Trollhättans kommun

Vattenpaketet 2026 – fyra strategiska investeringar

Nu säkrar vi bra dricksvatten även för Trollhättans kommande generationer.

Utan rent vatten har vi inget liv. För att kunna säkra bra dricksvatten för dig och alla andra Trollhättebor, även i framtiden, gör vi nu en av Trollhättan Energis största investeringar i vatten och avlopp någonsin fram till 2026. Det är därför vi fortsätter gräva och stöka till det lite här och var i stan – och det är därför behöver vi höja avgifterna lite mer. Helt enkelt för att du är vatten värd.

Läs mer om Vattenpaketet 2026 här. 

Senast granskad: 2021-05-04

Våra pågående projekt

Trollhättans kommun

Vattenpaketet 2026 – fyra strategiska investeringar

Just nu pågår en av Trollhättan Energis största paket av investeringar i vatten och avlopp någonsin. Vattenpaketet 2026 innebär att vi under sex år satsar 1,5 miljarder kronor på att säkra bra dricksvatten och fungerande avlopp för alla Trollhättebor – även i framtiden.

Vy över Vänern från båt

Trollhättan

Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt

Arbetet med ny dricksvattenförsörjning för Trollhätteborna fortsätter där Vänern kommer vara ny råvattentäkt. Den nya dricksvattenförsörjningen planeras vara i drift kring år 2026 och byggs för att säkra upp rent vatten till Trollhätteborna under en lång tid framöver.

Arvidstorp, Trollhättan

Vi anpassar avloppsreningsverket för fler Trollhättebor

Vi har två stora projekt på gång samtidigt på Arvidstorps avloppsreningsverk. Dels en ny slamhanteringsbyggnad och dels en ansökan om ett nytt miljötillstånd så att vi kan förbättra kvävereningen och få en större kapacitet i verket.

Sjölanda

Nu bygger vi dricks- och spillvattenledningar i Sjölanda

Vintern 2017 startade vi igång arbetet med att säkerställa leveranserna av rent och tillräckligt med dricksvatten till alla hushåll i Sjölanda.