Matavfall i papperspåse

Allt matavfall läggas i de papperspåsar och påshållare som Trollhättan Energi delar ut. Matavfallet i Trollhättan går till biogasproduktion och fördelen med papperspåsar är att de kan gå med matavfallet direkt till rötningsprocessen. De gamla plastpåsarna var tvungna att först sorteras ut. Nu kan mer biogas utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar.

 

VIKTIGT!

  • Använd ALLTID den gröna hållaren som ni fått av oss tillsammans med papperspåsen.
  • Använd INGA lock, låt påsen andas och innehållet torka.
  • Vik ut botten ordentligt (rektangulär form och platt botten).
  • Låt påsen luftas runtom - ventilation är superviktigt!
  • Fyll den max till den streckade linjen (annars är påsen svårt att stänga).
  • När du stänger påsen, vik in kortsidorna och rulla ihop den ordentligt.
  • Byt ut påsen var 3:e eller 4:e dag eller tidigare.
  • Tvätta ditt kärl så att inga matrester finns kvar - det är ett sätt att undvika ohyra i kärlet.
  • Fläckar på utsidan av påsen innebär INTE att den läcker. Det betyder att den andas och fungerar som den ska.
  • Se filmerna nedan för vidare instruktioner.

Så får du nya papperspåsar
Bor du i villa klämmer du fast en ej använd papperspåse i locket på matavfallskärlet. Nya påsar lämnas då vid nästkommande tömning. Bor du i lägenhet kontaktar du istället din hyresvärd, bovärd, bostadsrättförening eller vaktmästare. Matavfallspåsar finns även att hämta på återvinningscentralen Returen och hos oss på Förrådsgatan 2 i Trollhättan.

Fördelar med papperspåse
• Mindre klimatpåverkan. Lägre transportkostnad då matavfall i papperspåsen torkar och vikten minskar. Vi bidrar till minskad användning av plastpåsar.
• Bättre och renare biogas
• Ingen extra kostnad för hushållen
• Mindre lukt i hemmet (vid korrekt användning)

FAQ - Vanliga frågor om papperspåsen

Korta filmer om papperspåsen

Numera sorterar Trollhätteborna sitt matavfall i papperspåse.

 

Påse + påshållare + luft. Då funkar det!

 

Här delar vi med oss av några tips och trix.

 

Så undviker du larver och ohyra i ditt kärl.

 

Så gör du om du behöver nya papperspåsar.

Change language

Vi använder oss av Google Translate