Avtal & villkor

Här hittar du de avtal och villkor som gäller om du själv gjort ett aktivt val att ha oss som din elleverantör; eller om du bor i Trollhättan utan att ha gjort ett aktivt val och därför blir anvisad till oss.

Trollhättan Energis avtalsvillkor, elhandel. Gäller både för konsument och näringsidkare:

Avtalsvillkor 20160526-

Avtalsvillkor 20150518-20160525

Avtalsvillkor 20141201-20150517

Avtalsvillkor 20131001-20141130

Här finns också de allmänna avtalsvillkor som är utarbetade av Svensk Energi, efter överenskommelse med Konsumentverket.

Särskilda villkor för försäljning av el till konsument, anvisade kunder  2012K - Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument

Nedan reviderade avtalsvillkor gäller från 1 oktober 2015:

EL 2012 K rev fr 151001

Särskilda villkor konsument 2014 rev fr 151001

Våra produkter är:

Rörligt pris-avtal. Följer prisutvecklingen på elmarknaden och baseras på spotpriset på elbörsen.Priset kan variera månad för månad. Ett avtal med rörligt pris passar för dig som vill engagera dig och ha flexibilitet.

 

Fast pris-avtal. Innebär att du har ett fast pris per kilowattimme under en bestämd period på 1, 2 eller 3 år. Fats pris är alternativet för dig som vill slippa engagera dig och som värdesätter långsiktig trygghet.

 

Anvisat elavtal. Priset på ett anvisat elavtal är ett dyrare alternativ och därför rekommenderar vi dig att göra ett aktivt val genom att välja ett  avtal med fast eller rörligt pris hos oss.

 

Change language

Vi använder oss av Google Translate