Historiskt elhandelsavtal tecknat med internationellt företag

Trollhättan Energi har tecknat ett avtal gällande elleveranser på drygt tio miljoner kilowattimmar per år med det tyska företaget Hellma Materials, som etablerade sig på Stallbackaområdet hösten 2022. Hellma Materials blir den första företagskunden hos Trollhättan Energi med egen elhandelsportfölj. - Det här stärker både oss som bolag och Trollhättan som etableringsort för fler företag, konstaterar Peter Engström, kundansvarig inom elhandel hos Trollhättan Energi.

Den internationella Hellmakoncernen siktar genom etableringen i Trollhättan på att bygga upp och utveckla en långsiktig verksamhet även i Sverige. Hellma Materials är specialister på produktion av material för optik och strålningsdetektering och är marknadsledande inom produktion av kalciumfluorid, där de nu etablerar en helt ny produktionsanläggning för utveckling av kalciumfluoridkristaller i Trollhättan. Materialet är viktigt vid tillverkning av datorchip och efterfrågan är stor inom halvledarindustrin. Halvledare leder elektricitet under särskilda förhållanden är därför ideala för att kontrollera ström i elektroniska apparater.

Energikrävande reaktorer installeras

I första skedet genomför Hellma Materials investeringar på cirka 200 miljoner kronor på Stallbackaområdet och ska rekrytera ett 20-tal anställda. De första produkterna är planerade att lämna Trollhättan under andra halvåret 2023 och just nu pågår installationsarbetet i lokaler där tidigare Saab och Nevs funnits. Ett stort antal energikrävande reaktorer är hjärtat i verksamheten och ytterligare investeringar är planerade under 2025.
– Vi har hittat en mycket affärsvänlig miljö här i Trollhättan och just en stabil lösning på energiförsörjningen var en huvudfaktor redan när vi sökte rätt plats för vår nyetablering. Det fann vi här i Sverige och Trollhättan, säger dr Thomas Töpfer, VD och delägare i Hellma Materials.

”Ett uppriktigt engagemang”

Den energikrävande tillverkningsprocessen kräver mycket kylvatten, som tas direkt från Göta Älv som rinner förbi Stallbackaområdet. I ett första skede beräknas elanvändningen uppgå till drygt tio miljoner kilowattimmar per år och nu har Hellma Materials valt att teckna avtal med det i sammanhanget lilla energibolaget Trollhättan Energi.

– Hos Trollhättan Energi har vi mött ett uppriktigt engagemang och ett genuint intresse för våra behov som du inte alltid möter hos de riktigt stora leverantörerna. Genom en nära dialog har vi hittat en trygg och långsiktig lösning. För oss är säkra elleveranser helt avgörande eftersom vår produktion pågår dygnet runt, 365 dagar om året, påpekar Thomas Töpfer.  

Historisk nivå med egen elhandelsportfölj

För Trollhättan Energi är elhandelsavtalet på ett sätt historiskt, eftersom Hellma Materials blir den första företagskunden med en egen elhandelsportfölj.
– Det visar att vi även kan möta behoven från företag med ett väldigt stort energibehov. Utifrån avtalet hanterar vi tillsammans inköpen på elbörsen utifrån de intervall vi kommit överens om. Allt för att skapa en jämn prisbild och få en framförhållning som gör att Hellma Materials kan förutspå sina energikostnader över tid, för att i sin tur långsiktigt kunna få en stabilitet i sina prisnivåer gentemot sina kunder, påpekar Peter Engström.
– En bra och stabil prisbild är helt avgörande för vår marknad. Att vi genom Trollhättan Energi dessutom får hundra procent förnybar el som standard är såklart en extra bonus, säger Thomas Töpfer.
 
Elmarknaden ser olika ut i olika länder, både vad gäller avtalsstrukturer och prisnivåer. För Trollhättan Energi, som ägs av Trollhättans Stad och indirekt av Trollhätteborna, är en schysst och trygg leverans centralt på både privat- och företagsmarknaden. Förtroende och långsiktighet är viktiga värden på en hårt konkurrensutsatt marknad, där många aktörer enbart pratar pris.
 
