Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för Trollhättan Energi

Trollhättan Energi AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur trollhattanenergi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Löpande test och underhåll

Webbplatsen testas mot WCAG 2.1 med hjälp av systemet Siteimprove, så våra redaktörer kan fånga tillgänglighetsproblem när felaktiga sidor publicerats.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från trollhattanenergi.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du rapportera bristerna så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt 1-3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, rapportera bristerna så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Dokument

 • Det finns PDF-dokument på webbplatsen som helt eller delvis inte är tillgänglighetsanpassade. Vissa av dessa dokument ska tillgänglighetsanpassas men det har inte hunnits med.
 • Andra dokument har vi valt att de ska få ligga kvar på hemsidan då de har som huvudsyfte att skrivas ut – då finns samma information tillgänglig på hemsidan, och länken till PDF-dokumentet förklarar tydligt att denna fil är till för utskrift.
 • Trollhättan Energi har några system som automatiskt genererar dokument som inte är fullt ut tillgänglighetsanpassade. I takt med att system uppgraderas och byts ut kommer detta att säkras upp.
 • PDF-dokument som är äldre (före 2018-09-23) eller kommer från annan part och som vi ser tillför nytta för våra besökare bedömer vi inte ha möjlighet att göra tillgänglighetsanpassade till en rimlig arbetsinsats. Alternativet att ta bort dem helt från hemsidan bedömer vi försämrar tillgången till information som helhet.

Tillgängligheten i samtliga dokument kommer att ses över och om möjligt förbättras när de uppdateras.

Webbsidor

 • Vissa sidor med tabeller eller inbäddade filmer anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller telefonen, utan kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled. Vi anpassar dessa sidor löpande.
 • Nyheter äldre än 1 juni 2020 är inte tillgänglighetsanpassade.

Formulär

 • Formulären på hemsidan har inte full tillgänglighet idag.

Bristande förenlighet med lagkraven

Många användare

 • Webbplatsens sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. För användare med hjälpmedel och webbläsare kan webbplatsen fungera sämre eller dåligt om uppmärkningskoden inte följer specifikationen fullt ut.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Länkarna i mobilmenyn går att nå med tangentbordsstyrning och med hjälp av sveprörelse även när menyn är stängd. Användare med skärmläsare ska inte kunna nå länkar i mobilmenyn utan att menyknappen är vald.
 • Knappen för att fälla ut mobilmenyn går inte att nå eller använda med tangentbordsstyrning eller med hjälp av sveprörelse. Användare som enbart styr med tangentbordsstyrning kan inte använda webbplatsens mobilmeny.
 • Det finns exempel på felhantering som inte ger återkoppling direkt när ett felmeddelande visas. Användare med skärmläsare får inte informationen att ett felmeddelande har lagts till och kan därför ha svårt att förstå att något är felaktigt ifyllt och hitta vad som ska ändras.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det finns texter som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärg som till exempel röda texter mot vit bakgrund. Användaren kan missa viktig information som felmeddelande och länktexter.
 • När sidornas mobilversion används på en desktopdator går inte mobilmenyn att nå eller välja med hjälp av tangentbordsstyrning. Användare med nedsatt synförmåga som förstorar och använder mobilmeny kan inte använda webbplatsens navigeringsmeny.

Problem vid nedsatt färgseende

 • Det finns texter som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärg till exempel röda texter mot vit bakgrundsfärg. Användare kan missa viktig information som felmeddelande eller länkar.

Problem vid nedsatt styrförmåga, finmotorik och rörelseförmåga

 • Länkarna i mobilmenyn går att nå med tangentbordsstyrning även när menyn är stängd (desktop). Användare ska inte kunna nå länkar i mobilmenyn utan att menyknappen är vald.
 • Knapp för att välja och fälla ut mobilmeny går inte att nå eller använda med tangentbordsstyrning (desktop). Användare som enbart styr med TAB-tangent kan inte använda webbplatsens mobilmeny.

Oskäligt betungande anpassning

Trollhättan Energi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Dokument
 • Kartbilder

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Problem vid användning med nedsatt eller utan synförmåga

 • Det finns exempel på länkar som öppnar en ny flik utan att varna för detta. Om en användare med uppläsande hjälpmedel navigerar på en sida och ett nytt fönster eller en ny flik öppnas utan att användaren informeras om detta finns det risk för användaren blir osäker om hen befinner sig på den ursprungliga sina eller i ett nytt fönster eller på en ny flik.

Hur vi testat webbplatsen

Företaget ETU AB har gjort en oberoende granskning av Trollhättan Energis webbplats. Granskningen gjordes av ramverk, återkommande delar, detaljgranskning av sju sidor samt en översiktlig granskning. Läs mer om granskningsmetod WCAG 2.1 (öppnas i nytt fönster).

Senaste bedömningen gjordes den 24 maj 2020.

Webbplatsen publicerades 5 november 2018.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 22 augusti 2020.

 
Trollhättan Energi