Nytt insamlingssystem 2025: Förpackningarna hämtas hemma hos dig

Det kommer att bli ännu enklare för hushållen i Trollhättan att återvinna metall, plast, papper och glas. Trollhättan Energi har nu påbörjat omställningen till så kallad fastighetsnära insamling. - Under 2025 är vårt mål att alla villor och fritidshus ska få nya kärl med totalt åtta olika fack för allt hushållsavfall som vi sedan hämtar vid fastigheten, precis som vi gör med restavfall och matavfall idag, säger Ulrika Edh-Spranger, enhetschef avfall och återvinning.

I somras beslutade regeringen att Sveriges 290 kommuner eller deras miljöbolag den 1 januari 2024 tar över det formella ansvaret för all insamling av förpackningsavfall från Sveriges samtliga hushåll. Det är ett led i att Sverige ska kunna möta EU:s krav och höga mål för materialåtervinning till år 2030. Senast 2027 ska den fastighetsnära insamlingen vara i drift i alla kommuner.

Idag vilar ansvaret för insamlingen av förpackningar på förpackningsindustrins gemensamma bolag Svenska Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som hanterar de utplacerade återvinningsstationerna.
– Vår avsikt är att vi även i praktiken tar över hanteringen av återvinningsstationerna framöver, men den stora nyheten utifrån de nya direktiven är att vi inför två nya avfallskärl ute hos villahushållen. Det gör det möjligt att direkt sortera även glas, plast, metall, papper och tidningar, som vi hämtar på samma sätt som vi hämtar matavfall och restavfall i de bruna och gröna kärlen idag, förklarar Ulrika Edh-Spranger.
 
Hushållsförpackningar hämtas hemma, du slipper köra till återvinningsstation

Utvecklingen av den fastighetsnära insamlingen innebär sannolikt att antalet återvinningsstationer minskas framöver, även om det fortfarande kommer att behövas som komplement till återvinningscentralen för att smidigt kunna återvinna större förpackningar från exempelvis vitvaror eller TV-skärmar.
 – De två nya avfallskärlen rymmer i första hand de mindre förpackningarna och hushållsavfallet som uppstår i vardagen, konstaterar Ulrika Edh-Spranger.    
 
De nuvarande bruna och gröna kärlen för matavfall och restavfall kommer att ersättas av två större kärl för villa- och fritidshuskunderna, med fyra olika fack i varje.  I de sammanlagt åtta facken sorteras:

  • Färgat glas
  • Ofärgat glas
  • Metallförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Returpapper (tidningar)
  • Matavfall
  • Restavfall

Dessutom följer ett litet separat kärl med, som kan tas in för sortering av glödlampor och batterier. Det lilla kärlet kan sedan hängas på ett av de stora vid hämtning. För att hantera de två större kärlen med sammanlagt åtta olika fraktioner kommer Trollhättan Energi att investera i nya fordon. Precis som idag kommer de att köras på klimatsmart biogas.
– Vi räknar med en leveranstid för fordonen på cirka 18 månader och det är det är också det som styr takten på införandet av det nya insamlingssystemet, säger Ulrika.
 

Positiv kundrespons och ökad återvinning

De två nya och obligatoriska kärlen kommer storleksmässigt att bli marginellt större än de nuvarande trädgårdskärlen.
 – Varje kärl blir 370 liter och det kommer att kräva lite mer plats vid fastigheten, men de 58 kommuner som redan infört det här systemet har fått väldigt positiv respons från kunderna och återvinningsgraden har ökat markant. Ungefär en tredjedel av det vi slänger i restavfallet idag är olika typer av förpackningar, som vi i stället ska återvinna. Nu ökar vi förutsättningarna för det, påpekar Ulrika Edh-Spranger.
 
Ambitionen är att de totalt omkring 22 000 bruna och gröna avfallskärlen hos villahushållen runt om Trollhättan byts ut mot de nya och större 4-fackskärlen under 2025. Tills dess behöver Trollhättan Energi också bygga en omlastningshall, där förpackningsproducenterna hämtar allt som sorterats för vidare transport till återvinningsanläggningar.
– Vi arbetar redan med att projekteringen av den helt ny återvinningscentralen utmed riksväg 44 i anslutning till Stallbackarondellen, som ska ersätta den nuvarande Återvinningscentralen Håjum. Vi tittar nu på att eventuellt komplettera den projekteringen med en mer utvecklad omlastningshall för alla fraktioner, berättar Ulrika Edh-Spranger.
 
”Helt i linje med vårt uppdrag”

Omställningen kräver med andra ord en hel del logistik de kommande åren och investeringen i nya kärl och fordon beräknas till 85 miljoner kronor. Regeringens avsikt är att de ökade kostnaderna ska kompenseras via ett nytt ersättningssystem som Naturvårdsverket tar fram.
– Vi får avvakta och se hur ersättningsystemet utformas, men den nya insamlingsmodellen i sig ska inte påverka våra avfallstaxor i det stora hela. Självklart kommer vi också att effektivisera hanteringen så långt det bara är möjligt. Vi samordnar dessutom upphandlingen av nya kärl och andra möjliga delar i investeringen med Uddevalla Energi och Vänersborgs kommun, som står inför samma omställning som vi, påpekar Ulrika Edh-Spranger.
 
