Om oss

Minskade koldioxidutsläpp i Trollhättan enligt klimatbokslutet

Ett välutvecklat fjärrvärmenät, satsningen på biogas och en ständigt förbättrad återvinningsprocess gör att Trollhättan Energis verksamhet medför att Trollhättan undviker utsläpp motsvarande ett helt års bilkörning med diesel- eller bensinbilar för samtliga 58 000 Trollhättebor. Vårt årliga klimatbokslut är en viktig värdemätare för oss.

Fjärrvärmen extra viktig

Just fjärrvärmedistributionen spelar en extra viktig roll. Även om fjärrvärmen skulle ersättas med andra etablerade och miljöanpassade alternativ som värmepumpar eller bergvärme för enskilda fastigheter, så går det inte att jämföra med de miljömässiga fördelar som Trollhättan Energis samlade fjärrvärmelösning innebär. De fliseldade värmeverken på Stallbacka och Lextorp ger både prisvänlig och klimatsmart vattenburen värme till villor, lägenheter, företag och offentliga lokaler via det totalt 12 mil långa ledningssystemet under marken.

 
Trollhättan Energi