Oviss framtid för biogasen i Trollhättan

2017-12-15

- Biogasen är en fantastik produkt och en viktig del i att vi ska klara av att ha helt fossilfria transporter år 2030, säger Viveca Dalhammar styrelseordförande för Trollhättan Energi (t h). Pia Brühl Hjort VD för Trollhättan Energi,( t v i bilden).

Läget för den svenska biogasen är kritisk. Detta på grund av orättvisa statsstödsregler för svensk biogas som gör att utländsk gas är billigare. I exempelvis Danmark ges ett produktionsstöd för tillverkning av biogas. I Sverige däremot får producenterna istället en skattelättnad som dock också gäller för importerad gas vilket innebär att den utländska gasen får två subventioner. Detta kan leda till att den utländska gasen konkurrerar ut den svenska. Men Trollhättan Energi fortsätter, trots detta, sin satsning på utbyggd produktion och nya tankstationer.

— Biogasen är en fantastisk produkt som produceras av bland annat matavfall, avloppsslam och gödsel. Att flera kommuner i Sverige nu tagit beslut om att lägga ner biogasproduktionen och istället tvingas bränna upp råvarorna är helt galet och något vi måste ändra på, säger Viveca Dalhammar styrelseordförande för Trollhättan Energi.

Sverige har som mål att ha helt fossilfria transporter år 2030. För att nå det målet är biogasen en viktig del tillsammans med bland annat en bra infrastruktur för elfordon. Många är de organisationer som nu trycker på regeringen för att få en förändring och rättvisa spelregler för biogasen.

— Regeringen är medveten om problemet men det är viktigt att fler röster hörs så att de inser att det måste ske en förändring snabbt. Vi vill att statsstödsreglerna harmoniseras inom EU och vi gör allt vi kan via våra nätverk och kontakter. Det är bråttom, säger Viveca Dalhammar.

Just nu planerar inte Trollhättan Energi på att dra ner på eller lägga ner biogasproduktionen.

— Vi har långa leveransavtal med kollektivtrafiken och detta gör att vi just nu inte påverkas av de orättvisa statsstödsreglerna. Med det inte sagt att det inte är ett allvarligt problem. Biogasverksamheten i Trollhättan är beroende av biogasmarknaden i övriga Sverige och på sikt påverkas även vi om det inte sker någon omedelbar förändring, säger Pia Brühl Hjort VD för Trollhättan Energi.

Trollhättan Energi fortsätter att satsa på biogasen genom att bland annat bygga en tankstation för tunga fordon på Trestad center. Det planeras också en utbyggnad av tankstationer i Dalsland och Bohuslän av andra aktörer.

Change language

Vi använder oss av Google Translate