Om fjärrvärme

Vi brinner för Trollhättan -  och nu har vi gjort det i 50 år!

Vi brinner för din värme och vår stad. Hösten 2017 firar fjärrvärmen i Trollhättan 50 år. Vi är så stolta över att vi under så lång tid har kunnat leverera, till lägenheter och hus i Trollhättan, driftsäker, prisvärd och numera riktigt klimatsmart värme.

Vår fjärrvärme kommer från flis och vegetabiliska oljor. Eftersom vi eldar spillmaterial från hållbara, lokala skogsbruk har fjärrvärmen belönats med miljömärkningen Bra Miljöval. Den har även hjälpt oss minska utsläppen av koldioxid med lika mycket som utsläppen från alla bilar i Trollhättan under ett år, och förbättrat stadens luftkvalitet. Här kan du läsa mer om Klimatbokslutet 2016.

Som fjärrvärmekund har du både värme och varmvatten när du behöver det.

Drazen har varit fjärrvärmekund hos Trollhättan Energi sedan 90-talet. Han bor i ett av de villaområden som var bland de första att få fjärrvärme. "Jag behöver inte tänka på nåt", säger han.

Louise är Trollhättebo och har nyligen flyttat in i en lägenhet som har fjärrvärme. Hon hyser förhoppningar om att det ska bli bekymmersfritt och enkelt. Eftersom vi leverat värme till Trollhätteborna i 50 år är vi inte oroliga, vi kommer fortsätta levera. Vi vet att det är ett driftsäkert, prisvärt och klimatsmart sätt att värma upp hus och lägenheter på. Så tack Louise, Drazen och alla andra fjärrvärmekunder för att ni hjälper oss hålla nere de fossila utsläppen och göra Trollhättan till en hållbar stad.

En av världens tuffaste miljömärkningar - Bra Miljöval

Vår fjärrvärme är miljömärkt med Bra Miljöval. Den kommer från förnybara bränslen som skogsflis och bioolja. Bränslet är rester från skogsavverkning, består inte av skyddsvärd skog och kommer från skogsägare som bedriver ett hållbart skogsbruk. Det har inte heller gått åt onödig fossil energi på vägen från skog till ditt element och askan som bli kvar efter förbränningen återförs till skogen som gödning för nya träd.

Så funkar det

Vad är fjärrvärme egentligen? Vi frågade folk på stan... 

  

Kenneth och Björn försöker förklara hur fjärrvärme fungerar i Trollhättan.

Change language

Vi använder oss av Google Translate

Tack alla fjärrvärmekunder för att ni hjälper oss hålla nere de fossila utsläppen och göra Trollhättan till en hållbar stad.