Om oss

Vi besparar Trollhätteborna 79 000 ton koldioxidutsläpp

Ett välutvecklat fjärrvärmenät, satsningen på biogas och en ständigt förbättrad återvinningsprocess bidrog förra året till att undvika utsläpp motsvarande ett helt års bilkörning med diesel- eller bensinbilar för samtliga 58 000 Trollhättebor. I kronor innebär 2016 års klimatbokslut att vi besparade Trollhätteborna en klimatskatt på 88 miljoner.

Fjärrvärmen extra viktig

Just fjärrvärmedistributionen spelar en extra viktig roll. Även om fjärrvärmen skulle ersättas med andra etablerade och miljöanpassade alternativ som värmepumpar eller bergvärme för enskilda fastigheter, så går det inte att jämföra med de miljömässiga fördelar som Trollhättan Energis samlade fjärrvärmelösning innebär. De fliseldade värmeverken på Stallbacka och Lextorp ger både prisvänlig och klimatsmart vattenburen värme till villor, lägenheter, företag och offentliga lokaler via det totalt 12 mil långa ledningssystemet under marken.

 
Trollhättan Energi