Stort engagemang i sopsorteringsfrågan - över 70 testpersoner har anmält sitt intresse

2018-02-09

Det ska vara lätt att göra rätt och leva hållbart i Trollhättan. Och att ta hand om sina sopor och återvinna det som ska återvinnas är en av många viktiga bitar i arbetet mot ett mer hållbart vardagsliv. I tisdags skrev TTELA om Trollhättan Energis beslut att utreda möjligheten att införa hushållsnära insamling av sopor för villor. Responsen har varit överväldigande.

— Vi är väldigt glada över alla positiva kommentarer och det engagemang Trollhätteborna har i den här frågan. Vi har redan fått in över 70 intresseanmälningar från personer som gärna vill testa hushållsnära insamling. Vår ambition är att utföra testet senare i vår på tio hushåll på landsbygden och tio hushåll i tätorten. Vi är nyfikna på att höra vad du som användare tycker och vi tror att vi kan lära mycket av att göra ett test, säger Magnus Geverts chef för Renhållningen på Trollhättan Energi.

Det system som ska testas kallas tvåfackssystem och bygger på att alla villaägare kan sortera ut plast, tidningar och pappersförpackningar direkt hemma på tomten i en separat soptunna. Precis som tidigare slängs restavfall och papperspåsen med matavfall i en tunna. Soptunnorna är något större än de som de flesta har idag, men med en skiljevägg i, så du får fortfarande bara två soptunnor hemma på tomten.

— Trollhätteborna är generellt väldigt duktiga på att källsortera så målet är framför allt att höja servicen och göra det ännu enklare. Vi vet att mycket hamnar i restavfallet som inte ska vara där och detta bränner vi upp i onödan när det hade gått att återvinna, säger Pia Brühl Hjort VD på Trollhättan Energi.

Idag är det svårt för FTI (Förpacknings- och tidningsindustrin), som ansvarar för återvinningsstationerna, att få bygglov för nya stationer när fler behövs eller när någon stängs ner. Många upplever det stökigt och krångligt med återvinningsstationerna. Färre stationer innebär att det blir längre att ta sig, har du inte bil blir det ett ännu större steg att sortera skräpet. Trollhättan Energi tror inte att denna trend kommer kunna vändas av sig självt.

— Hushållsnära insamling är ett sätt att minska belastningen på återvinningsstationerna. Parallellt jobbar vi tillsammans med fastighetsägare till bostadsrättsföreningar för att hjälpa dem hitta bra och smidiga lösningar för källsortering i eller vid fastigheten. Båda dessa aktiviteter är viktiga, säger Pia Brühl Hjort.

Om allt går bra skulle ett beslut om införande kunna fattas i höst. Efter det tar själva införandet cirka ett år.

Change language

Vi använder oss av Google Translate