Nytt insamlingssystem 2025: Förpackningarna hämtas hemma hos dig

Det kommer att bli ännu enklare för hushållen i Trollhättan att återvinna metall, plast, papper och glas. Trollhättan Energi har nu påbörjat omställningen till så kallad fastighetsnära insamling. - Under 2025 är vårt mål att alla villor och fritidshus ska få nya kärl med totalt åtta olika fack för allt hushållsavfall som vi sedan hämtar vid fastigheten, precis som vi gör med restavfall och matavfall idag, säger Ulrika Edh-Spranger, enhetschef avfall och återvinning.

I somras beslutade regeringen att Sveriges 290 kommuner eller deras miljöbolag den 1 januari 2024 tar över det formella ansvaret för all insamling av förpackningsavfall från Sveriges samtliga hushåll. Det är ett led i att Sverige ska kunna möta EU:s krav och höga mål för materialåtervinning till år 2030. Senast 2027 ska den fastighetsnära insamlingen vara i drift i alla kommuner.

Idag vilar ansvaret för insamlingen av förpackningar på förpackningsindustrins gemensamma bolag Svenska Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som hanterar de utplacerade återvinningsstationerna.
– Vår avsikt är att vi även i praktiken tar över hanteringen av återvinningsstationerna framöver, men den stora nyheten utifrån de nya direktiven är att vi inför två nya avfallskärl ute hos villahushållen. Det gör det möjligt att direkt sortera även glas, plast, metall, papper och tidningar, som vi hämtar på samma sätt som vi hämtar matavfall och restavfall i de bruna och gröna kärlen idag, förklarar Ulrika Edh-Spranger.
 
Hushållsförpackningar hämtas hemma, du slipper köra till återvinningsstation

Utvecklingen av den fastighetsnära insamlingen innebär sannolikt att antalet återvinningsstationer minskas framöver, även om det fortfarande kommer att behövas som komplement till återvinningscentralen för att smidigt kunna återvinna större förpackningar från exempelvis vitvaror eller TV-skärmar.
 – De två nya avfallskärlen rymmer i första hand de mindre förpackningarna och hushållsavfallet som uppstår i vardagen, konstaterar Ulrika Edh-Spranger.    
 
De nuvarande bruna och gröna kärlen för matavfall och restavfall kommer att ersättas av två större kärl för villa- och fritidshuskunderna, med fyra olika fack i varje.  I de sammanlagt åtta facken sorteras:

  • Färgat glas
  • Ofärgat glas
  • Metallförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Returpapper (tidningar)
  • Matavfall
  • Restavfall

Dessutom följer ett litet separat kärl med, som kan tas in för sortering av glödlampor och batterier. Det lilla kärlet kan sedan hängas på ett av de stora vid hämtning. För att hantera de två större kärlen med sammanlagt åtta olika fraktioner kommer Trollhättan Energi att investera i nya fordon. Precis som idag kommer de att köras på klimatsmart biogas.
– Vi räknar med en leveranstid för fordonen på cirka 18 månader och det är det är också det som styr takten på införandet av det nya insamlingssystemet, säger Ulrika.
 

Positiv kundrespons och ökad återvinning

De två nya och obligatoriska kärlen kommer storleksmässigt att bli marginellt större än de nuvarande trädgårdskärlen.
 – Varje kärl blir 370 liter och det kommer att kräva lite mer plats vid fastigheten, men de 58 kommuner som redan infört det här systemet har fått väldigt positiv respons från kunderna och återvinningsgraden har ökat markant. Ungefär en tredjedel av det vi slänger i restavfallet idag är olika typer av förpackningar, som vi i stället ska återvinna. Nu ökar vi förutsättningarna för det, påpekar Ulrika Edh-Spranger.
 
Ambitionen är att de totalt omkring 22 000 bruna och gröna avfallskärlen hos villahushållen runt om Trollhättan byts ut mot de nya och större 4-fackskärlen under 2025. Tills dess behöver Trollhättan Energi också bygga en omlastningshall, där förpackningsproducenterna hämtar allt som sorterats för vidare transport till återvinningsanläggningar.
– Vi arbetar redan med att projekteringen av den helt ny återvinningscentralen utmed riksväg 44 i anslutning till Stallbackarondellen, som ska ersätta den nuvarande Återvinningscentralen Håjum. Vi tittar nu på att eventuellt komplettera den projekteringen med en mer utvecklad omlastningshall för alla fraktioner, berättar Ulrika Edh-Spranger.
 
