Vatten & avlopp

Så mäter vi hur mycket vatten du använder

Vattenmätaren känner av hur mycket vatten ditt hushåll använder och det redovisas på din faktura. Det är vi på Trollhättan Energi som äger och ansvarar för själva mätaren, medan konsolen med avstängningsventiler, rör och kopplingar till anslutningspunkten i gatan är din egendom och ditt ansvar som fastighetsägare.

Mätarplats för vattenmätare

För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren och att du som fastighetsägare lätt ska kunna komma åt avstängningsventilerna, är det viktigt att mätarplatsen utformas på bästa sätt. Mätaren får inte utsättas för frysning, olämplig uppvärmning eller annan yttre påverkan. Väggar och golv där vattenmätaren sitter ska tåla spill och läckage av vatten. Observera att mätarplatsen inte får byggas för med skåp, hylla eller dylikt. Vattenmätaren får heller inte byggas in i ett låst lägenhetsförråd.

Platsen för vattenmätaren ska vara försedd med

  • En fast monterad mätarkonsol
  • Avstängningsventiler på båda sidor om konsolen
  • Återströmningsskydd vid konsolens utloppssida

När mätarplatsen är förberedd är det dags att kontakta vår kundservice för montering av själva vattenmätaren.

Lämna mätarställning

För att debiteringen av vatten- och avloppstaxan ska bli rätt är det viktigt att du läser av och skickar in avläsningskortet varje år. Om du har fått ett avläsningskort, registrera din mätarställning på avlasning.se

Har du inget avläsningskort kan du fylla i nedanstående fält så registrerar vi din vattenanvändning i vårt kundsystem.

 
Trollhättan Energi