Elnät mot himmel

Åsaka/Norra Björke

Nya elledningar i Åsaka och Norra Björke

Trollhättan Energi har under många år successivt ersatt luftburna elledningar med markledningar, för att minimera risken för strömavbrott på grund av nedfallna träd som faller på ledningarna. 2014 ökade takten i samband med att vi drog fiber i hela kommunen vilket gjorde att vi slapp gräva två gånger. Arbetet med att gräva ner elledningarna i området Åsaka och Norra Björke är nästan helt klart och nu pågår driftsättningen av det markbundna elnätet. 

Att driftsätta alla mil markledningar är en process med många tillståndsansökningar, beställning och installationer av nya transformatorstationer, och slutligen inkoppling av alla nya ledningar. Vi har kommit halvvägs med driftsättningen och näst på tur att driftsätta är områdena i utkanten av Norra Björke som Vittene, Håsten och Östbjörke. En etapp som påbörjas under hösten 2021. Hela området Åsaka och Norra Björke planeras vara klart och driftsatt år 2024.

Projektuppdateringar

Senast granskad: 2021-09-29