Priser

Vi säljer biogas (fordonsgas) i kronor per kilogram (kr/kg).

Det aktuella priset är 17:25 kr/kg. Det motsvarar ett bensinpris på 12,87 kr/liter, enligt våra (Trollhättan Energis) beräkningar.

 

Så här har vi räknat:

1 kg gas har energiinnehållet 11,76 kWh (det går ca 1,2 Nm3 per kg gas)
1 liter bensin 8,8 kWh.

Detta ger en kvot mellan biogas o bensinen på ca 1,34. Så ett motsvarande bensinpris blir 17,25/1,34 = 12,87 kr/liter

 

Här kan du läsa mer.

Change language

Vi använder oss av Google Translate