Dags att gräva upp busken, påla för nytt staket eller dränera huset?

2018-04-10

Äntligen plusgrader! Om du planerar att gräva på din tomt - tänk på att det kan finnas ledningar för fiber, el, fjärrvärme, biogas och vatten & avlopp i marken. För att undvika onödiga avbrott och kostnader är det därför viktigt att du begär ledningsutsättning, minst 5 arbetsdagar före du börjar gräva, via ledningskollen.se.

Tänk också på att:

  1. Arbete vid ledning närmare än 1 m, ska om möjligt ske med spänningslös ledning (om det är en elledning). Närmare kabeln än 0,5 m ska handgrävas.
  2. Eventuell flyttning av ledning i samband med arbeten utförs av personal från Trollhättan Energi Elnät om ej annat överenskommits. 
  3. Orsakar du/entreprenören skada på ledningen bekostas detta av densamma. Flyttning av ledning bekostas av dig/entreprenören om ej annat överenskommits.
  4. Skadas befintlig kanalisation tvärs/längs väg ska denna ersättas med likvärdig ny kanal i full längd.

Vid frågor, kontakta vår Kundservice på 020-89 90 00 eller kundservice@trollhattanenergi.se

Anders berättar mer om hur det funkar:

Change language

Vi använder oss av Google Translate