Nyheter: April2019

2019-04-03

Snart startar utbyggnaden av Trollhättans reningsverk

Arbetet med framtidens miljötillstånd för Trollhättans avloppsreningsverk Arvidstorp går nu in i slutfasen. – Vi märker redan nu att vissa…

2019-04-11

Ledningskolla först – och gräv sen

Runt om i Trollhättan finns många olika ledningar under marken. Vi på Trollhättan Energi äger flera av dem, exempelvis för…

2019-04-16

Trollhättan Energi och BRC bildar nytt biogasbolag

Nu ökar Trollhättan Energi och Trollhätteföretaget BRC Sweden tempot i sin satsning på biogas och arbetet för en fossilfri stad…