Två kvinnor håller ett diplom i kontorsmiljö

Trollhättan Energi certifierad Schysst Elhandlare

Att bry sig om sina kunder och finnas nära tillhands som leverantör av trygga produkter och tjänster har alltid varit ambitionen för Trollhättan Energi. - Därför känns det såklart extra roligt att vi nu också ha fått certifieringen "Schysst elhandel" av branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Vi uppfyller alla 18 kundlöften - och har dessutom lagt till ett nittonde, säger Mia Biselius, elhandelsansvarig hos Trollhättan Energi.

Det finns en uppsjö av elhandelsföretag som alla handlar el från samma nordiska elbörs: NordPool.
– Priserna på elbörsen går förstås upp och ner för alla och försäljningsargumenten och erbjudandena till dig som kund kan i slutänden se ganska olika ut. Och vara olika tydliga, säger Mia Biselius.

Det är där certifieringen Schysst elhandel kommer in. Certifieringen är nämligen framtagen med syfte att elkunder ska känna sig trygga i valet av elhandelsföretag. Som certifierat elhandelsföretag förbinder sig Trollhättan Energi att följa 18 kundlöften som sträcker sig längre än vad lagen kräver.

– Vi är många som arbetat aktivt med certifieringen och tagit det på största allvar. Bland annat har kundservice, försäljningsavdelningen och andra som arbetar med elhandel på Trollhättan Energi genomgått en utbildning och tillsammans har vi arbetat igenom löftena, säger Annelie Lindskog marknadsassistent på Trollhättan Energi.

Symbol Schysst Elhandel

Dessa kundlöften gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till transparens om ångerrätt och att man tar särskild hänsyn till utsatta kunder i sina säljprocesser. Det är inte alltid så lätt att veta vad elen egentligen kostar, eftersom det är en mix av fasta och rörliga avgifter där alla elhandelsleverantörer presenterar priset på olika sätt.

– Vi vill vara så tydliga vi kan med vad du tecknar för avtal. Därför är vi noga med att exempelvis presentera ett jämförpris på vår hemsida, säger Mia.

Flera kontaktvägar in

Att Trollhättan Energi har tydliga rutiner och att de avtalsvillkor som branschen och Konsumentverket enats om används är några av många skäl till att de nu certifierats och fått ”garantistämpeln” Schysst Elhandel. Trollhättan Energi åtar sig också att ha välutbildad personal nära tillhands när kunder behöver hjälp eller har frågor. Förutom chatt, mejl och sociala kanaler finns de alltid på plats i Trollhättan.

– I en orolig elmarknadstid är det viktigt att du som kund känner dig så trygg du kan. Jag har full förståelse för att många har frågor kring elpriset just nu och då känns det bra att vi finns lokalt i Trollhättan. Det är bara att komma in och prata med oss, menar Mia.

Utöver de 18 certifieringskriterierna som branschen slagit fast, har Trollhättan Energi lagt till ett 19:e:

– Det har just med kundbemötandet att göra. Vi vet från tidigare kundundersökningar att vi upplevs ha ett väldigt bra bemötande och för att understryka hur viktigt det är även för oss så har vi enats om det 19:e löftet: ”Ett leende ska alltid höras eller synas genom telefonen”, berättar Mia.

Hon ser certifieringen som en bekräftelse som samtidigt inspirerar alla som jobbar med elhandeln i olika roller inom företaget.

– Idag har vi omkring 12 000 privat- och företagskunder och just dialogen och närvaron är så oerhört viktiga parametrar för oss. Tillsammans med våra kunder tar vi vara på den lokal kraften och det ska kännas även i relationen. Att vi dessutom enbart säljer el som kommer från sol, vind och vatten och att delar av den också är producerad på hemmaplan, gör bara känslan ännu bättre. Det är 100 procent förnybart och 100 procent schysst, avslutar Mia Biselius.

Trollhättan Energi anordnar öppet hus

Inom kort bjuder Trollhättan Energi in dig som vill veta mer om vad du kan göra för att använda din el på ett smart sätt till ett öppet hus. Håll koll på hemsidan för datum och tid.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om schysst elhandel? Kontakta Mia Biselius: 0520-49 75 05 eller mia.biselius@trollhattanenergi.se 

19 kundlöften – Trollhättan Energi lovar

Nyheten publicerad: 2022-08-29

Senaste nyheterna

Vd Trollhättan Energi Pia Bruhl Hjort

2024-04-30

Trollhättan Energi gjorde ett positiv resultat för 2023

Nu är bokslutet klart för 2023 och Trollhättan Energi gjorde ett resultat på 61 miljoner.

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2024-04-30

Schysst el från ditt lokala energibolag – med 100 % fossilfri el

Som elkund hos Trollhättan Energi får du inte bara schysst el från ditt lokala energibolag, du ser dessutom till att energin stannar i Trollhättan, eftersom Trollhättan Energi återinvesterar allt överskott från elförsäljningen på hemmaplan. Från och med den 1 maj erbjuder Trollhättan Energi 100 % fossilfri el till privatkunder och småföretag i Trollhättan.

Solen går upp över Trollhättan stad

2024-04-25

”Nu behöver vi göra omprioriteringar i våra projekt”

Under våren pågår arbetet med hur Trollhättan Energi ska prioritera sina investeringsprojekt. Den nya återvinningscentralen som ska byggas på Hedeäng är ett av de berörda projekten och ny tidplan är ännu inte fastställd. Solcellsparken som planeras ligga på tomten intill återvinningscentralen ses över.

Sopbil i solsken.

2024-04-22

Ändrad sophämtning vecka 18 och 19

Du som har tömning under vecka 18 och 19 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-03-26

Appen och Mina Sidor uppdateras med säkrare inloggning

Nu får du som kund hos Trollhättan Energi ännu säkrare inloggning med BankID Säker start. Med uppdateringen förbättras säkerheten och telefonbedrägerier försvåras. Det betyder att du inte längre blir uppmanad att lämna personnummer. På så sätt verifieras det att det är samma person som använder tjänsten hos oss som identifierar sig med BankID. 

Johanna Eriksson, Alexander Forsström, Anders Brodd och Ulrik Engdahl i Trash Talk-podden.

2024-03-19

Succé för podden Trash Talk: Möt sopgubben Alex i nya avsnittet

Premiäravsnittet av Trollhättan Energis nya podd Trash Talk har fått ett väldigt positivt mottagande. - Och även jag har redan lärt mig nya saker, säger sopgubben Alexander Forsström, som gästar det andra avsnittet som nu ligger ute.

Sopbil i solsken.

2024-03-18

Ändrad sophämtning under påsken (vecka 13 och 14)

Du som har tömning under vecka 13 och vecka 14 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

En AI-skapad bild av

2024-03-08

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Marknadschef Sten Kristensson

2024-03-05

”Vad tycker du vi kan göra bättre?”

Den frågan ställer Trollhättan Energi kommande veckor till ungefär 1 500 slumpmässigt utvalda kunder i en årlig kundundersökning.

Fyra personer på en återvinningscentral

2024-03-04

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

Solcellspaneler på en äng med får

2024-03-04

Johan Jonsson, enhetschef för Affärsstyrning, Trollhättan Energi: ”Arbetet med solcellsparken fortsätter”

Nu i veckan gick anbudsförfrågan ut för den solcellspark som Trollhättan Energi planerar bygga på Hedeäng, granne med den nya framtida Återvinningscentralen. Flera tusen solcellspaneler ska ge Trollhättebor, verksamheter och företag ungefär 2,5 gigawattimmar per år.

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.