Elnät mot himmel

Åsaka/Norra Björke

Nya elledningar i Åsaka och Norra Björke

Trollhättan Energi har under många år successivt ersatt luftburna elledningar med markledningar, för att minimera risken för strömavbrott på grund av nedfallna träd som faller på ledningarna. 2014 ökade takten i samband med att vi drog fiber i hela kommunen vilket gjorde att vi slapp gräva två gånger. Arbetet med att gräva ner elledningarna i området Åsaka och Norra Björke är nästan helt klart och nu pågår driftsättningen av det markbundna elnätet. 

Att driftsätta alla mil markledningar är en process med många tillståndsansökningar, beställning och installationer av nya transformatorstationer, och slutligen inkoppling av alla nya ledningar. Vi har kommit halvvägs med driftsättningen och näst på tur att driftsätta är områdena i utkanten av Norra Björke som Vittene, Håsten och Östbjörke. En etapp som påbörjas under hösten 2021. Hela området Åsaka och Norra Björke planeras vara klart och driftsatt år 2024.

Projektuppdateringar

Senast granskad: 2021-09-29

Våra pågående projekt

Luftburet elnät

Åsaka/Norra Björke

Nya elledningar i Åsaka och Norra Björke

Trollhättan Energi har under många år successivt ersatt luftburna elledningar med markledningar, för att minimera risken för strömavbrott på grund av nedfallna träd som faller på ledningarna.

Trollhättans kommun

Vattenpaketet 2026 – fyra strategiska investeringar

Just nu pågår en av Trollhättan Energis största paket av investeringar i vatten och avlopp någonsin. Vattenpaketet 2026 innebär att vi under sex år satsar 1,5 miljarder kronor på att säkra bra dricksvatten och fungerande avlopp för alla Trollhättebor – även i framtiden.

Vy över Vänern från båt

Trollhättan

Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt

Arbetet med ny dricksvattenförsörjning för Trollhätteborna fortsätter där Vänern kommer vara ny råvattentäkt. Den nya dricksvattenförsörjningen planeras vara i drift kring år 2026 och byggs för att säkra upp rent vatten till Trollhätteborna under en lång tid framöver.

Arvidstorp, Trollhättan

Vi anpassar avloppsreningsverket för fler Trollhättebor

Vi har två stora projekt på gång samtidigt på Arvidstorps avloppsreningsverk. Dels en ny slamhanteringsbyggnad och dels en ansökan om ett nytt miljötillstånd så att vi kan förbättra kvävereningen och få en större kapacitet i verket.

Sjölanda

Nu bygger vi dricks- och spillvattenledningar i Sjölanda

Vintern 2017 startade vi igång arbetet med att säkerställa leveranserna av rent och tillräckligt med dricksvatten till alla hushåll i Sjölanda.