Effektiv och säker infrastruktur

– Självklart har även vi ett avkastningskrav från vår ägare för att klara investeringar och kunna utveckla ett hållbart Trollhättan, men för oss är det samtidigt viktigt att skapa bra förutsättningar för våra kunder och för Trollhättan som helhet. Om vi kan skapa en effektiv och säker infrastruktur även för lokala företag, så leder det till en ökad attraktivitet, fler etableringar och fler arbetstillfällen. Det gör i sin tur att Trollhättan som stad mår bättre, påpekar Ulrik Engdahl, som tillsammans med Peter Engström har kunddialogen med Hellma Materials.  
 
Bakom samarbetet med finns samtidigt ett helhetstänk som omfattar flera av Trollhättan Energis verksamhetsområden.
– Exempelvis spelar även våra kollegor inom vatten och avlopp, fiber och fjärrvärme en aktiv och viktig roll för att skapa rätt helhetslösning, säger Ulrik Engdahl.
 
Helhetslösning som tar vara på restvärmen

Utöver elhandelsavtalet diskuterar Trollhättan Energi bland annat hur Hellma Materials på bästa sätt ska kunna ta vara på restvärmen från det kylande processvattnet och skapa en helt cirkulär lösning. Allt för att öka effektiviteten och minimera klimatavtrycken ytterligare.
– Det är precis så, med ett helhetstänk, som vi vill jobba. Och det är därför Trollhättan Energi är en elleverantör du väljer aktivt för att få en långsiktighet, snarare än att söka kortsiktiga lösningar. Att vi som ett litet lokalt bolag kan hantera komplexa produkter och tjänster för lokala företag, oavsett storlek och energivolym, har många strategiska mervärden. Det bidrar också till att pengarna stannar i Trollhättan och kan användas till fortsatt utveckling och återinvesteringar i staden, konstaterar Peter Engström.

Nyheten publicerad: 2023-06-30

Senaste nyheterna

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.

Hand på ett element

2023-09-06

Driftstörning i fjärrvärmenätet – delar av Sylte och Lextorp är påverkade

Under onsdagsmorgon upptäcktes en läcka i Trollhättan Energis fjärrvärmenät i delar av Sylte och Lextorp. Reparationsarbete har pågått under dagen. Fortfarande står ett hundratal hushåll utan värme och varmvatten.

Blå pratbubbla med ett

2023-09-06

Strömmen tillbaka på Överby

Det var kl. 11.50 på onsdagsförmiddagen den 6 september som Trollhättan Energi fick in ett felmeddelande till driftcentralen om ett fel i högspänningsnätet. Felet orsakade ett strömavbrott i Överby med cirka 140 drabbade kunder, varav många butiker i Överby köpcentrum.

En stor schaktgrop för vatten och avlopp.

2023-09-04

Hjortmossegatan stängs av (norrut) från mitten av vecka 36

Du som brukar röra dig i Hjortmossen har troligtvis inte missat att Trollhättan Energi just nu uppdaterar vatten- och avloppsledningarna i området. Arbetet pågår på flera platser och från och med mitten av denna veckan stängs Hjortmossegatan av, från korsningen Hjortmossegatan/Karlstorpsporten och norrut (mot Shell).

Solnedgång över Trollhättan

2023-08-30

Öppet hus 21 september – hur kan jag blir mer energismart?

Med förra årets tuffa höst och vinter i minnet går vi nu in i en ny, kallare period. Vad är det egentligen som påverkar elpriserna? Vilka risker finns det i vinter? Och hur kan jag tänka energismart på sikt? Tillsammans med Trollhättan Stads Näringslivsenhet erbjuder vi ett tillfälle att mötas, lära mer och ställa frågor.

Illustration som visar de olika etapperna med färgkodning.

2023-08-22

Nu startar ombyggnationen av Kungsgatan – både över och under mark

Den 4 september påbörjas ombyggnationen av Trollhättans paradgata. Arbetet, som kommer att pågå fram till 2025, är uppdelat i etapper och berör i sin helhet sträckan mellan Föreningsgatan och Garvaregatan.

2023-07-03

Trollhättan Energis styrelseordförande: ”Vi är enade och alla vill framåt”

Trollhättan Energi ägs av Trollhättans Stad - och indirekt av dig som är kommuninvånare. Det innebär i sin tur att styrelsen består av representanter från partierna i kommunfullmäktige. - Men i våra roller i bolagsstyrelsen ska vi enbart se till bolagets bästa. Här handlar det inte om partipolitik, understryker vice ordföranden Lena Nilsson (s).