Ett fjolår fyllt av utmaningar och möjligheter: ”Omställningen fortsätter”

Det är boksluts- och årsredovisningstider och när Trollhättan Energis VD Pia Brühl Hjort summerar 2022 kan hon blicka tillbaka mot ett fjolår fyllt av både utmaningar och möjligheter. - Rysslands invasion av Ukraina och inflationen har inneburit att vi på olika sätt ökat takten i vår hållbara omställning, men också jobbat ännu mer för att gå i takt med Trollhätteborna, säger hon.

Med att gå i takt syftar hon exempelvis på att vara ännu mer noggranna med prioriteringar kring investeringar och utvecklingen av nya tjänster och erbjudanden.
– På samma sätt som inflationen och prisökningar drabbar oss som bolag, så påverkar det såklart även hushållen och företagen som är våra kunder. Så förutom att fortsätta de planerade investeringarna i infrastrukturen, som vi måste göra, så ser vi hela tiden över möjligheterna att också utveckla tjänster som hjälper var och en att bli exempelvis ännu mer energismart, påpekar Pia.

Stärkt kunddialog i tuffa tider

Trollhättan Energi jobbar på uppdrag av Trollhätteborna, via sin ägare Trollhättans Stad. Parallellt med satsningar på exempelvis en ny solcellspark, ett smidigt och samlat utbud av fibertjänster genom nyheten streemi.se, planeringen av en ny återvinningscentral och fortsatt genomförande av Vattenpaketet för att säkra rent dricksvatten och bra avloppsrening även för framtidens Trollhättebor – så har extra mycket kraft lagts på att ytterligare förstärka dialogen med kunderna.
– Vi har ett år bakom oss med kraftigt ökade energipriser. I det läget är det viktigare än någonsin att kroka arm med kunderna och vara både transparent och lyhörd. Samtidigt skapar vi exempelvis genom vårt lyckade koncept Kraftkombo, möjligheter att jämna ut toppar och dalar när vi planerar och gör gemensamma elinköp med både företag och nu också med privatkunder. Här sitter vi alla i samma båt och då är tanken att gå samman lokalt och köpa el tillsammans extra betydelsefull och något som gynnar alla, säger Pia.
 
Minskad användning av energi och vatten

Rent ekonomiskt så lyckades Trollhättan Energi, enligt bokslutet 2022, inte leverera det överskott på 89 miljoner kronor som ägaren Trollhättans Stad önskat i avkastning. Resultatet stannade vid plus 71 miljoner. En anledning är att Trollhättan som samhälle lyckades med ambitionen att minska energi- och vattenanvändningen. Dels för att hålla nere kostnaderna, men också för att minimera risken för effektbrist i Sverige under den kallaste delen av vintern.
– Det är ju i grunden något positivt att vi använde mindre energi och vatten, men det påverkar i slutändan vårt ekonomiska resultat. En annan anledning till att vi inte nådde önskat resultat i förhållande till 2022 års budget, är att vi gjort nedskrivningar av värden inom biogasverksamheten där vi omstrukturerat och avvecklat anläggningar som inte gått med vinst de senaste åren. Bokföringsmässigt påverkar det resultatet negativt med 18 miljoner för 2022, förklarar Pia Brühl Hjort.

Läs årsredovisningen 2022 – klicka här

En stabil ekonomi möjliggör investeringar

Hon och understryker att bolaget har en stabil ekonomi och en tydlig plan för att hantera de investeringar och kostnadsökningar som branschen fortsatt står inför.
– Vi behöver samtidigt säkerställa ett bra kassaflöde för att ha råd med de investeringar vi måste göra, samtidigt som vi hela tiden jobbar med fortsatta effektiviseringar i hela bolaget.
 
Fokus i allt företaget gör är en hållbar utveckling för hela Trollhättan. På det området går insatserna fortsatt åt rätt håll, konstaterar Sandra Magnusson. Hon är kvalitetsansvarig med fokus på hållbarhetsfrågorna inom Trollhättan Energi.

Den schyssta utvecklingen fortsätter

– Vår Hållbarhetsrapport 2022; ”Vår schyssta väg mot ett hållbart Trollhättan”, som presenterats parallellt med bokslutet och årsredovisningen, är en väldigt inspirerande läsning. Vi har fortsatt göra insatser på alla plan och nivåer för att bli såväl mer hållbara i rollen som arbetsgivare, samtidigt som vi tar ett stort ansvar för Trollhättans klimatsmarta framtid, säger Sandra.

Läs Hållbarhetsrapporten 2022 – klicka här 

Hon berättar att det pågår en rad spännande utvecklingsprojekt med hållbarhetsriktning.
– Vårt mål är att vara ett helt fossilfritt bolag 2025 och att hela kedjan från råvara till slutleverans ska vara 100 procent fossilfri senast 2030. Då inkluderas underleverantörer inom såväl produkter som tjänster, säger Sandra Magnusson.

För mer information: 
Kontakta vd Pia Brühl Hjort
Tel 020-89 90 00 

Nyheten publicerad: 2023-04-27

Senaste nyheterna

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.

Man står ute och visar en mediakonverter.

2023-11-16

Stadsnätet firar 25: ”Alla Trollhättebor har rätt till en bra fiberuppkoppling”

Att vi alltid kan streama film, musik och kommunicera med nära och kära i hela världen tar vi för givet idag. På samma sätt som att det alltid ska komma vatten ur kranen. Trollhättan Energi har satsat hårt även på den lokala fiberutbyggnaden. – I år är det 25 år sedan vi drog våra första fiberledningar. Vi har alltid legat i framkant och vill skapa samma möjligheter för alla Trollhättebor att koppla upp sig, säger stadsnätschefen Tom Nordal.

Man håller förpackningar i kök.

2023-11-15

2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Vy över Vänern en stilla vinterdag.

2023-11-15

Förlängd projekteringstid för nytt vattenverk och råvattenledning

Trollhättan Energi har beslutat att förlänga projekteringstiden samt utöka projekteringsbudgeten för det nya vattenverket på Överby och råvattenledningen från Vänern.

Karta där Vänersborgsvägen är utmarkerad från klaffbron i riktning från centrum.

2023-10-17

Vänersborgsvägen avstängd

Den 23–30 oktober kommer vi att utföra arbete på Vänersborgsvägen, sträckan efter klaffbron i riktning mot och omkring Fagerstrand. Under arbetets gång går det endast att använda klaffbron för att köra ut ur centrum. All trafik in mot centrum kommer att ledas över Stridsbergsbron.

Sandra och Anna står framför säckar med arbetskläder.

2023-10-17

Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder

När Trollhättan Energi bytte utseende under våren 2023 var ett av målen att göra förvandlingen på ett så ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Att slänga alla befintliga arbetskläder och köpa nytt kändes inte rätt. Projektet ledde till nya frågeställningar och sparkade i gång arbetet med cirkulära arbetskläder.

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.