Två killar fotograferade bakifrån i ett avloppsreningsverk

Hylla din toalett: Fira Världstoalettdagen på lördag!

Har du tänkt på att hylla din toalett? Faktum är att den verkligen är värd att både applådera och vara rädd om. Genom att enbart spola ner kiss, bajs och toalettpapper ser du dessutom till att vårt avloppsreningsverk i Trollhättan funkar så mycket bättre. - Var och en kan verkligen på ett enkelt sätt bidra till en bättre miljö, säger Trollhättan Energis Avdelningschef för Avloppsvatten & Biogasproduktion, Peter Albertson, med anledningen av den internationella Världstoalettdagen 19 november.

Standarden som vi är vana vid; vatten att spola med och rening av spolvattnet, är långt ifrån självklart i stora delar av världen. Det skapar i sin tur stora hälsoproblem. Den 19 november varje år är det därför FN:s Internationella Världstoalettdag. Det är en dag när globala sanitetsfrågor står i fokus. Faktum är att omkring 2,5 miljarder människor saknar tillgång till toalett.
– Det är lätt att ta allting för givet, konstatera Peter Albertson, som tillsammans med sina kollegor och Peab just nu är mitt uppe i ett jätteprojekt för att bygga ut den biologiska reningen av spillvattnet från Trollhättans alla fastigheter. Allt vatten från toaletten, diskhon, duschen, badet, tvättmaskinen, diskmaskinen… ja, allt vi använder leds, till Arvidstorps avloppsreningsverk.
 
Den biologiska reningen byggs ut

Nere i bergrummet pågår sedan i somras ett omfattande sprängningsarbete för att bygga ut och förbättra den biologiska reningen ytterligare via en 140 meter lång bassänghall. Det är en del av Trollhättan Energis omfattande satsning på Vattenpaketet, som också innehåller ett nytt vattenverk, en ny råvattenledning från Vänern och ett fortsatt förbättrat ledningsnät. Utbyggnaden av den biologiska reningen görs för att Trollhättan växer och för att möta framtidens skärpta reningskrav med fokus på fosfor och kväve. 
– Det är ett stort arbete med en snäv tidsplan och väldigt mycket logistik, men vi följer projektplanen och allt ska vara i drift vid årsskiftet 2024/2025. Syftet är att se till att det renade vatten som återförs till Göta älv inte ska ha någon negativ inverkan på miljön i älven eller längre fram när vattnet rinner vidare ut i havet vid Västkusten, säger Peter Albertson.  
 
Din dagliga hyllning: Enbart kiss, bajs och toalettpapper

Det viktigaste och enklaste som du kan göra för att bidra till bra rening är att inte spola ner skräp, tops, snus, cigarettfimpar, bindor, kondomer, våtservetter och annat som inte har i toaletten att göra. Det orsakar stopp och mekaniska problem i hela avlopps- och reningssystemet och du riskerar dessutom att få stopp i avloppet hemma hos dig. Läkemedel och andra kemikalier är förstås också absolut förbjudet att spola ner i toaletten eller handfatet. Det lämnar du vid återvinningscentralen eller apoteket. 
– Om vi alla hjälps åt och tänker på detta så får det en stor och positiv effekt på allt spillvatten som vi tar hand om och renar. FN:s internationella världstoalettdag är en bra påminnelse om det och understryker samtidigt att det vi jobbar med och investerar i är viktigt. Det känns bra, säger Peter Albertson. 
 
Alla ni som undrar vad som faktiskt händer när du tryckt på spolknappen, kan få en repetition genom att hänga med Trollhättan Energis processingenjör Per Rundahl på en rundtur nere i Arvidstorps avloppsreningsverk. I vår uppmärksammade Svar Direkt-film från 2020 får du svaret.

Tjej går i vid avloppsvatten i bergrum

Svar Direkt: Vad händer när du spolat?

Och kom ihåg: Hylla din toalett – varje dag!

Nyheten publicerad: 2022-11-18

Senaste nyheterna

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.

Man står ute och visar en mediakonverter.

2023-11-16

Stadsnätet firar 25: ”Alla Trollhättebor har rätt till en bra fiberuppkoppling”

Att vi alltid kan streama film, musik och kommunicera med nära och kära i hela världen tar vi för givet idag. På samma sätt som att det alltid ska komma vatten ur kranen. Trollhättan Energi har satsat hårt även på den lokala fiberutbyggnaden. – I år är det 25 år sedan vi drog våra första fiberledningar. Vi har alltid legat i framkant och vill skapa samma möjligheter för alla Trollhättebor att koppla upp sig, säger stadsnätschefen Tom Nordal.

Man håller förpackningar i kök.

2023-11-15

2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Vy över Vänern en stilla vinterdag.

2023-11-15

Förlängd projekteringstid för nytt vattenverk och råvattenledning

Trollhättan Energi har beslutat att förlänga projekteringstiden samt utöka projekteringsbudgeten för det nya vattenverket på Överby och råvattenledningen från Vänern.

Karta där Vänersborgsvägen är utmarkerad från klaffbron i riktning från centrum.

2023-10-17

Vänersborgsvägen avstängd

Den 23–30 oktober kommer vi att utföra arbete på Vänersborgsvägen, sträckan efter klaffbron i riktning mot och omkring Fagerstrand. Under arbetets gång går det endast att använda klaffbron för att köra ut ur centrum. All trafik in mot centrum kommer att ledas över Stridsbergsbron.

Sandra och Anna står framför säckar med arbetskläder.

2023-10-17

Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder

När Trollhättan Energi bytte utseende under våren 2023 var ett av målen att göra förvandlingen på ett så ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Att slänga alla befintliga arbetskläder och köpa nytt kändes inte rätt. Projektet ledde till nya frågeställningar och sparkade i gång arbetet med cirkulära arbetskläder.

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.