Språkpraktik tar ingenjören från Eritrea in i Trollhättans arbetsliv

2017-09-28

Efter två års studier och forskning vid Lunds universitet tar vatteningenjören Michael Araya Ghebremariam från Eritrea sats mot en spännande yrkeskarriär inom ett viktigt område. Och hans språkpraktik hos Trollhättan Energi är verkligen en satsning med bara vinnare.

– Bara på några veckor har min svenska blivit mycket bättre, säger Michael, som på sikt hoppas kunna bidra till att minska antalet översvämningar i svenska städer.

Språket är ofta ett hinder vid rekrytering av nyanlända, konstaterar Lil Krus, HR-generalist vid Trollhättan Energi.

– Genom att erbjuda språkpraktik i tre månader vill vi bidra till att hela Trollhättan bättre tar tillvara på all den erfarenhet och kunskap som nyanlända har med sig. Vi har öppnat för att ta emot fler språkpraktikanter, säger Lil.

Språkpraktiken är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Trollhättans Stad, där kommunägda Trollhättan Energi anslutit sig. Lil Krus betonar att praktikanterna inte bara lär sig svenska snabbare, utan också tillför andra mervärden på arbetsplatserna.

– Att möta och jobba tillsammans med människor från andra kulturer är alltid utvecklande, men det är fortfarande inte självklart i alla branscher och på alla arbetsplatser. När det gäller Michael har han ju dessutom expertkunskaper inom ett av de områden som vi på Trollhättan Energi ansvarar för och det gör ju kombinationen ännu bättre, konstaterar hon.

 

Nya beräkningsmodeller kan ge färre översvämningar

43-årige Michael, som kom från Eritrea till Sverige 2015, har tidigare i år avslutat två års internationella studier och forskning vid institutionen för Physical Geography and Ecosystem Analysist vid Lunds universitet. Där har han fokuserat på att utveckla en modell där man med hjälp av det digitala geografiska informationssystemet GIS kan beräkna vattenflöden och bättre dimensionera lednings- och avrinningssystem. Under sin språkpraktik, där fokus i första hand är att träna sin svenska, ser han nu också över vilka förutsättningar Trollhättan Energi har att etablera olika digitala beräkningsmodeller.

– Jag har tidigare bland annat prövat min modell i Lunds grannkommun Lomma. Modellen kan få ett stort allmänt intresse eftersom den kommer att kunna förändra levnadsförhållandena i städerna. Genom att undersöka och se över flödena, så kan vi minimera effekterna av framtida översvämningar, påpekar Michael.

 

"En jättebra möjlighet för mig"

Hemma i Eritrea studerade Michael till vatteningenjör i fem år. Sedan flytten till Sverige och Trollhättan hoppas han nu, efter att ha veckopendlat till två års intensiva studier i Lund, få tillbringa mer tid med hustrun Ruth och 2,5 år gamla dottern Ester. Målet är förstås att nu hitta ett jobb där hans kunskap kan bidra till en bättre vatteninfrastruktur.

– Praktiken här på Trollhättan Energi är en väldigt bra möjlighet för mig att bli bättre på svenska och skapa nya kontakter. Det betyder oerhört mycket, säger han.

Samhällsstrukturen skiljer sig mycket på de flesta plan mellan hans hemland Eritrea och Sverige. Och inom vatten- och avlopp är det extremt stor skillnad.

– I Eritrea faller det mindre än 500 millimeter regn på ett helt år. Vi tvingas bygga dammar för att lagra vatten och fördela det under hela året, men dammen vid vår huvudstad och min hemstad Asmara är gammal och volymen minskar hela tiden på grund av att det bildas avlagringar, förklarar Michael.

 

"Vi måste skapa bättre balans"

Vattenanvändningen per invånare i Eritrea är ungefär 40 liter per dygn. I Sverige är motsvarande volym som vi använder till exempelvis bad, dusch, tvätt, disk och matlagning närmar 200 liter i genomsnitt. Det vi dricker står endast för omkring två liter.

– Vi måste skapa en bättre balans och se vatten som en del i det totala kretsloppet i världen. Det handlar om att ta ansvar för våra framtida generationer, säger Michael.

 

"Michaels språkpraktik är verkligen ett drömscenario"

Ingemar Hansson är etableringschef vid arbetsförmedlingen i Trollhättan. Han betraktar kombinationen Trollhättan Energi och Michael Araya Ghebremariam som ett "drömscenario".

– Vikten av den första kontakten med arbetslivet för nyanlända är så oerhört viktig och alla företag som ställer upp med praktikplatser gör en stor samhällsinsats, som alla vinner på. När man som i det här fallet dessutom kan hitta en praktikplats där personens utbildning och bakgrund stämmer så bra överens med vad företaget gör, så är det ju helt perfekt. Ju fler sådana här lokala lösningar vi kan skapa, desto mer utvecklas näringslivet i Trollhättan, påpekar Ingemar.

 

Så här funkar Språkpraktiken

Du som arbetsgivare kontaktar Arbetsförmedlingen och anmäler ditt intresse. I steg 1 omfattar språkpraktiken 3 månader, men om en eventuell fortsättning stärker praktikantens möjligheter på arbetsmarknaden så kan praktikperioden förlängas i ytterligare 3 månader. Praktikplatsen bekostas av ett så kallat aktivitetsstöd som arbetsförmedlingen står för. Arbetsgivaren betalar alltså ingen lön, utan allt handlar om att praktikanten ska få chansen att bekanta sig med hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och lära sig svenska snabbare. Helt enkelt en win-win-situation eftersom arbetsplatsen också får in värdefull kunskap.

Change language

Vi använder oss av Google Translate