Historiskt elhandelsavtal tecknat med internationellt företag

Trollhättan Energi har tecknat ett avtal gällande elleveranser på drygt tio miljoner kilowattimmar per år med det tyska företaget Hellma Materials, som etablerade sig på Stallbackaområdet hösten 2022. Hellma Materials blir den första företagskunden hos Trollhättan Energi med egen elhandelsportfölj. - Det här stärker både oss som bolag och Trollhättan som etableringsort för fler företag, konstaterar Peter Engström, kundansvarig inom elhandel hos Trollhättan Energi.

Den internationella Hellmakoncernen siktar genom etableringen i Trollhättan på att bygga upp och utveckla en långsiktig verksamhet även i Sverige. Hellma Materials är specialister på produktion av material för optik och strålningsdetektering och är marknadsledande inom produktion av kalciumfluorid, där de nu etablerar en helt ny produktionsanläggning för utveckling av kalciumfluoridkristaller i Trollhättan. Materialet är viktigt vid tillverkning av datorchip och efterfrågan är stor inom halvledarindustrin. Halvledare leder elektricitet under särskilda förhållanden är därför ideala för att kontrollera ström i elektroniska apparater.

Energikrävande reaktorer installeras

I första skedet genomför Hellma Materials investeringar på cirka 200 miljoner kronor på Stallbackaområdet och ska rekrytera ett 20-tal anställda. De första produkterna är planerade att lämna Trollhättan under andra halvåret 2023 och just nu pågår installationsarbetet i lokaler där tidigare Saab och Nevs funnits. Ett stort antal energikrävande reaktorer är hjärtat i verksamheten och ytterligare investeringar är planerade under 2025.
– Vi har hittat en mycket affärsvänlig miljö här i Trollhättan och just en stabil lösning på energiförsörjningen var en huvudfaktor redan när vi sökte rätt plats för vår nyetablering. Det fann vi här i Sverige och Trollhättan, säger dr Thomas Töpfer, VD och delägare i Hellma Materials.

”Ett uppriktigt engagemang”

Den energikrävande tillverkningsprocessen kräver mycket kylvatten, som tas direkt från Göta Älv som rinner förbi Stallbackaområdet. I ett första skede beräknas elanvändningen uppgå till drygt tio miljoner kilowattimmar per år och nu har Hellma Materials valt att teckna avtal med det i sammanhanget lilla energibolaget Trollhättan Energi.

– Hos Trollhättan Energi har vi mött ett uppriktigt engagemang och ett genuint intresse för våra behov som du inte alltid möter hos de riktigt stora leverantörerna. Genom en nära dialog har vi hittat en trygg och långsiktig lösning. För oss är säkra elleveranser helt avgörande eftersom vår produktion pågår dygnet runt, 365 dagar om året, påpekar Thomas Töpfer.  

Historisk nivå med egen elhandelsportfölj

För Trollhättan Energi är elhandelsavtalet på ett sätt historiskt, eftersom Hellma Materials blir den första företagskunden med en egen elhandelsportfölj.
– Det visar att vi även kan möta behoven från företag med ett väldigt stort energibehov. Utifrån avtalet hanterar vi tillsammans inköpen på elbörsen utifrån de intervall vi kommit överens om. Allt för att skapa en jämn prisbild och få en framförhållning som gör att Hellma Materials kan förutspå sina energikostnader över tid, för att i sin tur långsiktigt kunna få en stabilitet i sina prisnivåer gentemot sina kunder, påpekar Peter Engström.
– En bra och stabil prisbild är helt avgörande för vår marknad. Att vi genom Trollhättan Energi dessutom får hundra procent förnybar el som standard är såklart en extra bonus, säger Thomas Töpfer.
 
Elmarknaden ser olika ut i olika länder, både vad gäller avtalsstrukturer och prisnivåer. För Trollhättan Energi, som ägs av Trollhättans Stad och indirekt av Trollhätteborna, är en schysst och trygg leverans centralt på både privat- och företagsmarknaden. Förtroende och långsiktighet är viktiga värden på en hårt konkurrensutsatt marknad, där många aktörer enbart pratar pris.
 
Effektiv och säker infrastruktur

– Självklart har även vi ett avkastningskrav från vår ägare för att klara investeringar och kunna utveckla ett hållbart Trollhättan, men för oss är det samtidigt viktigt att skapa bra förutsättningar för våra kunder och för Trollhättan som helhet. Om vi kan skapa en effektiv och säker infrastruktur även för lokala företag, så leder det till en ökad attraktivitet, fler etableringar och fler arbetstillfällen. Det gör i sin tur att Trollhättan som stad mår bättre, påpekar Ulrik Engdahl, som tillsammans med Peter Engström har kunddialogen med Hellma Materials.  
 
Bakom samarbetet med finns samtidigt ett helhetstänk som omfattar flera av Trollhättan Energis verksamhetsområden.
– Exempelvis spelar även våra kollegor inom vatten och avlopp, fiber och fjärrvärme en aktiv och viktig roll för att skapa rätt helhetslösning, säger Ulrik Engdahl.
 
