Energiskatten flyttas från elhandelfakturan till elnätsfakturan – men inga ökade kostnader

2018-02-13

Alla elanvändare betalar enligt lag energiskatt. I november 2016 beslutade riksdagen att skattskyldigheten för energiskatt på el, från och med den 1 januari 2018, skall flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Energiskatten höjdes något vid årsskiftet från 40,63 öre per förbrukad kilowattimme (inkl. moms) till 41,38 öre. 

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, bara att skatten redovisas på din elnätsfaktura istället för som tidigare, på din elhandelsfaktura.

Mer information om förändringen hittar du på Skatteverkets hemsida.

Har du frågor kring din faktura? Kontakta kundservice på: 020-89 90 00.

Change language

Vi använder oss av Google Translate