Solceller

Så här köper du ditt solcellspaket

Trollhättan Energi erbjuder skräddarsydda solcellspaket för villan, fritidshuset eller lantbruket. Vi tar hand om allt från planering till installation och driftsättning. Tillsammans med oss blir det både enkelt och lönsamt för dig att bidra till ett mer hållbart Trollhättan. Som producent av egen förnybar el kan du dessutom sälja ditt överskott.

 • 1. Första kontakten

  Har du ett bra tak eller en skuggfri markyta? Då kan solceller vara ett bra alternativ för dig. Vi pratas vid och du fyller i offertunderlaget och skickar in det med e-post till kundservice@trollhattanenergi.se, skriv solceller i ämnesraden.

 • 2. Vi gör en förstudie och ett hembesök

  Vi gör en förkalkyl och undersöker förutsättningarna hemma hos dig, då tittar vi bland annat på optimal effektanpassning av tilltänkt yta, vi får en uppfattning om hur mycket energi din solcellsanläggning skulle ge (energirapport för solcellsanläggningens produktion baserat på föregående års soltimmar) och ungefär vad den kommer kosta. Beräkning av hållbarhet för solcellsanläggningen utifrån de geografiska snö- och vindzonerna görs. Placering, ev bygglov, uppkoppling mot elnätet, m m tittar vi också på.

 • 3. Offert/förslag

  Här anger vi pris, förutsättningar, leveransvillkor med mera. Det här ingår alltid:

  • Effektanpassning, hållbarhetsberäkning, energirapport och ekonomisk kalkyl
  • Solpaneler
  • SolarEdge-optimerat system med uppföljning i app och på webb
  • Montering, installation och kontroll av solcellsanläggning
  • 25 års effektgaranti (upp till 80 %) på solceller
  • 10 års produktgaranti på solceller
  • 12 års garanti på SolarEdge växelriktare
  • 25 års garanti på SolarEdge optimerare
 • 4. Du skriver under offert/avtal

  Nu gör vi en beställning av solcellspaketet.

 • 5. Hjälp med bidragsansökan och bygglov

  Det finns möjligheter till investeringsstöd och vi hjälper dig gärna med ansökningarna. Det har nyligen beslutats att bygglov inte är nödvändigt där solpaneler monteras i liv med taket.

 • 6. Leverans/Montage/Installation

  Leverans! Vi monterar solcellerna på taket, därefter dras solcellskabeln till växelriktaren och sedan kopplas detta in i elskåpet. Det elektriska arbetet måste utföras av en behörig elinstallatör som också ska göra en föranmälan till ditt elnätsbolag för att du ska få ett godkännande för installation av anläggningen. Vi monterar till nyckelfärdig solcellsinstallation som är i princip helt underhållsfri.

 • 7. Försäkring

  Prata med ditt försäkringsbolag om vad som gäller när du ska försäkra din solcellsanläggning.

 • 8. Driftsättning

  En strömkabel går från solpanelerna till en växelriktare som omvandlar elektriciteten till vanlig växelström med 230V. Elen leds sedan till husets elcentral där den fördelas ut i huset.

 • 9. Sälj din överskottsel – mikroproduktionsavtal

  Din egenproducerade el går i första hand till din egen elanvändning. Om du producerar mer el än du använder kan sälja överskottet till oss. Då behöver du, om du inte redan gjort det:

  1. Teckna ett mikroproduktions och elavtal
 
Trollhättan Energi