Trollhättan

Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt

För över ett år sedan togs beslutet om att bygga ett nytt vattenverk med ett nytt råvattenintag och en ny råvattenledning från Vänern. Det planeras vara i drift år 2025 och ska säkra den kommunala dricksvattenförsörjningen för Trollhättan en lång tid framöver.

Vattenverket i Trollhättan börjar bli gammalt. Göta älv är Trollhättebornas vattentäkt (råvatten) och det är tyvärr inte optimalt med de risker som finns med bland annat fartygstrafiken i älven. Därför kommer det nya råvattenintaget ske i Vänern, och en ungefär 1-1,5 mils vattenledning grävs ner. Hur och var ledningen ska gå är inte klart.
– Det är inte ovanligt att råvattenintaget förläggs i en annan kommun än där vattenverket finns. Så kommer det alltså bli för Trollhättan. Vi är i ett mycket tidigt skede i arbetet med att hitta ett lämpligt stråk, för att hitta den bästa, eller kanske minst sämsta, vägen har vi gjort en grov stråkanalys som tittat på olika vägar att ta sig från Vänern till Trollhättan. Syftet med denna stråkanalys har varit att kartlägga och utvärdera de olika intressen och utmaningar som finns längs vägen. Det som analysen visar är att man utifrån olika kriterier kan se att några alternativ har fler nackdelar än andra, säger Julia Johansson, projektledare för råvattenledningen mellan Vänern och Trollhättan, hos Trollhättan Energi.

Inom några veckor kommer några fastighetsägare som ligger i nära anslutning till eller i ett möjligt stråk att kontaktas. Övriga förberedelser pågår för fullt. En projektgrupp har utsetts och är igång med att förbereda tillstånd, se över säkerhetsfrågor, fundera på vilken kapacitet det nya vattenverket ska ha och framförallt hitta den bästa vägen för ledningen mellan Vänern och Trollhättan.
– Det kräver lite eftertänksamhet, många utredningar och en stor portion ödmjukhet inför de som vi stör under och efter byggtiden. Det är också en utmaning i att välja rätt reningsteknik för det nya vattenverket, rätt kapacitet för framtiden och hantera framtidens krav från myndigheter, säger Malin Dahlstedt, ansvarig projektledare för hela projektet hos Trollhättan Energi.

Det kommer dröja innan det är dags för första spadtaget, men inom några år planerar vi börja gräva för råvattenledningen och för nya vattenverket.

Uppdaterat 2018-12-20

Här signerar ombuden för Trollhättan Energi och Peab det strategiska partneringavtalet, ivrigt påhejade av gänget som workshoppar kring val av beredningsprocess

Lagom till julledigheten har vi på riktigt landat i upphandlingen av Peab Anläggning AB som Trollhättan Energis partner för att projektera och bygga Nya vattenverket med ny råvattenledning. I onsdags signerade Synnöve Holm, Trollhättan Energi, och Berth Larsson, Peab Anläggning, ett strategiskt partneringavtal.

Under 2018 har projektet tagit fart. Vi har satt ihop en intern och extern projektorganisation och styrelsen har bland annat beslutat om sekretesspolicy, vision och mål, uppdrag, mandat och arbetsmetodik för projektet samt placering av nytt vattenverk.

2019 startar vi upp pilotförsök på tänkt beredningsprocess i vattenverket och projektering av råvattenledningens sträckning samt inleder dialog med fastighetsägare som kan komma att beröras av ledningsdragningen. Förhoppningsvis kan vi lämna in ansökan om ny vattendom i slutet av året. Byggstarten måste vänta in beslut om Vattendom och ledningsrätt, detaljprojektering och politiskt beslut efter att riktpris finns framme, dvs det är några år kvar tills första spadtaget.

Tack för alla nyfikna frågor och uppmuntrande hejarop under året! Nu tar vi en skön julledighet ett par veckor och hoppas att ni gör detsamma!

Malin Dahlstedt, projektledare

 

 
Trollhättan Energi