Solcellspaket och priser

Efterfrågan på solcellsanläggningar är just nu mycket hög. Det råder samtidigt brist på vissa komponenter. Det betyder att vi inte kan offerera våra kunder ett bra pris eller leverera inom rimlig tid. Därför har vi valt att pausa försäljning av nya solcellsanläggningar tillfälligt. Vi har också pausat funktionen ”Solkalkylen” där du ser hur mycket du kan spara om du installerar solceller på ditt tak. Det gör vi för att priserna just nu är mycket föränderliga och för att vi inte har möjlighet att ta emot intresseanmälningar (hög efterfrågan och materialbrist).

Nedan finns några mycket ungefärliga prisexempel för olika paket. Solpaneler har en förväntad livslängd på 30-40 år så de kan dessutom bidra till ett höjt värde på din bostad. Forskning har visat att solenergi passar perfekt även i ett land som Sverige.

Solcellspaket

  Villa Gård/markställning
Anläggning 8 – 15 kW 15 – 20 kW
Årsproduktion 8 000 – 15 000 kWh 15 000 – 20 000 kWh
Pris* (exkl. bidrag) 175 000 – 275 000 kronor 250 000 – 350 000 kronor

Solcellspaketen är cirkapriser inklusive moms och varierar beroende på förutsättningar.
*Skattemyndigheten erbjuder möjligheten att utnyttja grönt bidrag á 19,4 % av material- och installationskostnaden, max 50 000 kr/år (per fastighetsägare).

Vanliga frågor och svar

Senast granskad: 2022-06-08