Vy över Trollhättan i soluppgång

Den goda kraften för generationer

Pia Brühl Hjort, vd för Trollhättan Energi, summerar året som gått.

“Den nya visionen kittlar och inspirerar”

Mitt i all oro med anledning av coronapandemin, så kan jag inte låta bli att imponeras av hur vi som företag med samhällsviktig verksamhet hanterat en situation där förutsättningar under 2020 helt förändrades. Jag vill påstå att det också gjort oss starkare inför framtiden. En framtid som vi möter med en ny och inspirerande vision.

När pandemin var ett faktum agerade vi snabbt och ställde om vår arbetsvardag för att begränsa smittspridning och värna om såväl kunder som kollegor och alla viktiga verksamheter vi ansvarar för. I en situation som den här är det förstås mer avgörande än någonsin att vatten, värme, el, fiber och avfallshantering fungerar. Det är bokstavligt talat en livsavgörande infrastruktur, inte minst för den hårt belastade sjukvården.

Ansvarstagandet och engagemanget som jag sett i hela vår organisation under 2020 är inget som överraskar, men det gör mig inte desto mindre stolt och glad. Det har verkligen märkts att vi är vana vid att riskminimera och att ha beredskap för oförutsedda händelser. Omställningen säger också något om den kultur som jag tycker präglar Trollhättan Energi. Den har vi haft med oss i det arbete med bolagets nya strategi och vision som pågick större delen av förra året. Trots att vi tvingades driva processen på ett annorlunda sätt utifrån de restriktioner som gällt, så har vi rott arbetet i land. Inte minst tack vare en bra intern IT-infrastruktur, som gjort det möjligt för oss att enkelt mötas på alternativa sätt.

Vår nya vision; “Den goda kraften för generationer”, fångar den där känslan och det där drivet som jag upplevt varit extra starkt under 2020. Visionen både kittlar och inspirerar. Och den stämmer också så bra överens med flera av de framtidsprojekt som vi just nu jobbar med. Visionen och strategin sätter vårt fokus på en hållbar utveckling för Trollhättan, för vår verksamhet, för kommuninvånarna och alla företag och andra verksamheter som tillsammans bidrar till den lokala kraften och den lokala utvecklingen. Där vill vi fortsätta vara en stark pådrivare, som tar ansvar för vår stad och skapar mervärden. Vi gör det som ett samlat Trollhättan Energi, där vi söker samspel mellan alla våra olika verksamhetsområden, med samarbetspartners och våra kunder.

Rent konkret har pandemin självklart påverkat flera av våra verksamheter under 2020. Vi har exempelvis behövt se över utformningen och rutinerna vid vår Återvinningscentral Håjum, som periodvis varit extremt hårt belastad då många jobbat hemma eller varit korttidspermitterade och då fått mer tid till att röja i garage och på vindar. Det har bland annat lett till att vi nu inlett en process där vi utreder en ny återvinningscentral som möter framtidens alla behov.

Med samma framtidstänk i ryggen fortsätter vi att bygga en stark lokal och hållbar infrastruktur inom alla våra verksamhetsområden. Vår satsning på Vattenpaketet 2026, som bland annat innebär byggandet av ett helt nytt vattenverk, är i full gång. Vi gör samtidigt fortsatta och omfattande investeringar i förbättrad avloppsrening och förnyar ledningsnätet på vatten- och avloppssidan. På energi- och värmesidan förädlar vi våra fjärrvärmeleveranser ytterligare och vi ser också att allt fler företag och villaägare fått upp ögonen för våra klimatsmarta helhetslösningar inom solenergi. Fler laddpunkter för elbilar är också en del i helheten, för att nu nämna några saker av allt som pågår.

Genom att hela tiden ta vara på digitaliseringens möjligheter strävar vi samtidigt efter att effektivisera och trygga driften och leveranserna i alla sammanhang. Att exempelvis alla elmätare ute hos kunderna bytts ut och numer är digitala, ger oss exakt driftinformation som hjälper oss att dimensionera elnätet i detalj och minimera avbrotten. Med tanke på den ovanligt kalla vinter vi har bakom oss så är det extra viktigt.

