Matavfall i papperspåse

Från 1 juni 2017 ska allt matavfall läggas i de papperspåsar och påshållare som Trollhättan Energi delar ut. Matavfallet i Trollhättan går till biogasproduktion och fördelen med papperspåsar är att de kan gå med matavfallet direkt till rötningsprocessen. De gamla plastpåsarna var tvungna att först sorteras ut. Nu kan mer biogas utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar.

Startkitet (papperspåsar och påshållare) delas ut löpande från och med v 17 och under maj månad, tills alla fått. Villaägare får leverans vid sopkärlen. Lägenhetsinnehavare får information från sin fastighetsskötare eller hyresvärd om var man kan hämta startkitet.

Fördelar med papperspåse
• Mindre klimatpåverkan. Lägre transportkostnad då matavfall i papperspåsen torkar och vikten minskar. Vi bidrar till minskad användning av plastpåsar.
• Bättre och renare biogas
• Ingen extra kostnad för hushållen
• Mindre lukt i hemmet (vid korrekt användning)

Så får du nya papperspåsar
Bor du i villa klämmer du fast en ej använd papperspåse i locket på matavfallskärlet. Nya påsar lämnas då vid kommande tömning. Bor du i lägenhet kontaktar du istället din hyresvärd, bovärd, bostadsrättförening eller vaktmästare. Matavfallspåsar finns även att hämta på återvinningscentralen Returen.

FAQ - Vanliga frågor om papperspåsen

Korta filmer om papperspåsen

Nu kommer papperspåsen till Trollhättan.

 Påse + påshållare + luft. Då funkar det!

Här delar vi med oss av några tips och trix.

Så gör du om du behöver nya papperspåsar.

On 1 June 2017 we'll be introducing paper bags throughout Trollhättan. English version.

 On 1 June 2017 we'll be introducing paper bags throughout Trollhättan. Arabic version.

Change language

Vi använder oss av Google Translate