Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för Trollhättan Energi

Trollhättan Energi AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur trollhattanenergi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Löpande test och underhåll

Webbplatsen testas mot WCAG 2.1 med hjälp av systemet Siteimprove, så våra redaktörer kan fånga tillgänglighetsproblem när felaktiga sidor publicerats.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från trollhattanenergi.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du rapportera bristerna så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt 1-3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, rapportera bristerna så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Dokument

 • Det finns PDF-dokument på webbplatsen som helt eller delvis inte är tillgänglighetsanpassade. Vissa av dessa dokument ska tillgänglighetsanpassas men det har inte hunnits med.
 • Andra dokument har vi valt att de ska få ligga kvar på hemsidan då de har som huvudsyfte att skrivas ut – då finns samma information tillgänglig på hemsidan, och länken till PDF-dokumentet förklarar tydligt att denna fil är till för utskrift.
 • Trollhättan Energi har några system som automatiskt genererar dokument som inte är fullt ut tillgänglighetsanpassade. I takt med att system uppgraderas och byts ut kommer detta att säkras upp.
 • PDF-dokument som är äldre (före 2018-09-23) eller kommer från annan part och som vi ser tillför nytta för våra besökare bedömer vi inte ha möjlighet att göra tillgänglighetsanpassade till en rimlig arbetsinsats. Alternativet att ta bort dem helt från hemsidan bedömer vi försämrar tillgången till information som helhet.

Tillgängligheten i samtliga dokument kommer att ses över och om möjligt förbättras när de uppdateras.

Webbsidor

 • Vissa sidor med tabeller eller inbäddade filmer anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller telefonen, utan kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled. Vi anpassar dessa sidor löpande.
 • Nyheter äldre än 1 maj 2020 är inte tillgänglighetsanpassade.

Formulär

 • Formulären på hemsidan har inte full tillgänglighet idag.

Bristande förenlighet med lagkraven

Många användare

 • Webbplatsens sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. För användare med hjälpmedel och webbläsare kan webbplatsen fungera sämre eller dåligt om uppmärkningskoden inte följer specifikationen fullt ut. WCAG 4.1.1 (A).
 • Skriv sidtitlar som är konsekventa med länken som valt samt huvudrubriken på sidan. Sidtiteln är det första som läses upp med vissa hjälpmedel samt den text som visas i webbläsarens fönster. När sidtitel och första rubriken på sidan inte är lika blir det svårt för en användare med hjälpmedel att veta var den befinner sig och hittat rätt. WCAG 2.4.2 (A).

