil i solsken.

2024-04-22

Ändrad sophämtning vecka 18 och 19

Du som har tömning under vecka 18 och 19 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-03-26

Appen och Mina Sidor uppdateras med säkrare inloggning

Nu får du som kund hos Trollhättan Energi ännu säkrare inloggning med BankID Säker start. Med uppdateringen förbättras säkerheten och telefonbedrägerier försvåras. Det betyder att du inte längre blir uppmanad att lämna personnummer. På så sätt verifieras det att det är samma person som använder tjänsten hos oss som identifierar sig med BankID. 

Johanna Eriksson, Alexander Forsström, Anders Brodd och Ulrik Engdahl i Trash Talk-podden.

2024-03-19

Succé för podden Trash Talk: Möt sopgubben Alex i nya avsnittet

Premiäravsnittet av Trollhättan Energis nya podd Trash Talk har fått ett väldigt positivt mottagande. - Och även jag har redan lärt mig nya saker, säger sopgubben Alexander Forsström, som gästar det andra avsnittet som nu ligger ute.

Sopbil i solsken.

2024-03-18

Ändrad sophämtning under påsken (vecka 13 och 14)

Du som har tömning under vecka 13 och vecka 14 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

En AI-skapad bild av

2024-03-08

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Marknadschef Sten Kristensson

2024-03-05

”Vad tycker du vi kan göra bättre?”

Den frågan ställer Trollhättan Energi kommande veckor till ungefär 1 500 slumpmässigt utvalda kunder i en årlig kundundersökning.

Fyra personer på en återvinningscentral

2024-03-04

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

Solcellspaneler på en äng med får

2024-03-04

Johan Jonsson, enhetschef för Affärsstyrning, Trollhättan Energi: ”Arbetet med solcellsparken fortsätter”

Nu i veckan gick anbudsförfrågan ut för den solcellspark som Trollhättan Energi planerar bygga på Hedeäng, granne med den nya framtida Återvinningscentralen. Flera tusen solcellspaneler ska ge Trollhättebor, verksamheter och företag ungefär 2,5 gigawattimmar per år.

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.