”Helt i linje med vårt uppdrag”

Omställningen kräver med andra ord en hel del logistik de kommande åren och investeringen i nya kärl och fordon beräknas till 85 miljoner kronor. Regeringens avsikt är att de ökade kostnaderna ska kompenseras via ett nytt ersättningssystem som Naturvårdsverket tar fram.
– Vi får avvakta och se hur ersättningsystemet utformas, men den nya insamlingsmodellen i sig ska inte påverka våra avfallstaxor i det stora hela. Självklart kommer vi också att effektivisera hanteringen så långt det bara är möjligt. Vi samordnar dessutom upphandlingen av nya kärl och andra möjliga delar i investeringen med Uddevalla Energi och Vänersborgs kommun, som står inför samma omställning som vi, påpekar Ulrika Edh-Spranger.
 
Hon och hennes kollegor ser fram emot att vara med och öka återvinningsgraden ytterligare i Trollhättan.
–   Hela den här förändringen handlar ju om att det ska bli enklare att göra rätt och vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Även om det är en snäv tidsplan, så känns det väldigt inspirerande. Det här går ju helt i linje med vårt uppdrag i rollen som Trollhättebornas eget energibolag och tillsammans kan vi på det här sättet ta ansvar för vår stad på ett ännu bättre sätt.

Enskilda anpassningar ses över 

Även flerfamiljshus omfattas av det nya insamlingssystemet och där har Trollhättan Energi redan nu uppdraget att ta hand om förpackningsinsamlingen för omkring 70 procent av den lokala marknaden. Också företag och andra verksamheter berörs av den nya modellen och Trollhättan Energi erbjuder möjligheten att hantera även den insamlingen, men där finns också andra aktörer.
– Det finns en rad detaljer som vi nu börjat se över och som kan kräva enskilda anpassningar för enskilda hushåll och verksamheter, beroende på de praktiska förutsättningarna och tillgängligheten. Men den typen av inventeringar och anpassningar gör vi redan i dagens system, så det är inget nytt i sig, konstaterar Ulrika Edh-Spranger.   

Frågor och svar om fastighetsnära insamling i Trollhättan

För mer info, kontakta:
Ulrika Edh-Spranger, Enhetschef avfall och återvinning
020-89 90 00

Nyheten publicerad: 2023-01-26

Senaste nyheterna

2023-03-23

Svar Direkt: Så funkar vår nya tjänsteguide Streemi för dig som är fiberkund

Just nu får vi många nyfikna frågor om vad Streemi är och hur det funkar. Därför bad vi projektledaren Camilla Olausson och vår Stadsnätschef Tom Nordal ge Svar direkt och förklara lite mer om hur du som är fiberkund hos Trollhättan Energi enkelt hittar alla smarta tjänster och teckna avtal direkt med leverantörerna. På ett och samma ställe.

Blå pratbubbla med ett

2023-03-17

Laddbox får försäljningsförbud – Trollhättan Energi följer utvecklingen

Onsdagen den 15 mars gick Elsäkerhetsverket ut med ett pressmeddelande om att laddboxen av märket Easee Home och Easee Charge belagts med försäljningsförbud efter en granskning av laddboxar till elbilar. Trollhättan Energi har pausat försäljningen och följer utvecklingen.

Barn sitter i ett tält framför huset och tittar på en surfplatta.

2023-03-09

Jämför och beställ fibertjänster direkt på streemi.se

Streemi är en guide som hjälper dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm eller andra smarta tjänster i Trollhättan Energis öppna fibernät. Nu blir det dessutom ännu enklare att jämföra och beställa digitala tjänster direkt på streemi.se.

Kille håller i en papperspåse och tittar in i kameran. Tjej håller en påshållare med en papperspåse i.

2023-02-13

Den gyllene trippeln: Ge din avfallspåse chansen att briljera

Matavfallet är en viktig energiresurs som förädlas och blir till biogas. Nyckeln i kretsloppstänket är att papperspåsen gjord av återvunnen träflis, som till skillnad från plastpåsar kan följa med matavfallet i biogasprocessen. För att få den bästa återvinningseffekten och utnyttja påsen maximalt, finns det dessutom tre enkla gyllene regler, tipsar Charlotta Kopsch på Återvinning. 

