Tjej går i vid avloppsvatten i bergrum

Utvecklad reningsteknik

Vad gör vi?

Eftersom lagkraven skärpts kring framför allt ökad kväverening och mer bortfiltrering av mikroorganismer, samtidigt som Trollhättan växer, så investerar vi både i ökad kapacitet och ännu bättre reningsteknik i Arvidstorps avloppsreningsverk. Eftersom avloppsvattnet som kommer dit leds ut i Göta Älv efter reningen, så är det förstås otroligt viktigt att ha bästa möjliga reningsprocess.

När gör vi det?

Under 2021 har vi påbörjat arbetet med att flytta upp en så kallad slamhanteringsanläggning från bergrummet, där själva reningsverket finns, till marknivå. Det ger oss delvis plats att installera reningsprocessen som ger ökad kapacitet nere i bergrummet. För att frigöra ytterligare utrymme behöver vi också spränga. Planen är att påbörja det arbetet under 2022.

Till projektsidan: ”Vi anpassar avloppsreningsverket för fler Trollhättebor” där du får senaste nytt

Senast granskad: 2021-07-01