Nytt insamlingssystem 2025: Förpackningarna hämtas hemma hos dig

Det kommer att bli ännu enklare för hushållen i Trollhättan att återvinna metall, plast, papper och glas. Trollhättan Energi har nu påbörjat omställningen till så kallad fastighetsnära insamling. - Under 2025 är vårt mål att alla villor och fritidshus ska få nya kärl med totalt åtta olika fack för allt hushållsavfall som vi sedan hämtar vid fastigheten, precis som vi gör med restavfall och matavfall idag, säger Ulrika Edh-Spranger, enhetschef avfall och återvinning.

I somras beslutade regeringen att Sveriges 290 kommuner eller deras miljöbolag den 1 januari 2024 tar över det formella ansvaret för all insamling av förpackningsavfall från Sveriges samtliga hushåll. Det är ett led i att Sverige ska kunna möta EU:s krav och höga mål för materialåtervinning till år 2030. Senast 2027 ska den fastighetsnära insamlingen vara i drift i alla kommuner.

Idag vilar ansvaret för insamlingen av förpackningar på förpackningsindustrins gemensamma bolag Svenska Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som hanterar de utplacerade återvinningsstationerna.
– Vår avsikt är att vi även i praktiken tar över hanteringen av återvinningsstationerna framöver, men den stora nyheten utifrån de nya direktiven är att vi inför två nya avfallskärl ute hos villahushållen. Det gör det möjligt att direkt sortera även glas, plast, metall, papper och tidningar, som vi hämtar på samma sätt som vi hämtar matavfall och restavfall i de bruna och gröna kärlen idag, förklarar Ulrika Edh-Spranger.
 
Hushållsförpackningar hämtas hemma, du slipper köra till återvinningsstation

Utvecklingen av den fastighetsnära insamlingen innebär sannolikt att antalet återvinningsstationer minskas framöver, även om det fortfarande kommer att behövas som komplement till återvinningscentralen för att smidigt kunna återvinna större förpackningar från exempelvis vitvaror eller TV-skärmar.
 – De två nya avfallskärlen rymmer i första hand de mindre förpackningarna och hushållsavfallet som uppstår i vardagen, konstaterar Ulrika Edh-Spranger.    
 
De nuvarande bruna och gröna kärlen för matavfall och restavfall kommer att ersättas av två större kärl för villa- och fritidshuskunderna, med fyra olika fack i varje.  I de sammanlagt åtta facken sorteras:

  • Färgat glas
  • Ofärgat glas
  • Metallförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Returpapper (tidningar)
  • Matavfall
  • Restavfall

Dessutom följer ett litet separat kärl med, som kan tas in för sortering av glödlampor och batterier. Det lilla kärlet kan sedan hängas på ett av de stora vid hämtning. För att hantera de två större kärlen med sammanlagt åtta olika fraktioner kommer Trollhättan Energi att investera i nya fordon. Precis som idag kommer de att köras på klimatsmart biogas.
– Vi räknar med en leveranstid för fordonen på cirka 18 månader och det är det är också det som styr takten på införandet av det nya insamlingssystemet, säger Ulrika.
 

Positiv kundrespons och ökad återvinning

De två nya och obligatoriska kärlen kommer storleksmässigt att bli marginellt större än de nuvarande trädgårdskärlen.
 – Varje kärl blir 370 liter och det kommer att kräva lite mer plats vid fastigheten, men de 58 kommuner som redan infört det här systemet har fått väldigt positiv respons från kunderna och återvinningsgraden har ökat markant. Ungefär en tredjedel av det vi slänger i restavfallet idag är olika typer av förpackningar, som vi i stället ska återvinna. Nu ökar vi förutsättningarna för det, påpekar Ulrika Edh-Spranger.
 
Ambitionen är att de totalt omkring 22 000 bruna och gröna avfallskärlen hos villahushållen runt om Trollhättan byts ut mot de nya och större 4-fackskärlen under 2025. Tills dess behöver Trollhättan Energi också bygga en omlastningshall, där förpackningsproducenterna hämtar allt som sorterats för vidare transport till återvinningsanläggningar.
– Vi arbetar redan med att projekteringen av den helt ny återvinningscentralen utmed riksväg 44 i anslutning till Stallbackarondellen, som ska ersätta den nuvarande Återvinningscentralen Håjum. Vi tittar nu på att eventuellt komplettera den projekteringen med en mer utvecklad omlastningshall för alla fraktioner, berättar Ulrika Edh-Spranger.
 
”Helt i linje med vårt uppdrag”

Omställningen kräver med andra ord en hel del logistik de kommande åren och investeringen i nya kärl och fordon beräknas till 85 miljoner kronor. Regeringens avsikt är att de ökade kostnaderna ska kompenseras via ett nytt ersättningssystem som Naturvårdsverket tar fram.
– Vi får avvakta och se hur ersättningsystemet utformas, men den nya insamlingsmodellen i sig ska inte påverka våra avfallstaxor i det stora hela. Självklart kommer vi också att effektivisera hanteringen så långt det bara är möjligt. Vi samordnar dessutom upphandlingen av nya kärl och andra möjliga delar i investeringen med Uddevalla Energi och Vänersborgs kommun, som står inför samma omställning som vi, påpekar Ulrika Edh-Spranger.
 
