Energiskatten flyttas från elhandelfakturan till elnätsfakturan – men inga ökade kostnader

2017-11-19

Alla elanvändare betalar enligt lag energiskatt. Idag ligger energiskatten på 32,5 öre per förbrukad kilowattimme och redovisas på din elhandelsfaktura. I november 2016 beslutade riksdagen att skattskyldigheten för energiskatt på el, från och med den 1 januari 2018, skall flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Energiskatten brukar höjas något öre varje år och nu är det fastställt av rikstagen att energiskatten för 2018 blir 33,1 öre per förbrukad kilowattimme.

Flytten av skatten innebär alltså inga ökade kostnader för dig som kund, bara att skatten redovisas på din elnätsfaktura istället för som idag, på din elhandelsfaktura.

Mer information om förändringen hittar du på Skatteverkets hemsida.

Change language

Vi använder oss av Google Translate