Till alla er som är intresserade av hushållsnära insamling

2018-07-05

Responsen var enorm när vi gick ute med nyheten om att vi ska undersöka möjligheterna för att införa ett system för hushållsnära insamling.Införandet av tvåfackssystem i Trollhättans kommun kommer dock att läggas på is. Anledningen är att regeringen i mars lade fram ett helt nytt förslag om fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Ansvaret för insamlingssystemet föreslås ligga hos producenterna, det vill säga det som idag är FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen), som då får ett ännu tydligare ansvar än idag. Kommuner och kommunala bolag kommer enligt förslaget inte ha rätt att samla in detta.

Hur detta kommer att lösas praktiskt nu när Regeringen beslutat om förändringen vet vi inte. Just därför har Trollhättan Energis styrelse beslutat om att avvakta införandet av ett system eftersom vi inte vill riskera några onödiga investeringar. Vi vill heller inte att våra kunder skall prova ett system som vi inte vet om det kommer vara möjligt att lansera på bred front. Så därför avvaktar vi, tills vi vet mer. Håll gärna utkik på vår webb- och Facebooksida framöver kring vad som händer i frågan.

Stor tack för engagemanget! Hör av dig om du har frågor på 020-899000 eller kundservice@trollhattanenergi.se.

Change language

Vi använder oss av Google Translate