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det saknas språkmarkering för webbplatsens språk. Det kan orsaka problem med uppläsning i olika hjälpmedel som t.ex. skärmläsare. WCAG 3.1.1 (A).
 • Det saknas en uppmärkning av vad som är sidornas huvudinnehåll (main-element). Användare med skärmläsare får inte information om vad som är huvudinnehållet och kan inte navigera direkt till huvudinnehåll. WCAG 2.4.1 (A).
 • Huvudmenyn är korrekt uppmärkt så användare med skärmläsare får information om att det är ett navigeringsområde (nav-element). Det saknas dock extra information om att det är en huvudmeny. Användare med skärmläsare får inte samma information som användare som kan se så det blir svårt att skilja mellan olika navigeringsmenyer. WCAG 2.4.1 (A).
 • Länkarna i mobilmenyn går att nå med tangentbordsstyrning och med hjälp av sveprörelse även när menyn är stängd. Användare med skärmläsare ska inte kunna nå länkar i mobilmenyn utan att menyknappen är vald. WCAG 2.1.1 (A).
 • Knappen för att fälla ut mobilmenyn går inte att nå eller använda med tangentbordsstyrning eller med hjälp av sveprörelse. Användare som enbart styr med tangentbordsstyrning kan inte använda webbplatsens mobilmeny. WCAG 2.1.1 (A).
 • Det finns ingen möjlighet att, direkt på webbplatsen, hoppa över återkommande delar och nå sidans huvudinnehåll. Det kan åtgärdas genom att lägga till en länk ”Hoppa till huvudinnehåll”. Användare som enbart navigerar med hjälp av tangentbordet ska kunna nå huvudinnehållet direkt istället för att gå igenom delar som upprepas som t.ex. länkar i menyn. WCAG 2.4.1 (A).
 • Det finns exempel på rubriker som är uppmärkt med fel rubriknivå. Användare med skärmläsare kan hoppa mellan rubriker. En rubrikstruktur som inte är korrekt kan göra att det är svårt att förstå informationsstrukturen. WCAG 2.4.1 (A).
 • Det finns exempel på grupper av länkar som inte är grupperade som listor (ul och li) t.ex. länkarna i webbplatsens nederkant. Användare med skärmläsare får problem att förstå vad som hör ihop och de får inte heller möjligheten att navigera förbi och till listor med länkar. WCAG 1.3.1 (A).
 • Det finns några exempel på länktexter som är för allmänt hållna och beskriver inte länkens destination på ett tillräckligt utförligt sätt. Krav ställs inte på nivå A att en länktext ska gå att förstå utan sitt sammanhang men tydliga länktexter gör det möjligt att välja korrekt länk snabbt och förstå vart länkar leder. WCAG 2.4.4 (A) och WCAG 2.4.9 (AAA).
 • Det finns områden med klickbara bilder och länktexter intill varandra som leder till samma sida. Det är två länkar istället för en och länktexterna är olika fast de leder till samma sida. För användare med skärmläsare är det viktigt att klickbara bilder och länktexter kombineras till en länk. WCAG 1.1.1 (A).
 • Det finns några klickbara bilder som har alternativtexter som inte beskriver vart länken leder. Användare med skärmläsare ska kunna förstå vart länken leder. Alternativtexten för webbplatsens logotyp ska beskriva att den leder till ”Startsidan, Trollhättan Energi”. WCAG 1.1.1 (A).
 • Det finns bilder som saknar uppmärkning (alt-attribut) att bilden är informativ (alternativtext) eller om bilden är dekorativ (artefakt). Användare med skärmläsare kan få en konstig uppläsning av bilder som saknar korrekt uppmärkning. WCAG 1.1.1 (A).
 • Det finns utfällbara områden som visar mer information på t.ex. sidan ”Frågor och svar”. Dessa områden går inte att nå eller aktivera med hjälp av tangentbordsstyrning. Användare som navigerar med hjälp av tangentbordsstyrning kommer inte att kunna fälla ut dessa områden ej heller läsa all information. WCAG 2.1.1 (A).
 • Det går inte att nå knappen ”OK” med hjälp av tangentbordsstyrning. Knappen finns i chattfunktionen och detta innebär att användare som använder tangentbordsstyrning inte kan använda chattfunktionen korrekt. WCAG 2.1.1 (A).
 • Det finns exempel på felhantering som inte ger återkoppling direkt när ett felmeddelande visas. Användare med skärmläsare får inte informationen att ett felmeddelande har lagts till och kan därför ha svårt att förstå att något är felaktigt ifyllt och hitta vad som ska ändras. WCAG 3.1.1 (A).
 • Det finns länkar i huvudmenyn som fäller ut/in ett område och det är tydligt visuellt genom att symbolerna ”+” och ”-” använts. Användare med skärmläsare får inte informationen att länken fäller ut innehåll vilket gör att de inte vet om länken leder till en sida i huvudmenyn eller om länken fäller ut ett område. WCAG 4.1.2 (A).
 • Vald länk i huvudmenyn eller undermenyn visas tydligt med en förändrad färg. Användare med skärmläsare får ingen information uppläst om vilken länk som är aktiv i menyer. WCAG 4.1.2 (A).
 • Det finns exempel på informationsytor med bild, rubrik och text som har allt innehåll i ett klickbart område. Användare med skärmläsare får problem därför att länktexten är för lång och som saknar struktur vilket gör det svårt att förstå innehållet. WCAG 4.1.2 (A).
 • Det finns ramar som saknar en titel som beskriver ramens innehåll. Användare med skärmläsare ska få information om vad ramen innehåller för att avgöra om det är intressant att välja att navigera i ramen. WCAG 4.1.2 (A).