Helhetslösning som tar vara på restvärmen

Utöver elhandelsavtalet diskuterar Trollhättan Energi bland annat hur Hellma Materials på bästa sätt ska kunna ta vara på restvärmen från det kylande processvattnet och skapa en helt cirkulär lösning. Allt för att öka effektiviteten och minimera klimatavtrycken ytterligare.
– Det är precis så, med ett helhetstänk, som vi vill jobba. Och det är därför Trollhättan Energi är en elleverantör du väljer aktivt för att få en långsiktighet, snarare än att söka kortsiktiga lösningar. Att vi som ett litet lokalt bolag kan hantera komplexa produkter och tjänster för lokala företag, oavsett storlek och energivolym, har många strategiska mervärden. Det bidrar också till att pengarna stannar i Trollhättan och kan användas till fortsatt utveckling och återinvesteringar i staden, konstaterar Peter Engström.

Nyheten publicerad: 2023-06-30

Senaste nyheterna

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.

2024-02-20

Premiär för podden Trash Talk: Hör Ulrik, Johanna & Brodden snacka sopor

Det snackas sopor och återvinning i Trollhättan som aldrig förr. Initiativet Trash Talk har verkligen fått ett härligt gensvar från er Trollhättebor och nu tar vi nästa steg för att fylla på med ännu mer hållbart snack. Tisdagen den 20 februari är det premiär för podden Trash Talk där du får tips, inspiration och massor av pepp från Ulrik, Johanna & Brodden - med gäster. Premiärgäst är kommunikatören Sofi Kristiansson som berättar mer om initiativet Trash Talk.

Man på scen pekar

2024-02-16

Trollhättan Energi anordnar ”Trash Talk live” – ett öppet hus om Hemsortering för dig som äger ett flerfamiljshus

Under kommande år kommer Trollhättan Energi göra en rad insatser för att underlätta och öka återvinningen i Trollhättan (till exempel Hemsortering, ny återvinningscentral, mobil återvinningscentral med mera). Med konceptet Trash Talk vill Trollhättan Energi inspirera och engagera alla Trollhättebor till att ta snacket med varandra om återvinning och till en mer hållbar livsstil.

Hög med metallförpackningar

2024-02-14

Trolig orsak till brand i sopbil: trycksatt metallförpackning

Under onsdag morgon när renhållningsarbetare Anton skulle tömma en container med metallförpackningar på återvinningsstationen vid Kungsporten i Trollhättan fattade lasset eld. Trolig orsak: trycksatt behållare som till exempel hårsspray.

2024-01-23

Få en inblick i våra distributionselektrikers vardag

Den 23 januari firas Elens dag som är till för att uppmärksamma elens nytta i samhället.

Tjej står i trappa och håller upp telefon och en beachflagga och tittar in i kameran.

2024-01-15

”Trash Talk” – ett nytt sätt att ta snacket om sopor

En tredjedel av allt som slängs i restavfallet består av förpackningar som kan återvinnas, om det bara sorteras rätt. Det är en av utmaningarna när Trollhättan Energi nu tar initiativ till ”Trash Talk”, fyllt av vardagssnack om sopor. Bland annat i en helt ny podd.

En man står lutad mot en stor motor.

2024-01-10

Avloppsslam blir till el och värme

Genom att omvandla avloppsslam till el och värme tar Trollhättan Energi ytterligare ett steg mot ett cirkulärt samhälle.

Blå pratbubbla med ett

2024-01-06

Strömavbrott orsakat av kortslutning hos bussdepån

Vid 22-tiden igår kväll blev ungefär 650 hushåll i centrala Trollhättan strömlösa då ett elfel uppstod vid bussdepån i Trollhättan. Efter ungefär 3-4 timmar hade samtliga strömmen tillbaka. Men inte bussdepån.

Två killar håller en skylt framför en sopbil. Står vid en återvinningsstation.

2024-01-02

Trollhättan Energi tar över ansvaret för återvinningsstationerna

I Trollhättan finns 25 stycken återvinningsstationer där du som privatperson återvinner förpackningar av plast, papper, glas och metall. Där kan du också lämna tidningar och batterier. Från och med 1 januari 2024 är det Trollhättan Energi som tar över ansvaret för stationerna vilket framför allt innebär drift (tömning och städning) och kundservice.

Uppgrävt dike för att leda bort avloppsvatten.

2023-12-20

Snabbt väderomslag trolig orsak till avloppsläcka i Sjuntorp

- Äldre vatten- och avloppsledningar är känsliga för yttre påverkan i markmiljö och att ett ledningsbrott uppstår under vinterhalvårets kallaste månader är därför relativt vanligt, tyvärr. Men Trollhättan Energi har såväl handlingsplaner som personal i beredskap för att akut kunna reparera ledningar som spricker, säger Stefan Bohman, rörnätschef på Trollhättan Energi.

2023-12-18

Ändrad sophämtning under jul och nyår (vecka 52 och 1)

Du som har tömning under vecka 52 och vecka 1 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.