Två kvinnor håller ett diplom i kontorsmiljö

Trollhättan Energi certifierad Schysst Elhandlare

Att bry sig om sina kunder och finnas nära tillhands som leverantör av trygga produkter och tjänster har alltid varit ambitionen för Trollhättan Energi. - Därför känns det såklart extra roligt att vi nu också ha fått certifieringen "Schysst elhandel" av branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Vi uppfyller alla 18 kundlöften - och har dessutom lagt till ett nittonde, säger Mia Biselius, elhandelsansvarig hos Trollhättan Energi.

Det finns en uppsjö av elhandelsföretag som alla handlar el från samma nordiska elbörs: NordPool.
– Priserna på elbörsen går förstås upp och ner för alla och försäljningsargumenten och erbjudandena till dig som kund kan i slutänden se ganska olika ut. Och vara olika tydliga, säger Mia Biselius.

Det är där certifieringen Schysst elhandel kommer in. Certifieringen är nämligen framtagen med syfte att elkunder ska känna sig trygga i valet av elhandelsföretag. Som certifierat elhandelsföretag förbinder sig Trollhättan Energi att följa 18 kundlöften som sträcker sig längre än vad lagen kräver.

– Vi är många som arbetat aktivt med certifieringen och tagit det på största allvar. Bland annat har kundservice, försäljningsavdelningen och andra som arbetar med elhandel på Trollhättan Energi genomgått en utbildning och tillsammans har vi arbetat igenom löftena, säger Annelie Lindskog marknadsassistent på Trollhättan Energi.

Symbol Schysst Elhandel

Dessa kundlöften gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till transparens om ångerrätt och att man tar särskild hänsyn till utsatta kunder i sina säljprocesser. Det är inte alltid så lätt att veta vad elen egentligen kostar, eftersom det är en mix av fasta och rörliga avgifter där alla elhandelsleverantörer presenterar priset på olika sätt.

– Vi vill vara så tydliga vi kan med vad du tecknar för avtal. Därför är vi noga med att exempelvis presentera ett jämförpris på vår hemsida, säger Mia.

Flera kontaktvägar in

Att Trollhättan Energi har tydliga rutiner och att de avtalsvillkor som branschen och Konsumentverket enats om används är några av många skäl till att de nu certifierats och fått ”garantistämpeln” Schysst Elhandel. Trollhättan Energi åtar sig också att ha välutbildad personal nära tillhands när kunder behöver hjälp eller har frågor. Förutom chatt, mejl och sociala kanaler finns de alltid på plats i Trollhättan.

– I en orolig elmarknadstid är det viktigt att du som kund känner dig så trygg du kan. Jag har full förståelse för att många har frågor kring elpriset just nu och då känns det bra att vi finns lokalt i Trollhättan. Det är bara att komma in och prata med oss, menar Mia.

Utöver de 18 certifieringskriterierna som branschen slagit fast, har Trollhättan Energi lagt till ett 19:e:

– Det har just med kundbemötandet att göra. Vi vet från tidigare kundundersökningar att vi upplevs ha ett väldigt bra bemötande och för att understryka hur viktigt det är även för oss så har vi enats om det 19:e löftet: ”Ett leende ska alltid höras eller synas genom telefonen”, berättar Mia.

Hon ser certifieringen som en bekräftelse som samtidigt inspirerar alla som jobbar med elhandeln i olika roller inom företaget.

– Idag har vi omkring 12 000 privat- och företagskunder och just dialogen och närvaron är så oerhört viktiga parametrar för oss. Tillsammans med våra kunder tar vi vara på den lokal kraften och det ska kännas även i relationen. Att vi dessutom enbart säljer el som kommer från sol, vind och vatten och att delar av den också är producerad på hemmaplan, gör bara känslan ännu bättre. Det är 100 procent förnybart och 100 procent schysst, avslutar Mia Biselius.

Trollhättan Energi anordnar öppet hus

Inom kort bjuder Trollhättan Energi in dig som vill veta mer om vad du kan göra för att använda din el på ett smart sätt till ett öppet hus. Håll koll på hemsidan för datum och tid.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om schysst elhandel? Kontakta Mia Biselius: 0520-49 75 05 eller mia.biselius@trollhattanenergi.se 

19 kundlöften – Trollhättan Energi lovar

Nyheten publicerad: 2022-08-29

Senaste nyheterna

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.

Man står ute och visar en mediakonverter.

2023-11-16

Stadsnätet firar 25: ”Alla Trollhättebor har rätt till en bra fiberuppkoppling”

Att vi alltid kan streama film, musik och kommunicera med nära och kära i hela världen tar vi för givet idag. På samma sätt som att det alltid ska komma vatten ur kranen. Trollhättan Energi har satsat hårt även på den lokala fiberutbyggnaden. – I år är det 25 år sedan vi drog våra första fiberledningar. Vi har alltid legat i framkant och vill skapa samma möjligheter för alla Trollhättebor att koppla upp sig, säger stadsnätschefen Tom Nordal.

Man håller förpackningar i kök.

2023-11-15

2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Vy över Vänern en stilla vinterdag.

2023-11-15

Förlängd projekteringstid för nytt vattenverk och råvattenledning

Trollhättan Energi har beslutat att förlänga projekteringstiden samt utöka projekteringsbudgeten för det nya vattenverket på Överby och råvattenledningen från Vänern.

Karta där Vänersborgsvägen är utmarkerad från klaffbron i riktning från centrum.

2023-10-17

Vänersborgsvägen avstängd

Den 23–30 oktober kommer vi att utföra arbete på Vänersborgsvägen, sträckan efter klaffbron i riktning mot och omkring Fagerstrand. Under arbetets gång går det endast att använda klaffbron för att köra ut ur centrum. All trafik in mot centrum kommer att ledas över Stridsbergsbron.

Sandra och Anna står framför säckar med arbetskläder.

2023-10-17

Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder

När Trollhättan Energi bytte utseende under våren 2023 var ett av målen att göra förvandlingen på ett så ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Att slänga alla befintliga arbetskläder och köpa nytt kändes inte rätt. Projektet ledde till nya frågeställningar och sparkade i gång arbetet med cirkulära arbetskläder.

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.