Ingen brist på kommunalt vatten i Trollhättan

2018-07-12

Uppdatering 20180712

Kollegerna på vårt vattenverk kan rapportera om att vattenanvändningen är högre än normalt just nu. Men. För dig som bor i Trollhättans kommun och har kommunalt dricksvatten - vi har tillräckligt med vatten. Så det finns fortfarande ingen anledning till att börja begränsa vattenanvändningen hos oss. För dig som har egen brunn eller brukar sköta bevattning från vattendrag - läs mer här.

 

20180605

Senaste månaden har varit rekordvarm. Men det råder ingen brist på kommunalt dricksvatten i Trollhättan.

- Vi hämtar vårt vatten från Göta älv, vatten i som sin tur kommer från Vänern. Så idag är vi inte oroliga för att vi inte ska klara av att leverera dricksvatten till våra kunder. Vi har gott om vatten och bra kapacitet i verket, även om vattenanvändningen är högre normalt. Men vi följer utvecklingen noga, säger Lars Sandblom, chef för vattenverket hos Trollhättan Energi.

 

I veckan har vi nåtts av nyheter från olika delar av Sverige där det råder vattenbrist. Men förutsättningarna är olika i olika delar av Sverige. SGU, Sveriges geologiska undersökning rapporterar att nivåerna i stora och små grundvattenmagasin är under de normala samt nära de normala för Trollhätte-trakten.
- Fortsätter det att vara torrt och varmt för lång tid framöver finns det givetvis en risk för att de fastighetsägare som har egen brunn kan få brist på vatten, eftersom grundvattennivåerna sjunker. Men som sagt, för de som har kommunalt vatten från oss ser vi ingen fara.

 

Här kan du hitta mer information om vattenläget:
SMHI:https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbrist
Svenskt Vatten:http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenutmaningar/vattenbrist/
SGU:https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2017/april/grundvattennivaer-i-april/

Change language

Vi använder oss av Google Translate