2023-02-06

Sprängningarna snart klara: Så byggs den biologiska reningen ut i avloppsreningsverket

För att uppfylla det nya miljötillståndet måste Arvidstorps avloppsreningsverk eliminera ännu mer kväve och fosfor. Samtidigt ökas inflödeskapaciteten från 1000 liter i sekunden till 1400 liter. Nu går det omfattande arbetet med att utveckla den biologiska reningen snart in i nästa fas. Under våren ska det pågående sprängningsarbetet i bergrummet vara helt klart och då påbörjas gjutningen av de utsprängda bassängerna för det tredje biologiska reningssteget. - Det är mycket logistik och en oerhört snäv tidsram, men vi följer tidsplanen, säger Peter Albertson, avdelningschef för avloppsreningsverket.

Chatbot

2023-02-02

Trollhättan Energi fortsätter utveckla kundservicen: Premiär för egna chatboten Thea

Trollhättan Energi fortsätter att utveckla sin kundservice. Den digitala chatboten Thea finns nu tillgänglig dygnet runt för att svara på alla de vanligaste frågorna.

2023-01-26

Nytt insamlingssystem 2025: Förpackningarna hämtas hemma hos dig

Det kommer att bli ännu enklare för hushållen i Trollhättan att återvinna metall, plast, papper och glas. Trollhättan Energi har nu påbörjat omställningen till så kallad fastighetsnära insamling. - Under 2025 är vårt mål att alla villor och fritidshus ska få nya kärl med totalt åtta olika fack för allt hushållsavfall som vi sedan hämtar vid fastigheten, precis som vi gör med restavfall och matavfall idag, säger Ulrika Edh-Spranger, enhetschef avfall och återvinning.

Röd pratbubbla

2023-01-16

Varning för bedrägeri

- Se upp för personer som ringer och säger att de är från Trollhättan Energi och ber dig logga in via ditt Bank-ID. Den uppmaningen ger Trollhättan Energis kundservicechef Henrik Larsson.

Man vid Trollhättan Energi

2023-01-12

Höga elpriser: ”Vi finns här för att svara på frågor”

Det rörliga elpriset är fortsatt högt för stora delar av Sverige. Energimyndigheten och Regeringen rapporterar om att elförsörjningen i Sverige nu är ansträngd men stabil. Henrik Larsson, kundservicechef på Trollhättan Energi: - Vi finns här för att svara på våra kunders frågor.

Albert sågar isär en julgran med restavfallskärl bredvid sig.

2022-12-27

Så återvinner du din barrande julgran

Vi på Trollhättan Energi önskar en riktigt god fortsättning och hoppas att du haft en fin julhelg. Du som har en naturlig gran hemma vill vi redan nu påminna om hur den ska återvinnas när barren börjar ramla av. Bor du i villa är det smidigaste att du klipper ner den och lägger i kärlen för trädgårdsavfall eller restavfall. Bor du i lägenhet stämmer du av min din hyresvärd om återvinningen. Granarna kan självklart också lämnas vid återvinningscentralen Håjum.

Tjej står ute i snön med varseljacka och mössa, vid en väg, tittar in i kameran.

2022-12-19

Stor förbättring planeras av vatten- och avloppsnätet på Hjortmossen

I februari 2023 påbörjar Trollhättan Energi ett omfattande anläggningsarbete på Hjortmossen, där ledningsnätet för både dricksvatten, avloppsvatten och regnvatten ska uppdateras. - Det kommer att bli ganska stora störningar i området under en period, men vi gör detta för att minska risken för översvämningar, avlasta avloppsreningsverket och öka kvaliteten på dricksvattnet ytterligare, säger projektledaren Elin Govik.

Två killar står framför två olika Trollhättan Energifordon

2022-12-09

Trollhättan Energi följer Sveriges energiläge

Just nu är elförsörjningen i Sverige ansträngd, men stabil. Enligt Energimyndigheten finns det en risk för effektbrist under vinterns höglasttimmar (klockan 08.00-11.00 och 16.00-19.00) och den osäkerheten ökar markant när Oskarshamn 3 tas ur drift 9–18 december.