Nu bygger vi dricks- och spillvattenledningar i Sjölanda

2017-09-19

I höst startar vi upp arbetet med att bygga kommunalt vatten- och spillvatten i Sjölanda. Vi vill säkerställa leveranserna av rent och tillräckligt med dricksvatten till hushåll i området. Samtidigt skapar vi en bättre miljö i och kring sjön Trehörningen – genom minskade utsläpp av exempelvis kväve. Vi passar också på att möjliggöra utbyggnad av befintliga fastigheter och förbereda för framtida nybyggnation av fastigheter i Sjölanda-området.

Här kommer vi lägga ut information löpande om projektet.

Change language

Vi använder oss av Google Translate