Nytt insamlingssystem 2025: Förpackningarna hämtas hemma hos dig

Det kommer att bli ännu enklare för hushållen i Trollhättan att återvinna metall, plast, papper och glas. Trollhättan Energi har nu påbörjat omställningen till så kallad fastighetsnära insamling. - Under 2025 är vårt mål att alla villor och fritidshus ska få nya kärl med totalt åtta olika fack för allt hushållsavfall som vi sedan hämtar vid fastigheten, precis som vi gör med restavfall och matavfall idag, säger Ulrika Edh-Spranger, enhetschef avfall och återvinning.

I somras beslutade regeringen att Sveriges 290 kommuner eller deras miljöbolag den 1 januari 2024 tar över det formella ansvaret för all insamling av förpackningsavfall från Sveriges samtliga hushåll. Det är ett led i att Sverige ska kunna möta EU:s krav och höga mål för materialåtervinning till år 2030. Senast 2027 ska den fastighetsnära insamlingen vara i drift i alla kommuner.

Idag vilar ansvaret för insamlingen av förpackningar på förpackningsindustrins gemensamma bolag Svenska Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som hanterar de utplacerade återvinningsstationerna.
– Vår avsikt är att vi även i praktiken tar över hanteringen av återvinningsstationerna framöver, men den stora nyheten utifrån de nya direktiven är att vi inför två nya avfallskärl ute hos villahushållen. Det gör det möjligt att direkt sortera även glas, plast, metall, papper och tidningar, som vi hämtar på samma sätt som vi hämtar matavfall och restavfall i de bruna och gröna kärlen idag, förklarar Ulrika Edh-Spranger.
 
Hushållsförpackningar hämtas hemma, du slipper köra till återvinningsstation

Utvecklingen av den fastighetsnära insamlingen innebär sannolikt att antalet återvinningsstationer minskas framöver, även om det fortfarande kommer att behövas som komplement till återvinningscentralen för att smidigt kunna återvinna större förpackningar från exempelvis vitvaror eller TV-skärmar.
 – De två nya avfallskärlen rymmer i första hand de mindre förpackningarna och hushållsavfallet som uppstår i vardagen, konstaterar Ulrika Edh-Spranger.    
 
De nuvarande bruna och gröna kärlen för matavfall och restavfall kommer att ersättas av två större kärl för villa- och fritidshuskunderna, med fyra olika fack i varje.  I de sammanlagt åtta facken sorteras:

  • Färgat glas
  • Ofärgat glas
  • Metallförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Returpapper (tidningar)
  • Matavfall
  • Restavfall

Dessutom följer ett litet separat kärl med, som kan tas in för sortering av glödlampor och batterier. Det lilla kärlet kan sedan hängas på ett av de stora vid hämtning. För att hantera de två större kärlen med sammanlagt åtta olika fraktioner kommer Trollhättan Energi att investera i nya fordon. Precis som idag kommer de att köras på klimatsmart biogas.
– Vi räknar med en leveranstid för fordonen på cirka 18 månader och det är det är också det som styr takten på införandet av det nya insamlingssystemet, säger Ulrika.
 

Positiv kundrespons och ökad återvinning

De två nya och obligatoriska kärlen kommer storleksmässigt att bli marginellt större än de nuvarande trädgårdskärlen.
 – Varje kärl blir 370 liter och det kommer att kräva lite mer plats vid fastigheten, men de 58 kommuner som redan infört det här systemet har fått väldigt positiv respons från kunderna och återvinningsgraden har ökat markant. Ungefär en tredjedel av det vi slänger i restavfallet idag är olika typer av förpackningar, som vi i stället ska återvinna. Nu ökar vi förutsättningarna för det, påpekar Ulrika Edh-Spranger.
 
Ambitionen är att de totalt omkring 22 000 bruna och gröna avfallskärlen hos villahushållen runt om Trollhättan byts ut mot de nya och större 4-fackskärlen under 2025. Tills dess behöver Trollhättan Energi också bygga en omlastningshall, där förpackningsproducenterna hämtar allt som sorterats för vidare transport till återvinningsanläggningar.
– Vi arbetar redan med att projekteringen av den helt ny återvinningscentralen utmed riksväg 44 i anslutning till Stallbackarondellen, som ska ersätta den nuvarande Återvinningscentralen Håjum. Vi tittar nu på att eventuellt komplettera den projekteringen med en mer utvecklad omlastningshall för alla fraktioner, berättar Ulrika Edh-Spranger.
 