Hon och hennes kollegor ser fram emot att vara med och öka återvinningsgraden ytterligare i Trollhättan.
–   Hela den här förändringen handlar ju om att det ska bli enklare att göra rätt och vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Även om det är en snäv tidsplan, så känns det väldigt inspirerande. Det här går ju helt i linje med vårt uppdrag i rollen som Trollhättebornas eget energibolag och tillsammans kan vi på det här sättet ta ansvar för vår stad på ett ännu bättre sätt.

Enskilda anpassningar ses över 

Även flerfamiljshus omfattas av det nya insamlingssystemet och där har Trollhättan Energi redan nu uppdraget att ta hand om förpackningsinsamlingen för omkring 70 procent av den lokala marknaden. Också företag och andra verksamheter berörs av den nya modellen och Trollhättan Energi erbjuder möjligheten att hantera även den insamlingen, men där finns också andra aktörer.
– Det finns en rad detaljer som vi nu börjat se över och som kan kräva enskilda anpassningar för enskilda hushåll och verksamheter, beroende på de praktiska förutsättningarna och tillgängligheten. Men den typen av inventeringar och anpassningar gör vi redan i dagens system, så det är inget nytt i sig, konstaterar Ulrika Edh-Spranger.   

Frågor och svar om fastighetsnära insamling i Trollhättan

För mer info, kontakta:
Ulrika Edh-Spranger, Enhetschef avfall och återvinning
020-89 90 00

Nyheten publicerad: 2023-01-26

Senaste nyheterna

Blå pratbubbla med ett

2024-07-18

Utsättning av el och fiber pågår i Trollhättan

Just nu får vi samtal från kunder som frågar om personer som gör så kallad utsättning på deras tomt. Alltså markerar var el, fiber och telefonkablar går.

Man med varseljacka, hjälm och jeans som lutar sig mot ett stort rör i ett bergrum. Ler och tittar in i kameran.

2024-07-10

Avloppsreningsverket växer: Följ med ner i berget och se bassängerna för den utbyggda biologiska reningen

Trollhättan Energis omfattande infrastrukturprojekt med utbyggd biologisk rening nere i Arvidstorps avloppsreningsverk, går stabilt framåt. Betongarbetena pågår nu för fullt och närmare 95 procent av det planerade arbetet med bassängväggar, bassängbottnar och manöverplan har kommit på plats.

2024-07-04

”Vi hanterar inkommande ärenden så fort vi kan”

Sedan skyfallen i Skoftebyn, Sylte, Torsered och centrala delar av stan för några veckor sedan har hittills över 120 hushåll varit i kontakt med Trollhättan Energi. Det kom mycket regn och dessutom hagel på kort tid, vilket orsakade översvämningar i fastigheter och på gator.

2024-06-24

​​Trollhättan Energi är stolta sponsorer till Pride​

Trollhättan Energi är stolta glittersponsorer till Trollhättan Pride 2024, vilket är en del av vårt samhällsengagemang och vårt långsiktiga hållbarhetsarbete för mångfald, inkludering och jämlikhet.

2024-06-20

Klartecken för byggstart av nytt vattenverk

I veckan gav styrelsen för Trollhättan Energi klartecken för byggstart av ett nytt vattenverk. Under hösten ska Trollhättans kommunfullmäktige yttra sig om beslutet avseende byggstart innan spaden kan sättas i marken och byggnationen av nytt vattenverk kan påbörjas.

2024-06-19

Trollhättan Energi avvecklar sin försäljning av fordonsgas

Tankstationen vid Trestad center stängs ned kring midsommar, tankstationen vid Tingvalla under 2028. Trollhättan Energis styrelse fattade beslutet under gårdagen.

2024-06-18

Nytt poddavsnitt: Trash Talk om second hand, fräscha avfallskärl och Barnen i Bullerbyn

I det fjärde avsnittet av Trollhättan Energis uppmärksammade Trash Talk-podd gästas Ulrik, Johanna och Brodden av universitetslektor Lisa Bomble som både forskar och undervisar kring hållbar utveckling vid Högskolan Väst. Hon förklarar bland annat skillnaden mellan att leva linjärt och cirkulärt.

2024-06-14

Så gör du om du drabbats av översvämning

Under onsdagseftermiddagen drabbades delar av Trollhättan av skyfall och snö. Personal från Trollhättan Energi har besökt många fastighetsägare för att undersöka skadorna.

Sopbil i solsken.

2024-06-10

Ändrad sophämtning midsommarveckan (vecka 25)

Du som har tömning under vecka 25 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-06-05

Från klassrum till sjö: Oliver och Hugo har undersökt övergödning med stöd av Trollhättan Energi

Oliver Pettersson (till höger) och Hugo Johansson (i mitten) studerar sista året på Nils Ericsonsgymnasiet och har i sitt gymnasiearbete undersökt hur gödningsmedel från jordbruk påverkar vattenkvaliteten i sjöar. Med stöd av Erik Sjöberg (till vänster), laboratoriechef hos Trollhättan Energi, har de analyserat vattenprover från Vänern, Hullsjön, Östra Hästefjorden och Dättern i laboratoriet på Arvidstorp.

Sopbil i solsken.

2024-05-27

Ändrad sophämtning vecka 23 (Sveriges Nationaldag)

Du som har tömning under vecka 23 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Sten Krist4ensson, marknadschef, Förrådsg 2 2024

2024-05-24

Företagskunder ger Trollhättan Energi höga betyg

I vårens kundundersökning ger både privat- och företagskunder Trollhättan Energi höga betyg. Nöjd-kund-index (NKI) har ökat mest på företagssidan och det totala NKI:et fortsätter vara högre än branschsnittet totalt sett.