Glädjande klimatbokslut för Trollhättan Energi: Besparade kommuninvånarna 79 000 ton i koldioxidutsläpp

2017-11-08

När Henrik Abrahamsson, Martin Frändberg och resten av gänget vid Trollhättan Energis värmeverk ser till att flis förvandlas till vattenburen fjärrvärme innebär det både en prisvänlig och en miljövänlig energilösning.

 Ett välutvecklat fjärrvärmenät, satsningen på biogas och en ständigt förbättrad återvinningsprocess bidrog förra året till att undvika utsläpp motsvarande ett helt års bilkörning med diesel- eller bensinbilar för samtliga 58 000 Trollhättebor.Nu vet vi att alla närmare 58 000 kommuninvånare inte kör bil, men siffran ger ändå en konkret bild av vad hållbara satsningar leder till.

Mäter nettoutsläppen

I bolagets klimatbokslut för 2016, som tagits fram av det oberoende forsknings- och utredningsföretaget Profu, har man genom en rad beprövade beräkningsmodeller gått igenom Trollhättan Energis totala klimatpåverkan under förra året. Självklart har "Hela stans miljöbolag", precis som alla företag och privatpersoner, i grunden en inverkan på miljön. Det krävs förstås mycket energi och transporter för att framställa och leverera värme, biogas, el och varmvatten ­ - och dessutom hantera allt avfall från hushåll, företag och offentliga verksamheter.

Fjärrvärmen har en central roll

Men när man väger in hur stor miljöbelastningen hade varit utan energibolagets hållbara energiproduktion och satsningen på klimatsmart återvinning, så blir miljövinsten tydlig. Just fjärrvärmen spelar en extra viktig roll. Även om enskilda fastighetsägare skulle ersätta fjärrvärmen med andra etablerade och miljöanpassade alternativ som värmepumpar eller bergvärme, så går det inte att jämföra med de miljömässiga fördelar som fjärrvärmedistributionen innebär. De fliseldade värmeverken på Stallbacka och Lextorp ger både prisvänlig och klimatsmart vattenburen värme via det totalt 12 mil långa ledningssystemet under marken.

- Det känns förstås väldigt inspirerande att genom klimatbokslutet få svart på vitt om vilken nytta som bland annat fjärrvärmen gör i det stora perspektivet, säger Trollhättan Energis energichef Anders Ericsson.

Miljövinsten: 1,7 miljoner ton på 50 år

Faktum är att fjärrvärmen i Trollhättan, som just i år firar 50 år, idag bidrar till en imponerande miljövinst tillsammans med satsningen på bland annat omvandlingen av matavfall till biogas och elproduktion baserad på bioolja. Sett över 50 år visar Profus beräkning att de uteblivna koldioxidutsläppen uppgår till 1,7 miljoner ton, vilket motsvarar 23 års bilåkande för alla 58 000 kommuninvånare. I kronor innebär 2016 års klimatbokslut för Trollhättan Energi att verksamheten besparat trollhätteborna en klimatskatt på 88 miljoner, bara under förra året.

 

När Trollhättan Energis VD Pia Brühl Hjort förra året tog första spadtaget för att knyta ihop städernas fjärrvärmenät, så var det ytterligare ett steg mot minskade framtida utsläpp av koldioxid. Nu kan överskottsvärmen från Vargön Alloys, som tidigare gått rakt ut i Göta Älv, tas tillvara för att värma upp tusentals fastigheter i Trollhättan.

 "Vi tänker helt rätt"

Energibolagets VD Pia Brühl Hjort ser bokslutet som en bekräftelse på att Trollhättan Energi tänker helt rätt.

- Det här är vårt första klimatbokslut och det ger oss viktiga svar på hur vi lyckas med vår uppgift. Vi måste ha energi för att vårt samhälle ska fungera och utmaningen för vår del är att hela tiden framställa den så klimatsmart vi bara kan. Det handlar om en kretsloppsprincip där vi erbjuder bra miljöval när det gäller såväl produktion som återvinning. Och vi jobbar vi hela tiden med nya utvecklingsområden. Laddstolpar för elbilar och erbjudande om solenergi är bara två exempel på det, säger Pia Brühl Hjort.

Change language

Vi använder oss av Google Translate