Hon och hennes kollegor ser fram emot att vara med och öka återvinningsgraden ytterligare i Trollhättan.
–   Hela den här förändringen handlar ju om att det ska bli enklare att göra rätt och vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Även om det är en snäv tidsplan, så känns det väldigt inspirerande. Det här går ju helt i linje med vårt uppdrag i rollen som Trollhättebornas eget energibolag och tillsammans kan vi på det här sättet ta ansvar för vår stad på ett ännu bättre sätt.

Enskilda anpassningar ses över 

Även flerfamiljshus omfattas av det nya insamlingssystemet och där har Trollhättan Energi redan nu uppdraget att ta hand om förpackningsinsamlingen för omkring 70 procent av den lokala marknaden. Också företag och andra verksamheter berörs av den nya modellen och Trollhättan Energi erbjuder möjligheten att hantera även den insamlingen, men där finns också andra aktörer.
– Det finns en rad detaljer som vi nu börjat se över och som kan kräva enskilda anpassningar för enskilda hushåll och verksamheter, beroende på de praktiska förutsättningarna och tillgängligheten. Men den typen av inventeringar och anpassningar gör vi redan i dagens system, så det är inget nytt i sig, konstaterar Ulrika Edh-Spranger.   

Frågor och svar om fastighetsnära insamling i Trollhättan

För mer info, kontakta:
Ulrika Edh-Spranger, Enhetschef avfall och återvinning
020-89 90 00

Nyheten publicerad: 2023-01-26

Senaste nyheterna

2024-03-26

Appen och Mina Sidor uppdateras med säkrare inloggning

Nu får du som kund hos Trollhättan Energi ännu säkrare inloggning med BankID Säker start. Med uppdateringen förbättras säkerheten och telefonbedrägerier försvåras. Det betyder att du inte längre blir uppmanad att lämna personnummer. På så sätt verifieras det att det är samma person som använder tjänsten hos oss som identifierar sig med BankID. 

Johanna Eriksson, Alexander Forsström, Anders Brodd och Ulrik Engdahl i Trash Talk-podden.

2024-03-19

Succé för podden Trash Talk: Möt sopgubben Alex i nya avsnittet

Premiäravsnittet av Trollhättan Energis nya podd Trash Talk har fått ett väldigt positivt mottagande. - Och även jag har redan lärt mig nya saker, säger sopgubben Alexander Forsström, som gästar det andra avsnittet som nu ligger ute.

Sopbil i solsken.

2024-03-18

Ändrad sophämtning under påsken (vecka 13 och 14)

Du som har tömning under vecka 13 och vecka 14 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

En AI-skapad bild av

2024-03-08

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Marknadschef Sten Kristensson

2024-03-05

”Vad tycker du vi kan göra bättre?”

Den frågan ställer Trollhättan Energi kommande veckor till ungefär 1 500 slumpmässigt utvalda kunder i en årlig kundundersökning.

Fyra personer på en återvinningscentral

2024-03-04

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

Solcellspaneler på en äng med får

2024-03-04

Johan Jonsson, enhetschef för Affärsstyrning, Trollhättan Energi: ”Arbetet med solcellsparken fortsätter”

Nu i veckan gick anbudsförfrågan ut för den solcellspark som Trollhättan Energi planerar bygga på Hedeäng, granne med den nya framtida Återvinningscentralen. Flera tusen solcellspaneler ska ge Trollhättebor, verksamheter och företag ungefär 2,5 gigawattimmar per år.

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.

2024-02-20

Premiär för podden Trash Talk: Hör Ulrik, Johanna & Brodden snacka sopor

Det snackas sopor och återvinning i Trollhättan som aldrig förr. Initiativet Trash Talk har verkligen fått ett härligt gensvar från er Trollhättebor och nu tar vi nästa steg för att fylla på med ännu mer hållbart snack. Tisdagen den 20 februari är det premiär för podden Trash Talk där du får tips, inspiration och massor av pepp från Ulrik, Johanna & Brodden - med gäster. Premiärgäst är kommunikatören Sofi Kristiansson som berättar mer om initiativet Trash Talk.

Man på scen pekar

2024-02-16

Trollhättan Energi anordnar ”Trash Talk live” – ett öppet hus om Hemsortering för dig som äger ett flerfamiljshus

Under kommande år kommer Trollhättan Energi göra en rad insatser för att underlätta och öka återvinningen i Trollhättan (till exempel Hemsortering, ny återvinningscentral, mobil återvinningscentral med mera). Med konceptet Trash Talk vill Trollhättan Energi inspirera och engagera alla Trollhättebor till att ta snacket med varandra om återvinning och till en mer hållbar livsstil.

Hög med metallförpackningar

2024-02-14

Trolig orsak till brand i sopbil: trycksatt metallförpackning

Under onsdag morgon när renhållningsarbetare Anton skulle tömma en container med metallförpackningar på återvinningsstationen vid Kungsporten i Trollhättan fattade lasset eld. Trolig orsak: trycksatt behållare som till exempel hårsspray.

2024-01-23

Få en inblick i våra distributionselektrikers vardag

Den 23 januari firas Elens dag som är till för att uppmärksamma elens nytta i samhället.