”Helt i linje med vårt uppdrag”

Omställningen kräver med andra ord en hel del logistik de kommande åren och investeringen i nya kärl och fordon beräknas till 85 miljoner kronor. Regeringens avsikt är att de ökade kostnaderna ska kompenseras via ett nytt ersättningssystem som Naturvårdsverket tar fram.
– Vi får avvakta och se hur ersättningsystemet utformas, men den nya insamlingsmodellen i sig ska inte påverka våra avfallstaxor i det stora hela. Självklart kommer vi också att effektivisera hanteringen så långt det bara är möjligt. Vi samordnar dessutom upphandlingen av nya kärl och andra möjliga delar i investeringen med Uddevalla Energi och Vänersborgs kommun, som står inför samma omställning som vi, påpekar Ulrika Edh-Spranger.
 
Hon och hennes kollegor ser fram emot att vara med och öka återvinningsgraden ytterligare i Trollhättan.
–   Hela den här förändringen handlar ju om att det ska bli enklare att göra rätt och vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Även om det är en snäv tidsplan, så känns det väldigt inspirerande. Det här går ju helt i linje med vårt uppdrag i rollen som Trollhättebornas eget energibolag och tillsammans kan vi på det här sättet ta ansvar för vår stad på ett ännu bättre sätt.

Enskilda anpassningar ses över 

Även flerfamiljshus omfattas av det nya insamlingssystemet och där har Trollhättan Energi redan nu uppdraget att ta hand om förpackningsinsamlingen för omkring 70 procent av den lokala marknaden. Också företag och andra verksamheter berörs av den nya modellen och Trollhättan Energi erbjuder möjligheten att hantera även den insamlingen, men där finns också andra aktörer.
– Det finns en rad detaljer som vi nu börjat se över och som kan kräva enskilda anpassningar för enskilda hushåll och verksamheter, beroende på de praktiska förutsättningarna och tillgängligheten. Men den typen av inventeringar och anpassningar gör vi redan i dagens system, så det är inget nytt i sig, konstaterar Ulrika Edh-Spranger.   

Frågor och svar om fastighetsnära insamling i Trollhättan

För mer info, kontakta:
Ulrika Edh-Spranger, Enhetschef avfall och återvinning
020-89 90 00

Nyheten publicerad: 2023-01-26

Senaste nyheterna

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.

Man står ute och visar en mediakonverter.

2023-11-16

Stadsnätet firar 25: ”Alla Trollhättebor har rätt till en bra fiberuppkoppling”

Att vi alltid kan streama film, musik och kommunicera med nära och kära i hela världen tar vi för givet idag. På samma sätt som att det alltid ska komma vatten ur kranen. Trollhättan Energi har satsat hårt även på den lokala fiberutbyggnaden. – I år är det 25 år sedan vi drog våra första fiberledningar. Vi har alltid legat i framkant och vill skapa samma möjligheter för alla Trollhättebor att koppla upp sig, säger stadsnätschefen Tom Nordal.

Man håller förpackningar i kök.

2023-11-15

2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Vy över Vänern en stilla vinterdag.

2023-11-15

Förlängd projekteringstid för nytt vattenverk och råvattenledning

Trollhättan Energi har beslutat att förlänga projekteringstiden samt utöka projekteringsbudgeten för det nya vattenverket på Överby och råvattenledningen från Vänern.

Karta där Vänersborgsvägen är utmarkerad från klaffbron i riktning från centrum.

2023-10-17

Vänersborgsvägen avstängd

Den 23–30 oktober kommer vi att utföra arbete på Vänersborgsvägen, sträckan efter klaffbron i riktning mot och omkring Fagerstrand. Under arbetets gång går det endast att använda klaffbron för att köra ut ur centrum. All trafik in mot centrum kommer att ledas över Stridsbergsbron.

Sandra och Anna står framför säckar med arbetskläder.

2023-10-17

Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder

När Trollhättan Energi bytte utseende under våren 2023 var ett av målen att göra förvandlingen på ett så ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Att slänga alla befintliga arbetskläder och köpa nytt kändes inte rätt. Projektet ledde till nya frågeställningar och sparkade i gång arbetet med cirkulära arbetskläder.

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.