Återvinningsstationen på Lantmannavägen 86 i Trollhättan stängs

2017-06-30

Återvinningsstationen på Lantmannavägen 86 i Trollhättan stängs den 4 juli på grund av
att den har varit utsatt för sopdumpning under en längre tid. Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar alla återvinnare till stationen på Lantmannavägen vid
OK/Q8, eller andra närliggande återvinningsstationer.
– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det såklart ogynnsamt när en återvinningsstation måste stängas, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

– Vi kommer att ha en fortsatt dialog med kommunen om läget, om situationen förbättras kan vi eventuellt ställa tillbaka stationen under hösten.
FTI driver ett projekt för att minska dumpningen av grovsopor i samarbete med Trollhättan och några andra utvalda kommuner. Inom projektet kommer olika metoder att testas, till exempel utökad information genom skyltar, förbättrad belysning, återvinningsvärdar samt olika övervakningsåtgärder. Efter testperioden kommer de olika åtgärderna att analyseras och vägas mot varandra. De metoder som visar sig vara effektivast kommer successivt att genomföras på fler platser.
– Stationen som nu stängs var tänkt att användas för tester men istället kommer vi att genomföra dessa på stationen vid OK/Q8, säger Ulla Krohn, FTI.

 

Läs hela pressmeddelandet här.

Change language

Vi använder oss av Google Translate