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det finns texter som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärg som t.ex. blåa texter på vit bakgrund och röda texter mot vit bakgrund. Användaren kan missa viktig information som felmeddelande och länktexter. WCAG 1.4.3 (A).
 • Webbplatsen saknar helt markering för tangentbordfokus. Det finns en markering för muspekarfokus för en del element, men inte alla. Användare som navigerar med hjälp av tangentbordet är beroende av en visuell återkoppling var fokus finns på en sida och tappar orienteringen om tabbfokus saknas. WCAG 2.4.7 (A).
 • Det finns utfällbara områden som visar mer information som t.ex. på sidan ”Frågor och svar”. Dessa områden går inte att nå eller aktivera med hjälp av tangentbordsstyrning. Användare som navigerar med hjälp av tangentbordsstyrning kommer inte att kunna fälla ut områden inte heller läsa all information. WCAG 2.1.1 (A).
 • När sidornas mobilversion används på en desktopdator går inte mobilmenyn att nå eller välja med hjälp av tangentbordsstyrning. Användare med nedsatt synförmåga som förstorar och använder mobilmeny kan inte använda webbplatsens navigeringsmeny. WCAG 2.1.1 (A).
 • Det finns exempel på formulärfält med vanligt förekommande innehåll som till exempel namn, e-postadress, telefonnummer där det inte finns någon hjälp för användaren att fylla i. För användare med nedsatt synförmåga så finns risken att det som matas in blir fel, och av naturliga skäl så det är väsentligt att denna typ av information blir korrekt inmatad. WCAG 1.3.5 (AA).

Problem vid nedsatt färgseende

 • Det finns texter som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärg exempel blåa texter på vit bakgrund, röda texter mot vit bakgrundsfärg. Användare kan missa viktig information som felmeddelande eller länkar. WCAG 1.4.3 (A).
 • Länkarna saknar markering utöver färg. För användare som helt eller delvis saknar förmågan att urskilja färger får problem att förstå vad som är klickbara länkar. WCAG 1.4.1 (A).

Problem vid nedsatt styrförmåga, finmotorik och rörelseförmåga

 • Det finns utfällbara områden som visar mer information som t.ex. på sidan ”Frågor och svar”. Dessa områden går inte att nå eller aktivera med hjälp av tangentbordsstyrning. Användare som navigerar med hjälp av tangentbordsstyrning kommer inte att kunna fälla ut områden inte heller läsa all information. WCAG 2.1.1 (A).
 • Det går inte att nå knappen ”OK” med hjälp av tangentbordsstyrning. Knappen finns i chattfunktionen och detta innebär att användare som använder tangentbordsstyrning inte kan använda chattfunktionen korrekt. WCAG 2.1.1 (A).
 • Länkarna i mobilmenyn går att nå med tangentbordsstyrning även när menyn är stängd (desktop). Användare ska inte kunna nå länkar i mobilmenyn utan att menyknappen är vald. WCAG 2.1.1 (A).
 • Knapp för att välja och fälla ut mobilmeny går inte att nå eller använda med tangentbordsstyrning (desktop). Användare som enbart styr med TAB-tangent kan inte använda webbplatsens mobilmeny. WCAG 2.1.1 (A).
 • Det finns ingen möjlighet att, direkt på webbplatsen, hoppa över återkommande delar och nå sidans huvudinnehåll. Det kan åtgärdas genom att lägga till en länk ”Hoppa till huvudinnehåll”. Användare som enbart navigerar med hjälp av tangentbordet ska kunna nå huvudinnehållet direkt istället för att gå igenom delar som upprepas som t.ex. länkar i menyn. WCAG 2.4.1 (A).

Oskäligt betungande anpassning

Trollhättan Energi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Dokument
 • Kartbilder

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns exempel på länkar som öppnar en ny flik utan att varna för detta. Om en användare med uppläsande hjälpmedel navigerar på en sida och ett nytt fönster eller en ny flik öppnas utan att användaren informeras om detta finns det risk för användaren blir osäker om hen befinner sig på den ursprungliga sina eller i ett nytt fönster eller på en ny flik. WCAG 3.2.5 (AAA).

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det finns exempel på länkar som öppnar en ny flik utan att varna för detta. Om en användare med uppläsande hjälpmedel navigerar på en sida och ett nytt fönster eller en ny flik öppnas utan att användaren informeras om detta finns det risk för användaren blir osäker om hen befinner sig på den ursprungliga sina eller i ett nytt fönster eller på en ny flik. WCAG 3.2.5 (AAA).

Hur vi testat webbplatsen

Företaget ETU AB har gjort en oberoende granskning av Trollhättan Energis webbplats. Granskningen gjordes av ramverk, återkommande delar, detaljgranskning av sju sidor samt en översiktlig granskning. Läs mer om granskningsmetod (WCAG 2.1).

Senaste bedömningen gjordes den 24 maj 2020.

Webbplatsen publicerades 5 november 2018.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 14 augusti 2020.

 
Trollhättan Energi