En man står lutad mot en stor motor.

Avloppsslam blir till el och värme

Genom att omvandla avloppsslam till el och värme tar Trollhättan Energi ytterligare ett steg mot ett cirkulärt samhälle.

2021 fick Bo Lindberg, drifttekniker på Trollhättan Energi, och hans kollegor på Arvidstorps avloppsreningsverk uppdraget att utreda hur Trollhättan Energi bäst kunde använda den biogas som producerades på avloppsreningsverket. Utredningen kom fram till att biogasen skulle användas för att driva en gasmotor som i sin tur kunde generera både el och värme.

– Sedan ungefär ett år tillbaka så har vi startat upp gasmotorn och den uppfyller våra förväntningar med råge. Förutom att generera stora mängder el har användningen av gasmotorn även lett till att Arvidstorps avloppsreningsverk går mot att bli självförsörjande på värme. Som bonus har processen även gett oss lite hjälp på traven med kvävereningen, berättar Bo.  

För att det ska kunna bildas el och värme så pumpas avloppsslammet in i en biogasanläggning. Slammet hamnar då i en rötkammare där slammet ska ligga i 20 dagar. Under processen bildas biogas (60 % metangas och 40 % koldioxid). Biogasen förs sedan till en gasmotor som drivs av biogasen. Gasmotorn i sin tur genererar både värme (via en värmeväxlare) och el (via en generator). 

– Vi räknar med att producera två miljoner kilowattimmar per år, vilket motsvarar 100 villors årsförbrukning av el. Under delar av året producerar vi så mycket värme att vi förutom att försörja avloppsreningsverket dessutom kan skicka ut överskottsvärme till Trollhättan Energis fjärrvärmenät. På så sätt kan vårt avloppsslam även försörja ett flertal bostadsområden i Trollhättan med fjärrvärme.

Bo är särskilt nöjd med det fina samarbetet med kollegorna som jobbar med värme och som har gjort det möjligt att ta vara på värmen från gasmotorn, istället för alternativet som innebär att värmen kyls ned för att sedan skickas ut i luften igen. 

– Just nu håller vi även på att undersöka om fler verksamheter inom Trollhättan Energi har överskottsvärme som kan ledas ut på fjärrvärmenätet i Trollhättan. Det här är bara början. Nu snackar vi cirkulärt på riktigt, säger Bo med ett stort leende. 

Länk till film

Klicka på bilden för att se hur vi omvandlar avloppsslam till el och värme.

Nyheten publicerad: 2024-01-10

Senaste nyheterna

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.

2024-02-20

Premiär för podden Trash Talk: Hör Ulrik, Johanna & Brodden snacka sopor

Det snackas sopor och återvinning i Trollhättan som aldrig förr. Initiativet Trash Talk har verkligen fått ett härligt gensvar från er Trollhättebor och nu tar vi nästa steg för att fylla på med ännu mer hållbart snack. Tisdagen den 20 februari är det premiär för podden Trash Talk där du får tips, inspiration och massor av pepp från Ulrik, Johanna & Brodden - med gäster. Premiärgäst är kommunikatören Sofi Kristiansson som berättar mer om initiativet Trash Talk.

Man på scen pekar

2024-02-16

Trollhättan Energi anordnar ”Trash Talk live” – ett öppet hus om Hemsortering för dig som äger ett flerfamiljshus

Under kommande år kommer Trollhättan Energi göra en rad insatser för att underlätta och öka återvinningen i Trollhättan (till exempel Hemsortering, ny återvinningscentral, mobil återvinningscentral med mera). Med konceptet Trash Talk vill Trollhättan Energi inspirera och engagera alla Trollhättebor till att ta snacket med varandra om återvinning och till en mer hållbar livsstil.

Hög med metallförpackningar

2024-02-14

Trolig orsak till brand i sopbil: trycksatt metallförpackning

Under onsdag morgon när renhållningsarbetare Anton skulle tömma en container med metallförpackningar på återvinningsstationen vid Kungsporten i Trollhättan fattade lasset eld. Trolig orsak: trycksatt behållare som till exempel hårsspray.

2024-01-23

Få en inblick i våra distributionselektrikers vardag

Den 23 januari firas Elens dag som är till för att uppmärksamma elens nytta i samhället.

Tjej står i trappa och håller upp telefon och en beachflagga och tittar in i kameran.

2024-01-15

”Trash Talk” – ett nytt sätt att ta snacket om sopor

En tredjedel av allt som slängs i restavfallet består av förpackningar som kan återvinnas, om det bara sorteras rätt. Det är en av utmaningarna när Trollhättan Energi nu tar initiativ till ”Trash Talk”, fyllt av vardagssnack om sopor. Bland annat i en helt ny podd.

En man står lutad mot en stor motor.

2024-01-10

Avloppsslam blir till el och värme

Genom att omvandla avloppsslam till el och värme tar Trollhättan Energi ytterligare ett steg mot ett cirkulärt samhälle.

Blå pratbubbla med ett

2024-01-06

Strömavbrott orsakat av kortslutning hos bussdepån

Vid 22-tiden igår kväll blev ungefär 650 hushåll i centrala Trollhättan strömlösa då ett elfel uppstod vid bussdepån i Trollhättan. Efter ungefär 3-4 timmar hade samtliga strömmen tillbaka. Men inte bussdepån.

Två killar håller en skylt framför en sopbil. Står vid en återvinningsstation.

2024-01-02

Trollhättan Energi tar över ansvaret för återvinningsstationerna

I Trollhättan finns 25 stycken återvinningsstationer där du som privatperson återvinner förpackningar av plast, papper, glas och metall. Där kan du också lämna tidningar och batterier. Från och med 1 januari 2024 är det Trollhättan Energi som tar över ansvaret för stationerna vilket framför allt innebär drift (tömning och städning) och kundservice.

Uppgrävt dike för att leda bort avloppsvatten.

2023-12-20

Snabbt väderomslag trolig orsak till avloppsläcka i Sjuntorp

- Äldre vatten- och avloppsledningar är känsliga för yttre påverkan i markmiljö och att ett ledningsbrott uppstår under vinterhalvårets kallaste månader är därför relativt vanligt, tyvärr. Men Trollhättan Energi har såväl handlingsplaner som personal i beredskap för att akut kunna reparera ledningar som spricker, säger Stefan Bohman, rörnätschef på Trollhättan Energi.

2023-12-18

Ändrad sophämtning under jul och nyår (vecka 52 och 1)

Du som har tömning under vecka 52 och vecka 1 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.