Vi jobbar vi med ett brett spektrum av verksamheter, med hållbarhet som den gemensamma nämnaren. Vi är nu nästan 200 kollegor som med vår gemensamma kunskap och vårt engagemang bland annat vill vara med och se till att Trollhättan når målet om fossilfrihet 2030. Samtidigt vill vi, genom vårt sätt att vara och driva utvecklingen framåt, visa vägen mot ett samhälle byggt på mångfald och respekt för varandra.

Att vara den goda kraften för generationer handlar nämligen också om det.

Pias topp 3 – år 2020

1. Vår nya strategi och vision

Under året har vi tillsammans stakat ut framtiden för Trollhättan Energi i form av en ny strategi och en ny vision, som ger oss ny kraft och en tydlig riktning i vårt arbete. Ett stort engagemang har präglat processen och den nya strategin och visionen kommer i slutänden att resultera i att vi blir en ännu bättre leverantör av produkter och tjänster till Trollhättans alla företag och hushåll.

Person med tandborste i munnen håller ett litet barn i famnen

2. Regional samverkan för framtida dricksvattenförsörjning

I planeringsarbetet för byggandet av vårt nya vattenverk och dragningen av en ny råvattenförsörjning från Vänern, som är en del av vår satsning Vattenpaketet 2026, så har även Uddevalla och Lilla Edet anslutit sig. Uddevalla kommer att ta sitt råvatten från Vänern, medan vi kommer att leverera färdigt dricksvatten till Lilla Edet. Den här typen av regional samverkan minskar inte bara våra gemensamma kostnader, utan ger också en tryggare dricksvattenförsörjning för omkring 120 000 invånare.

Flisbil som går på biogas kör ut från fjärrvärmeverket3. Den första biogasdrivna flistransporten

Under 2020 var det premiär för den första biogasdrivna lastbilstransporten med flis från hållbara och lokala skogsbruk till vårt fjärrvärmeverk på Stallbacka. Det var ett stort och samtidigt symboliskt viktigt steg för att göra vår fjärrvärme ännu mer hållbar. Även om den redan är märkt Bra miljöval av Naturskyddsföreningen, så vill vi att även alla transporter till fjärrvärmeverket ska vara fossilfria.  Pionjären är åkeriägaren Henrik Fredriksson i Ljungskile, som i flera år levererat flis till Trollhättan Energi på uppdrag av en av våra leverantörer; Stora Enso Bioenergi. Att han nu kör på biogas innebär att 1 300 av cirka 4 000 flistransporter per år blivit fossilfria. Vi jobbar vidare för att det snart ska bli fler.

Extra spännande 2021

Den nya hållbara stadsdelen Vårvik börjar nu växa fram och en ny bro ska byggas från Hjulkvarn över till området där industrin Stridsberg & Biörck tidigare fanns. Det här är en helt unik satsning på en hållbar stadsdel, där vi på Trollhättan Energi är med som en part i utvecklingsarbetet. Vi ska etablera lösningar för vatten, avlopp, avfall och återvinning, fjärrvärme och fiber anpassat för totalt 1 500 bostäder, butiker och företag. Redan 2023 kommer de första hyresgästerna att flytta in.

Så här tar vi ansvar för vår stad
Att tänka nytt och ställa om har varit extra starka ledstjärnor för oss på Trollhättan Energi sedan pandemin var ett faktum. Det gör att vi faktiskt känner oss mer rustade än någonsin att möta framtidens utmaningar och fortsätta ta ansvar för vår stad. Och vi gör det tillsammans med er alla som lever, jobbar eller driver företag här i Trollhättan. Här får ni några exempel på av allt det vi faktiskt jobbar med för att skapa mervärden genom våra produkter och tjänster.

Senast granskad: 2021-05-07