Ett fjolår fyllt av utmaningar och möjligheter: ”Omställningen fortsätter”

Det är boksluts- och årsredovisningstider och när Trollhättan Energis VD Pia Brühl Hjort summerar 2022 kan hon blicka tillbaka mot ett fjolår fyllt av både utmaningar och möjligheter. - Rysslands invasion av Ukraina och inflationen har inneburit att vi på olika sätt ökat takten i vår hållbara omställning, men också jobbat ännu mer för att gå i takt med Trollhätteborna, säger hon.

Med att gå i takt syftar hon exempelvis på att vara ännu mer noggranna med prioriteringar kring investeringar och utvecklingen av nya tjänster och erbjudanden.
– På samma sätt som inflationen och prisökningar drabbar oss som bolag, så påverkar det såklart även hushållen och företagen som är våra kunder. Så förutom att fortsätta de planerade investeringarna i infrastrukturen, som vi måste göra, så ser vi hela tiden över möjligheterna att också utveckla tjänster som hjälper var och en att bli exempelvis ännu mer energismart, påpekar Pia.

Stärkt kunddialog i tuffa tider

Trollhättan Energi jobbar på uppdrag av Trollhätteborna, via sin ägare Trollhättans Stad. Parallellt med satsningar på exempelvis en ny solcellspark, ett smidigt och samlat utbud av fibertjänster genom nyheten streemi.se, planeringen av en ny återvinningscentral och fortsatt genomförande av Vattenpaketet för att säkra rent dricksvatten och bra avloppsrening även för framtidens Trollhättebor – så har extra mycket kraft lagts på att ytterligare förstärka dialogen med kunderna.
– Vi har ett år bakom oss med kraftigt ökade energipriser. I det läget är det viktigare än någonsin att kroka arm med kunderna och vara både transparent och lyhörd. Samtidigt skapar vi exempelvis genom vårt lyckade koncept Kraftkombo, möjligheter att jämna ut toppar och dalar när vi planerar och gör gemensamma elinköp med både företag och nu också med privatkunder. Här sitter vi alla i samma båt och då är tanken att gå samman lokalt och köpa el tillsammans extra betydelsefull och något som gynnar alla, säger Pia.
 
Minskad användning av energi och vatten

Rent ekonomiskt så lyckades Trollhättan Energi, enligt bokslutet 2022, inte leverera det överskott på 89 miljoner kronor som ägaren Trollhättans Stad önskat i avkastning. Resultatet stannade vid plus 71 miljoner. En anledning är att Trollhättan som samhälle lyckades med ambitionen att minska energi- och vattenanvändningen. Dels för att hålla nere kostnaderna, men också för att minimera risken för effektbrist i Sverige under den kallaste delen av vintern.
– Det är ju i grunden något positivt att vi använde mindre energi och vatten, men det påverkar i slutändan vårt ekonomiska resultat. En annan anledning till att vi inte nådde önskat resultat i förhållande till 2022 års budget, är att vi gjort nedskrivningar av värden inom biogasverksamheten där vi omstrukturerat och avvecklat anläggningar som inte gått med vinst de senaste åren. Bokföringsmässigt påverkar det resultatet negativt med 18 miljoner för 2022, förklarar Pia Brühl Hjort.

Läs årsredovisningen 2022 – klicka här

En stabil ekonomi möjliggör investeringar

Hon och understryker att bolaget har en stabil ekonomi och en tydlig plan för att hantera de investeringar och kostnadsökningar som branschen fortsatt står inför.
– Vi behöver samtidigt säkerställa ett bra kassaflöde för att ha råd med de investeringar vi måste göra, samtidigt som vi hela tiden jobbar med fortsatta effektiviseringar i hela bolaget.
 
Fokus i allt företaget gör är en hållbar utveckling för hela Trollhättan. På det området går insatserna fortsatt åt rätt håll, konstaterar Sandra Magnusson. Hon är kvalitetsansvarig med fokus på hållbarhetsfrågorna inom Trollhättan Energi.

Den schyssta utvecklingen fortsätter

– Vår Hållbarhetsrapport 2022; ”Vår schyssta väg mot ett hållbart Trollhättan”, som presenterats parallellt med bokslutet och årsredovisningen, är en väldigt inspirerande läsning. Vi har fortsatt göra insatser på alla plan och nivåer för att bli såväl mer hållbara i rollen som arbetsgivare, samtidigt som vi tar ett stort ansvar för Trollhättans klimatsmarta framtid, säger Sandra.

Läs Hållbarhetsrapporten 2022 – klicka här 

Hon berättar att det pågår en rad spännande utvecklingsprojekt med hållbarhetsriktning.
– Vårt mål är att vara ett helt fossilfritt bolag 2025 och att hela kedjan från råvara till slutleverans ska vara 100 procent fossilfri senast 2030. Då inkluderas underleverantörer inom såväl produkter som tjänster, säger Sandra Magnusson.

För mer information: 
Kontakta vd Pia Brühl Hjort
Tel 020-89 90 00 

Nyheten publicerad: 2023-04-27

Senaste nyheterna

Två drifttekniker står framför en reservcentral som ska skänkas till Ukraina.

2023-05-26

Trollhättan Energi skänker värmepanna till Ukraina

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gick ut med en förfrågan om att skänka materiel och utrustning till Ukraina tänkte Lars-Erik Nyman, drifttekniker på Trollhättan Energi, genast på en reservcentral för fjärrvärme som inte längre var i bruk. 

