Mindre avgiftshöjningar för elnät, vatten och avlopp

2018-09-18


Trollhättan Energis VD Pia Brühl Hjort ser fram emot att hantera framtidens strategiska investeringar för Trollhättan med en trygg ekonomi i ryggen och utan dramatiska avgiftsjusteringar för kunderna.

Trollhättan Energi fortsätter att utveckla renhållningen och sina nät och anläggningar för el, vatten och avlopp. För att hantera nödvändiga investeringar och underhåll har en enig styrelse beslutat om mindre avgiftshöjningar från och med 1 januari 2019. Den totala avgiftshöjningen stannar på omkring 50 kronor i månaden för en lägenhet och 75 kronor för en villa. Fjärrvärmepriset blir dessutom oförändrat.
- Tack vare långsiktig planering kan vi undvika dramatiska höjningar och fortsätta ha avgifter som ligger klart under riksgenomsnittet, säger VD:n Pia Brühl Hjort.

Det är femte året i rad som Trollhättan Energi låter priset på fjärrvärme ligga still. Inom verksamhets-områdena renhållning, vatten- och avlopp och elnät behövs däremot mindre prisjusteringar på 4-5 procent nästa år.
- Vi är inne i en intensiv utvecklingsperiod. På vatten- och avloppssidan handlar det mycket om löpande underhåll, men vi utökar också kapaciteten för att minska risken för översvämningar vid skyfall och för att ta hand om ökade flöden när nya områden bebyggs. På elnätssidan fortsätter vi bland annat att säkra leveranserna även på landsbygden, genom att ersätta luftburna ledningar med kablar i marken, säger Pia Brühl Hjort.

Långt under riksgenomsnittet
Prisjusteringen på elsidan omfattar enbart den fasta nätavgiften. För en lägenhet motsvarar höjningen ungefär 5 kronor i månaden och för ett villahushåll 10-15 kronor. Inom vatten- och avlopp justeras avgifterna motsvarande 30 kronor per månad för ett vanligt villahushåll, medan det på renhållningsområdet handlar om ungefär 5 kronor per månad och hushåll. I slutänden blir det en sammanlagd månadsjustering på 50-75 kronor.
- Jag har stor respekt för att alla ökade kostnader påverkar hushållen, men hela vår verksamhet är avgiftsfinansierad och sett i ett riksperspektiv ligger vi långt under snittet. Så vill vi att det ska fortsätta vara, men förutsättningen för att klara det är bra underhåll och långsiktiga investeringar utifrån uppdraget som Trollhättan Energi har, säger Pia Brühl Hjort.

Strategiska investeringar
Ett stort och strategiskt viktigt framtidsprojekt för alla Trollhättebor är byggandet av det nya vattenverket, bredvid det nuvarande vid Göta Älv på Överby-området. Planeringen pågår och när det står klart kommer dricksvattnet att hämtas ute i Vänern via en lång ledning, istället för från älven.
- Det ger oss ännu bättre kvalitet på råvattnet och mindre behov av rening, men för att kunna hantera själva ledningsinvesteringen sätter vi redan nu av sex miljoner kronor per år, påpekar Pia Brühl Hjort.

På vatten- och avloppssidan tas nästa år också ytterligare ett steg mot att öka den fasta avgiftsdelen. Från 1 januari 2019 står den fasta delen för 60 procent, istället för dagens 50/50-fördelning i förhållande till den rörliga delen. Justeringen innebär att ägare av flerbostadshus får oförändrade eller sänkta kostnader.
- Idag påverkas endast 8 procent av våra kostnader inom vatten och avlopp av hur stor volym hushållen faktiskt använder. Det måste vi ta hänsyn till, förklarar Pia Brühl Hjort.

För mer information, kontakta Pia Brühl Hjort, VD Trollhättan Energi, tel 073-9617586

Change language

Vi använder oss av Google Translate