Dags för nya vattenledningar i södra Skoftebyn

2018-05-25

Arbetet med att förebygga källaröversvämningar i Skoftebyn fortsätter. Nu är det dags för den södra delen av stadsdelen, fas två, och omkring 200 hushåll berörs av projektet. Det kommer pågå under minst en fyraårs-period med start nu i juni. Investeringen är beräknad till omkring 70 Mkr.

 

Fas 2, nya vattenledningar i Skoftebyn. Projektet startar nu i juni och pågår till och med till 2021. Arbete i den södra delen av fas 2 beräknas pågå under perioden 2020-2021.

- Vi kommer att passa på att byta ut samtliga ledningar, både för dricks- och avloppsvatten. Befintliga avloppsledningar som idag är kombinerade blir separerade med nya spill- och dagvattenledningar. Samtidigt säkrar vi vattenförsörjningen med nya dricksvattenledningar, säger Kent Ekman, projektledare hos Trollhättan Energi.
Delar av området har haft återkommande källaröversvämningar och 2014 drabbades drygt ett tiotal hushåll. Ledningarna i Skoftebyn anlades på 50-talet och beräkningsmodeller visar att delar avloppsnätet inte klarar av för stora och plötsliga regnmängder.
- Ungefär 2700 meter ledningar ska bytas ut och vi hinner ungefär en till tre meter per dag, beroende på om vi behöver spränga eller hur marken ser ut i övrigt. Så det här projektet kommer ta tid.

Arbetet är i första skedet är indelat i tre etapper. Det kommer vara två arbetslag som utför arbeten parallellt i området. Därför är vardera etapp i sin tur indelad i två deletapper A och B, se karta nedan.
- Arbetet pågår i etapp 1 under perioden 2018-2019 och för etapp 2 gäller preliminärt perioden 2018-2019. Vi återkommer längre fram om övriga delar av området. Genom att arbeta på detta sätt jobbar vi lite effektivare och minimerar störningar. Med den här etappindelningen tar vi så stor hänsyn vi kan till framkomligheten för de boende.

Etappindelning.
Etapp 1A+1B pågår 2018-2019
Etapp 2A+2B pågår 2018-2019
Etapp 3A+3B pågår 2019-2020

Etablering av byggbodar och dylikt sker i slutet av maj i "hörnet" Ryrvägen/Åkersjövägen. Arbetet drar sedan igång på Mekanikusgatan och gatan ska vara klar innan semestrarna. I augusti är maskiner och arbetslag på plats igen. Det kommer förekomma sprängningsarbeten och trafik behöver ledas om. Tillfälliga vattenavstängningar kommer att ske samt post- och sophantering påverkas också.
- Givetvis ska vi och vår entreprenör i projektet, PEAB, göra allt vi kan för att hålla berörda boende i området så informerade som möjligt under projektets gång. Om man har frågor kan man prata med både mig och PEABs folk ute på plats, säger Kent Ekman.

Har du frågor om projektet?
Kontakt Trollhättan Energi: Kent Ekman via 020-899000 eller kundservice@trollhattanenergi.se
Kontakt PEAB: Peter Fermhede, 0733-371912

Change language

Vi använder oss av Google Translate