Ingen brist på kommunalt dricksvatten i Trollhättan

2017-05-24

Det råder ingen brist på kommunalt dricksvatten i Trollhättan.
- Vi hämtar vårt vatten från Göta älv, vatten i sin tur kommer från Vänern. Så idag är vi inte oroliga för att vi inte ska klara av att leverera dricksvatten till våra kunder. Men vi följer utvecklingen noga, säger Lars Sandblom, chef för vattenverket hos Trollhättan Energi.
I veckan har nio statliga myndigheter varnat för den värsta vattenbristen på 100 år i Sverige. Men förutsättningarna är olika i olika delar av Sverige. Vattennivåerna är låga i Vänern på grund av lite nederbörd under vintern, enligt SMHI, men än så länge ska det alltså inte påverka tillgången på dricksvatten för de som har kommunalt vatten från Trollhättan Energi.
- De fastighetsägare som har egen brunn kan dock få brist på vatten, eftersom grundvattennivåerna kan vara låga. Vi kommer att titta mer på detta tillsammans med kommunen inom kort, och därefter får vi ta ställning till om och hur vi kan hjälpa till.
Trollhättan Energi och Trollhättans Stad kommer informera löpande om vattenläget på sina respektive hemsidor och Facebook-sidor.

Här kan du hitta mer information om vattenläget:
Tips på hur du använder ditt vatten smart (Metro)
http://www.metro.se/artikel/v%C3%A4rsta-vattenbristen-p%C3%A5-100-%C3%A5r-hotar-sverige

SMHI
https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/varfor-ar-det-laga-vattennivaer-1.118265

SGU:
http://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2017/april/grundvattennivaer-i-april/

Länsstyrelsen, Västra Götaland:
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenlaget-lanet/Sidor/default.aspx

Change language

Vi använder oss av Google Translate