Så behandlar vi dina personuppgifter

2018-05-14

Din integritet och dina personuppgifter är viktiga för oss. Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25 maj 2018 har vi nu förtydligat vårt arbete med dina personuppgifter i en integritetspolicy, bland annat. Den beskriver exempelvis hur vi sparar och analyserar din personliga information mer utförligt. GDPR ersätter personuppgiftslagen, mycket är sig likt, men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Trollhättan Energi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som kund samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Utgångspunkten är att Trollhättan Energi inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Integritetspolicyn och ytterligare info hittar du här.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Du kan alltid skicka e-post till kundservice@trollhattanenergi.se med dina synpunkter eller ringa 020-899000.

Change language

Vi använder oss av Google Translate