Solceller

Solcellspaket och priser

Trollhättan Energi anpassar installationen av solceller efter dina behov. Vi erbjuder bland annat den senaste och effektivaste tekniken SolarEdge, där varje solpanel monteras med en egen strömoptimerare. Det gör att varje enskild panel levererar maximal effekt, till skillnad från en traditionellt seriekopplad panel som påverkas av enheterna runtomkring.

Solcellspaket
Fritidshus Villa Gård Markställning
Anläggning 4 kW 7 kW 15 kW 17 kW
Årsproduktion 4 000 kWh 7 000 kWh 15 000 kWh 17 000 kWh
Anläggningsyta 36 kvm 60 kvm 110 kvm 140 kvm
Antal solpaneler 16 st 28 st 57 st 54 st
Pris 90 000 kr 135 000 kr 245 000 kr 285 000 kr
Pris med Solcellsbidrag
(-20 % via Länsstyrelsen)
72 000 kr 108 000 kr 196 000 kr 228 000 kr
Pris med ROT-avdrag
(schablon 9 % på priset)
81 900 kr 122 850 kr 222 950 kr 259 350 kr
 
Trollhättan Energi