2023-05-24

Flera biogasstationer har fått nya ägare

I slutet av förra året beslutade Trollhättan Energis styrelse att bolagets biogas-engagemang skulle fokuseras helt till Trollhättan. Nu står det klart att flera av tankstationerna som inte längre skulle drivas vidare i Trollhättan Energis regi fått nya ägare.

Solnedgång över Trollhättan

2023-05-15

Trollhättan Energi är navet i energiomställningen i Trollhättan

Hur kan den energi som används – användas klokt och den energi som i dagsläget inte används alls tas tillvara? Hur kan användningen av energi visualiseras så att Trollhätteborna får en större förståelse och medvetenhet om hur och när de använder sin energi? Hur kan vi jobba mer cirkulärt, tillsammans? Det är några av de frågor Trollhättan Energi ställer sig just nu.

2023-05-12

”Nu ser vi äntligen ut som det energibolag vi är och vill vara”

Måndagen den 15 maj växlar Trollhättan Energi om till ett helt nytt utseende med en ny logotyp och ett annat uttryck i färg och form. Det gamla utseendet har många år på nacken och är inte anpassat efter vad bolaget vill förmedla eller den omvärld vi lever i nu.

2023-04-27

Ett fjolår fyllt av utmaningar och möjligheter: ”Omställningen fortsätter”

Det är boksluts- och årsredovisningstider och när Trollhättan Energis VD Pia Brühl Hjort summerar 2022 kan hon blicka tillbaka mot ett fjolår fyllt av både utmaningar och möjligheter. - Rysslands invasion av Ukraina och inflationen har inneburit att vi på olika sätt ökat takten i vår hållbara omställning, men också jobbat ännu mer för att gå i takt med Trollhätteborna, säger hon.

Pia Brühl Hjort, vd Trollhättan Energi

2023-03-31

Trollhättan Energi storsatsar: fler nya jobb i heta energibranschen

Under senaste året har Trollhättan Energi sett hur förväntningarna från kunderna snabbt förändrats och att det blivit ett helt annat fokus på energifrågor i hela samhället. Förutsättningarna är radikalt annorlunda och utvecklingen sker i en rasande fart. Nu satsar Trollhättan Energi på en rad nya tjänster inom både värme, elproduktion och på elnätssidan för att möta behovet av förnybar energi.

2023-03-29

Rätt och fel om plaståtervinning: ”En pulka är ingen förpackning”

Varför ska vi sortera plastförpackningarna när de ändå bara eldas upp? Frågan dyker upp då och då, men bygger i grunden på ett missförstånd. – Självklart lönar det sig både ekonomiskt och miljömässigt att sortera sina plastförpackningar. Vår gemensamma utmaning är att vi lämnar alldeles för många andra plastprodukter i förpackningsåtervinningen som inte ska vara där, säger Ulrika Edh-Spranger, enhetschef för återvinning hos Trollhättan Energi.

2023-03-23

Svar Direkt: Så funkar vår nya tjänsteguide Streemi för dig som är fiberkund

Just nu får vi många nyfikna frågor om vad Streemi är och hur det funkar. Därför bad vi projektledaren Camilla Olausson och vår Stadsnätschef Tom Nordal ge Svar direkt och förklara lite mer om hur du som är fiberkund hos Trollhättan Energi enkelt hittar alla smarta tjänster och teckna avtal direkt med leverantörerna. På ett och samma ställe.

Blå pratbubbla med ett

2023-03-17

Laddbox får försäljningsförbud – Trollhättan Energi följer utvecklingen

Onsdagen den 15 mars gick Elsäkerhetsverket ut med ett pressmeddelande om att laddboxen av märket Easee Home och Easee Charge belagts med försäljningsförbud efter en granskning av laddboxar till elbilar. Trollhättan Energi har pausat försäljningen och följer utvecklingen.

Barn sitter i ett tält framför huset och tittar på en surfplatta.

2023-03-09

Jämför och beställ fibertjänster direkt på streemi.se

Streemi är en guide som hjälper dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm eller andra smarta tjänster i Trollhättan Energis öppna fibernät. Nu blir det dessutom ännu enklare att jämföra och beställa digitala tjänster direkt på streemi.se.

Kille håller i en papperspåse och tittar in i kameran. Tjej håller en påshållare med en papperspåse i.

2023-02-13

Den gyllene trippeln: Ge din avfallspåse chansen att briljera

Matavfallet är en viktig energiresurs som förädlas och blir till biogas. Nyckeln i kretsloppstänket är att papperspåsen gjord av återvunnen träflis, som till skillnad från plastpåsar kan följa med matavfallet i biogasprocessen. För att få den bästa återvinningseffekten och utnyttja påsen maximalt, finns det dessutom tre enkla gyllene regler, tipsar Charlotta Kopsch på Återvinning. 

2023-02-06

Sprängningarna snart klara: Så byggs den biologiska reningen ut i avloppsreningsverket

För att uppfylla det nya miljötillståndet måste Arvidstorps avloppsreningsverk eliminera ännu mer kväve och fosfor. Samtidigt ökas inflödeskapaciteten från 1000 liter i sekunden till 1400 liter. Nu går det omfattande arbetet med att utveckla den biologiska reningen snart in i nästa fas. Under våren ska det pågående sprängningsarbetet i bergrummet vara helt klart och då påbörjas gjutningen av de utsprängda bassängerna för det tredje biologiska reningssteget. - Det är mycket logistik och en oerhört snäv tidsram, men vi följer tidsplanen, säger Peter Albertson, avdelningschef för avloppsreningsverket.