Vatten & avlopp

Så mäter vi hur mycket vatten du använder

Vattenmätaren känner av hur mycket vatten ditt hushåll använder och det redovisas på din faktura. Det är vi på Trollhättan Energi som äger och ansvarar för själva mätaren, medan konsolen med avstängningsventiler, rör och kopplingar till anslutningspunkten i gatan är din egendom och ditt ansvar som fastighetsägare.

Lämna mätarställning

För att debiteringen av vatten- och avloppstaxan ska bli rätt är det viktigt att du läser av och skickar in din mätarställning varje år. Det gör du enkelt via Mina sidor.

Registrera din mätarställning på Mina sidor

Har du inget BankID kan du fylla i nedanstående fält så registrerar vi din vattenanvändning i vårt kundsystem.

Mätarplats för vattenmätare

För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren och att du som fastighetsägare lätt ska kunna komma åt avstängningsventilerna, är det viktigt att mätarplatsen utformas på bästa sätt. Mätaren får inte utsättas för frysning, olämplig uppvärmning eller annan yttre påverkan. Väggar och golv där vattenmätaren sitter ska tåla spill och läckage av vatten. Observera att mätarplatsen inte får byggas för med skåp, hylla eller dylikt. Vattenmätaren får heller inte byggas in i ett låst lägenhetsförråd.

Platsen för vattenmätaren ska vara försedd med

  • En fast monterad mätarkonsol
  • Avstängningsventiler på båda sidor om konsolen
  • Återströmningsskydd vid konsolens utloppssida

När mätarplatsen är förberedd är det dags att kontakta vår kundservice för montering av själva vattenmätaren.

Opålitlig vattenmätarkonsol?

Tyvärr är avstängningsventilerna av modell LK580 och LK581 på vattenmätarkonsoler opålitliga och kan orsaka vattenskador. Anledningen är att denna modell har ventiler som visat sig ha brister i konstruktionen. Vid manövrering av de svarta rattarna kan ventilratten lossna och flyga iväg och orsaka översvämning.

Vi ber dig kontrollera beteckningen på din vattenmätarkonsol. Om du upptäcker att ventilerna vid vattenmätaren är märkt med LK580 eller LK581, råder vi dig att byta ut dem. Ta hjälp av en rörmokare. Observera att avstängningsventil och konsol ska bytas ut samtidigt.

Överkryssad ventil
Beteckning på konsolen hittar du här.

Överkryssad vattenmätare
Vattenmätarkonsol LK581

Överkryssad vattenmätare
Vattenmätarkonsol LK580

 
Trollhättan Energi